23 Februarie, 2018

Noul Cod de procedură penală: Despre participarea autorizată la anumite activităţi

Aşa după cum se cunoaşte, de la data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cod ce a fost iniţial publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486/2010, pentru ca ulterior acesta să fie modificat prin Legea nr. 255/2013.

Noul Cod de procedură penală a adus o serie de modificări şi noutăţi faţă de legislaţia anterioară (vechiul Cod de procedură penală din 1968), printre aceste noutăţi numărându-se şi cele referitoare la probele din materie penală.

Prin modificările operate de legiuitor în materia probelor s-a încercat crearea unui nou model de proces penal adaptat standardelor europene.

Astfel, noutăţile se referă, printre altele, la metode speciale de supraveghere sau cercetare, cum ar fi participarea autorizată la anumite activităţi.

Potrivit art. 138 alin. 1 lit. h din Codul de procedură penală, constituie metodă specială de supraveghere sau cercetare participarea autorizată la anumite activităţi, aceasta fiind prezentată  în art. 150.

Prin participarea autorizată la anumite activităţi se înţelege comiterea unei fapte similare laturii obiective a unei infracţiuni de corupţie, efectuarea de tranzacţii, operaţiuni sau orice fel de înţelegeri privind un bun sau privind o persoană despre care se bănuieşte că ar fi dispărută, că este victima traficului de persoane ori a unei răpiri, efectuarea de operaţiuni privind droguri, precum şi prestarea unui serviciu, desfăşurate cu autorizarea organului judiciar competent, în scopul obţinerii de mijloace de probă.

În conformitate cu prevederile art. 150 alin. 1 din Codul de procedură penală, participarea autorizată la anumite activităţi se poate dispune de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, pe o perioadă de maximum 60 de zile, dacă:

a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, şantaj, lipsire de libertate, evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie, infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie şi infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sau în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de şapte ani sau mai mare ori dacă există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activităţi infracţionale care au legătură, potrivit art. 43, cu infracţiunile enumerate mai sus;

b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;

c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.

Măsura se dispune de către procuror, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, prin ordonanţă care trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la art. 286 alin. 2 din Codul de procedură penală:

a) indicarea activităţilor autorizate;
b) perioada pentru care s-a autorizat măsura;
c) persoana care desfăşoară activităţile autorizate (art. 150 alin. 2 din Codul de procedură penală).

Activităţile autorizate pot fi desfăşurate de un organ de cercetare penală, de un investigator cu identitate reală, de un investigator sub acoperire sau de un colaborator.

Desfăşurarea activităţilor autorizate de către persoana prevăzută la art. 150 alin. 2 lit. c din Codul de procedură penală  nu constituie contravenţie sau infracţiune.

Punerea în executare a acestor măsuri se consemnează într-un proces-verbal care conţine: datele la care măsura a început şi s-a încheiat, date cu privire la persoanele care au desfăşurat activităţile autorizate, descrierea dispozitivelor tehnice utilizate în cazul în care s-a autorizat de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, folosirea mijloacelor tehnice de supraveghere, identitatea persoanelor cu privire la care a fost pusă în aplicare măsura.

Reţinem că persoana care a desfăşurat activităţile autorizate poate fi audiată ca martor în cadrul procesului penal, cu respectarea dispoziţiilor privind audierea martorilor ameninţaţi, dacă organul judiciar apreciază că audierea este necesară.

Organele judiciare pot folosi sau pune la dispoziţia persoanei care desfăşoară activităţile autorizate orice înscrisuri sau obiecte necesare pentru desfăşurarea activităţii autorizate. Persoana care pune la dispoziţie sau foloseşte înscrisurile ori obiectele nu va comite o infracţiune prin desfăşurarea acestor activităţi, în cazul în care acestea constituie infracţiuni.

Măsura dispusă poate fi prelungită de către procuror, pentru motive temeinic justificate, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 150 alin. 1 din Codul de procedură penală, fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile.

Durata totală a măsurii, cu privire la aceeaşi persoană şi aceeaşi faptă, nu poate depăşi un an.

În ceea ce priveşte art. 150 din Codul de procedură penală, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), deşi susţine reformarea legislaţiei penale şi procesual-penale, a supus atenţiei, la sfârşitul lunii ianuarie a acestui an, printre alte propuneri de modificare ce se impun referitor la cele două noi Coduri intrate în vigoare la 1 februarie 2014, şi necesitatea modificării articolului supus analizei noastre (art. 150 din Codul de procedură penală), în vederea evitării oricăror dificultăţi în activitatea de urmărire penală în cauzele de crimă organizată şi corupţie.

Astfel, s-a apreciat în propunerea dată publicităţii că dispoziţiile art. 150 din Codul de procedură penală înlătură posibilitatea procurorilor DIICOT şi DNA de a autoriza participarea autorizată la anumite activităţi în cadrul anchetei pro-active determinată de existenţa unor informaţii referitoare la pregătirea comiterii unor infracţiuni grave sau în cadrul verificărilor prealabile (…).

Faţă de această condiţie, procurorii vor trebui să aştepte, chiar în ipoteza existenţei unor informaţii referitoare la pregătirea comiterii unor infracţiuni grave, ca acestea să fie săvârşite pentru a putea dispune începerea urmăririi penale şi prin urmare pentru a putea autoriza această metodă specială de supraveghere şi cercetare, situaţie care va produce repercusiuni grave atât din perspectiva componentei preventive a activităţii DIICOT şi DNA, cât şi cu privire la eficienţa acţiunilor ulterioare pentru destructurarea grupurilor de criminalitate organizată.

Propunerea prezentată de DNA este ca partea de început a  art. 150 alin. 1 din Codul de procedură penală să fie următoarea:Participarea autorizată la anumite activităţi în condiţiile art. 138 alin. 11 se poate dispune de către procuror pe o perioadă de maximum 60 de zile, dacă (…):”

Referitor la propunerile DNA, inclusiv cea referitoare la modificarea articolului supus analizei noastre – art. 150 din Codul de procedură penală -, urmează să urmărim şi în continuare dacă şi în ce măsură Guvernul României, în şedinţa din 5 februarie 2014, va agrea propunerile respective, modificând în mod corespunzător Codul de procedură penală de-abia intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014.

În finalul prezentării menţionăm că într-un viitor articol vom prezenta şi alte noutăţi prevăzute de noul Cod de procedură penală: posibilitatea obţinerii datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane şi posibilitatea obţinerii de date generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicare electronice.

(P) Ai nevoie de Codul penal şi de Codul de procedură penală actualizate la zi? Le poţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro. Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.
comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu