Hotărâre nr. 766 /2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE a fost publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit normelor oficializate, garanțiile de stat prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020, se acordă în favoarea fiecărui beneficiar participant în cadrul Programului pentru finanțările de tip leasing financiar destinate achiziționării de bunuri mobile noi și/sau second-hand prin intermediul finanțărilor de tip leasing financiar, prin MFP, astfel:

a) în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației definite conform prevederilor art. 3 alin. (1)  e);

b) în procent de maximum 60% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane utilizate în scop comercial, care se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1)  a)d).

Beneficiarul poate solicita finanțarea de tip leasing financiar pentru unul sau mai multe bunuri mobile în cadrul Programului, în valoare maximă cumulată de 5.000.000 lei.

De asemenea normele prevăd că bunurile mobile care se pot achiziționa în cadrul Programului se pot încadra în următoarele categorii, în funcție de obiectul de activitate al beneficiarului, fără a se limita la acestea:

  • autoutilitară – autovehicul transport marfă – autovehicul din categoria N1, N2 sau N3, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de mărfuri și care poate tracta o remorcă;
  • autocar – cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat și echipat numai pentru transportul de persoane așezate pe scaune, având spații speciale pentru transportul bagajelor pe distanțe mari.
  • echipamente – totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, respectiv mașini, utilaje și instalații de lucru etc., destinate desfășurării de către beneficiarul eligibil a activităților economice conform codului CAEN finanțat;
  • utilaje – totalitatea uneltelor, aparatelor, mașinilor etc. necesare pentru efectuarea de către beneficiar a unei anumite lucrări sau pentru asigurarea procesului de producție conform CAEN finanțat;
  • echipamente IT și tehnologia informației – totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, sistemele hardware și software și/sau tehnologia necesară pentru prelucrarea calculatoarelor electronice, tehnicii de calcul – tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audiovideo etc.

Achiziția bunurilor mobile second-hand poate fi finanțată prin leasing garantat în cadrul Programului în cazul bunurilor înmatriculate și rulate minimum 100 km, iar în cazul bunurilor neînmatriculabile, dacă acestea au fost puse în funcțiune și la data cererii de acordare a finanțării înregistrează un număr de ore de funcționare.

Finanțatorul poate aproba finanțarea în condițiile în care durata maximă a finanțării este cel puțin egală cu perioada rămasă din durata normată de funcționare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar.

Conform politicilor interne ale finanțatorului se stabilește că vechimea bunului mobil la momentul finanțării plus perioada de finanțare nu trebuie să depășească durata economică de viață a acestuia – în funcție de tipul bunului mobil, perioada totală nu va depăși 10 ani.

Nu pot fi garantate în cadrul Programului finanțările acordate desfășurării unei activități din următoarele sectoare/domenii:

a) intermedieri financiare și asigurări – activități de intermedieri financiare, activități ale fondurilor de pensii, etc.

b)tranzacții imobiliare – cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

c) Activități de jocuri de noroc și pariuri;

d) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția vinului și berii, producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate.

e) activități de închiriere și leasing:

f) activități de investigare și protecție – activități de protecție și gardă; sisteme de securizare, etc.

După ce va fi aprobată înscrierea în program a finanțatorilor  IMM-urile să se înscrie pentru program.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here