23 Aprilie, 2019

Normele de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Normele metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (din 11.09.2014), aprobate prin Ordinul nr. 3206/2014 (Ministerul Justiţiei) şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 701 din 24.09.2014 (M.Of. nr. 701/2014).

În vigoare de la 24.09.2014

Art. 1.
Funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din Administraţia Naţională a Penitenciarelor care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de o majorare de până la 50% din salariul de bază prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, denumită în continuare majorare.

Art. 2.
Sunt considerate lucrări de excepţie acele lucrări care:
a) conduc la realizarea unor obiective cu impact deosebit asupra organizării şi funcţionării structurilor din sistemul administraţiei penitenciare;
b) necesită efectuarea unor activităţi cu un grad ridicat de specializare;
c) sunt realizate în grupuri de lucru înfiinţate în vederea elaborării unor proiecte importante, specifice sistemului administraţiei penitenciare;
d) contribuie, identifică sau obţin noi surse de venituri.

Art. 3.
Sunt considerate misiuni speciale acele activităţi care:
a) au un grad de complexitate mai mare decât atribuţiile prevăzute în fişa postului;
b) implică existenţa unor riscuri deosebite pentru siguranţa personalului sau pentru funcţionarea în bune condiţii a sistemului administraţiei penitenciare.

Art. 4.
(1) Majorarea se acordă individual, pe o perioadă de maximum 6 luni, pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază, a salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, cumulat pe totalul bugetului ordonatorului principal de credite.
(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), majorarea se poate acorda aceloraşi persoane, în acelaşi procent sau într-un procent diferit, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale şi dacă se respectă procedura reglementată la art. 5.

Normele de acordare a majorării sunt disponibile integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu