17 Ianuarie, 2020

Norme modificate pentru psihologii cu drept de liberă practică

Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România a aprobat modificarea Normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 şi publicate în Monitorul Oficial nr. 173/2019.

Recenta Hotărâre nr. 7/2019, de modificare a Normelor, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 570 din 11 iulie 2019, dată de la care intră în vigoare reglementările modificate. 

Educația și formarea profesională 

Reţinem din principiile în domeniu:

- Educația și formarea profesională a psihologilor au două componente: educația și formarea inițială și educația și formarea continuă.

- Educația inițială a psihologilor, necesară în vederea obținerii dreptului de liberă practică, constă în absolvirea unui program de licență în psihologie sau deținerea unei diplome asimilate în condițiile legii.

- Formarea continuă este ulterioară educației inițiale: acumularea de credite din formarea continuă reprezintă o condiție a menținerii atestatului de liberă practică și de schimbare a treptei de atestare.

- Prin excepție, educația și formarea inițială a psihologilor din specialitățile psihoterapie și consiliere psihologică, precum și a altor specialiști care pot accesa competența generală în psihoterapie includ și un program specific de formare profesională complementară de lungă durată în domeniul psihoterapiei, respectiv consilierii psihologice, urmat după absolvirea studiilor de licență, derulat prin intermediul unei asociații profesionale de psihoterapie cu statut de furnizor de formare profesională înregistrat de către Colegiul Psihologilor din România – denumit în continuare CPR, sau prin colaborarea unei asociații profesionale cu statut de furnizor de formare profesională înregistrat de către CPR cu o universitate.

- Atestarea dreptului de liberă practică la nivel de psiholog specialist include la nivel de educație și formare inițială cerința absolvirii unui program de master în psihologie, respectiv domeniul general de specializare sau deținerea titlului de doctor în psihologie sau deținerea unei diplome echivalente în condițiile legii. 

Modificările la Norme includ şi precizările privind standardele pentru atestarea profesională la nivel de:

- psiholog practicant;

- psiholog specialist;

- psiholog principal;

- psiholog în regim autonom. 

Este modificat şi tabloul general cu etapele obligatorii pentru atestarea liberei practici în psihologie. de către Consiliul Psihologilor din România (CPR).

- Pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, obținerea dreptului de liberă practică se va putea realiza și în baza procedurilor aplicabile la momentul intrării în vigoare a prezentelor norme, respective cele aplicabile anterior datei de 5.03.2019 pentru absolvenții care la momentul intrării în vigoare a prezentelor norme se aflau înscriși într-un program de formare complementară și pentru psihologii aflați pe treapta de practicant la momentul intrării în vigoare a acestora. 

Documentar legislativ 

Reglementările în domeniu

- Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005

Ai nevoie de Hotărârea nr. 7/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu