13 Noiembrie, 2019

Normele privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor

Normele privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar din 11.12.2014, aprobate prin Hotărârea CAR nr. 61/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 26 din 13 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 26/2015).

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- Cameră = Camera Auditorilor Financiari din România;

- Program de pregătire profesională = ansamblul activităţilor şi acţiunilor realizate de Cameră pentru auditori financiari şi stagiari în activitatea de audit financiar, în scopul dezvoltării continue a competenţei profesionale prin cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice. Programul cuprinde pregătirea profesională continuă structurată pentru auditori financiari, membri ai Camerei, şi cursurile de pregătire profesională pentru stagiari;

- Sistem de pregătire clasic = procesul de instruire profesională, realizat de Cameră, potrivit căruia cursurile se realizează prin predarea directă de către lector, în săli de curs, auditorilor financiari şi stagiarilor în activitatea de audit financiar, unde prezenţa fizică a cursanţilor şi a lectorilor este obligatorie;

- Sistem de pregătire e-learning = procesul de instruire profesională realizat de Cameră, în cadrul căruia cunoştinţele şi informaţiile sunt transmise de lector către auditorul financiar sau stagiarul în activitatea de audit financiar, într-o ordine secvenţială, logică pentru a fi asimilate de către aceştia, de o manieră proprie, fără a fi necesară coprezenţa sau sincronicitatea între aceştia. Transmiterea informaţiilor se face prin intermediul tehnologiilor IT, incluzând, dar nelimitându-se la tehnologii pentru videoconferinţă şi evaluare online.

Art. 2.

(1) Prezentele norme stabilesc modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor anuale de pregătire profesională şi se aplică tuturor auditorilor financiari şi stagiarilor în activitatea de audit financiar.

(2) Organizarea şi desfăşurarea cursurilor anuale de pregătire profesională pentru auditorii financiari se realizează de către Cameră, sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Art. 3.

Prezentele norme sunt dezvoltate în conformitate cu Standardele internaţionale de educaţie (IES), emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC).

Art. 4.

Auditorii financiari trebuie să efectueze anual 40 de ore de pregătire profesională pentru menţinerea şi dezvoltarea competenţelor în audit, astfel:

- 20 de ore de pregătire profesională structurată – care fac obiectul prezentelor norme;

- 20 de ore de pregătire profesională nestructurată – prevăzute în norme specifice ale Camerei.

Art. 5.

Stagiarii în activitatea de audit financiar trebuie să efectueze anual 25 de ore de pregătire profesională pentru atingerea competenţei profesionale prin cunoştinţe, abilităţi practice şi dezvoltare personală.

Art. 6.

(1) Auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar trebuie să efectueze, într-un an calendaristic, integral, numărul de ore de pregătire profesională prevăzut la art. 4 sau 5, după caz.

(2) Programul anual de pregătire profesională se desfăşoară în două sisteme:

a) sistem clasic;

b) sistem e-learning.

(3) Fiecare auditor şi fiecare stagiar în activitatea de audit financiar trebuie să opteze pentru efectuarea programului de pregătire profesională în unul din cele două sisteme: clasic sau e-learning.

(4) Numărul de ore obligatoriu aferent pregătirii profesionale nu se poate diviza între cele 2 sisteme de pregătire.

Art. 7.

Evaluarea Programului anual de pregătire profesională se realizează potrivit prevederilor cuprinse în cap. V din prezentele norme.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu