20 Noiembrie, 2019

Noul formular 091 înregistrarea în scopuri de TVA intracomunitar

Ordinul ANAF nr. 1888/2019 reactualizează procedura obținerii codului special de TVA pentru tranzacții intracomunitare efectuate de societăți sau persoane ce desfășoară activități independente și nu sunt înregistrate în scopuri normale de TVA. 

Ordin ANAF nr. 1888 din 03 Iulie 2019 – Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată 

Modificarea procedurii a apărut ca urmare a faptului că sunt declarate inactiv și astfel de persoane, iar după reactivarea fiscală, efectuează tranzacții intracomunitare, iar anterior acestui ordin nu puteau să își reactiveze codul special de TVA.

Acum au această posibilitate prin prezenta procedură, ocazie cu care se reactualizează și instrucțiunile de completare și utilizare a formularului 091 ”Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum şi pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)”. 

Formularul se depune de către persoanele interesate în următoarele situații:

a) Când se efectuează prestări intracomunitare de servicii, la care beneficiarii din celelalte state membre sunt obligați la plata TVA pe regula generală B2B – depunerea formularului și obținerea codului special se realizează înaintea prestării;

b) Când se efectuează achiziții intracomunitare de servicii, iar persoana impozabilă din România este obligată la plata TVA deoarece locul prestării de servicii este considerat în România, tot pe regulă generală B2B – depunerea formularului și obținerea codului special se realizează înaintea prestării;

c) Când se efectuează achiziții intracomunitare de bunuri taxabile, fără să existe plafon de scutire, cum ar fi achiziții de autoturisme noi și produse accizabile;

d) Când se efectuează achiziție intracomunitară de bunuri taxabile, altele decât autoturisme noi și produse accizabile, și se depășește un plafon de scutire de 10.000 euro (34.000 lei la cursul de la data aderării);

e) Când o persoană fizică aplică regimul special al TVA pentru agricultori și efectuează achiziții intracomunitare de bunuri taxabile.

Formularul 091 se poate depune doar la registratura autorității fiscale sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Ai nevoie de Ordinul nr. 1888/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu