20 Februarie, 2018

Norme metodologice privind ajutorul la încălzire

MMFPS a făcut public, în temeiul legii transparenţei, proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

La data intrării în vigoare a viitoarei hotărâri urmează să se abroge H.G. nr.1350/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre, în principal, cuprinde:

● reglementarea procedurilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru familiile şi persoanele singure cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică în sistem centralizat, gaze naturale sau alţi combustibili prin:

- stabilirea documentelor ce trebuie prezentate de solicitanţii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, cetăţeni români şi străini sau apatrizi, respectiv cererea şi declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile realizate de membri acesteia şi spaţiul locativ;

- elaborarea modelului de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere privind componenţa

familiei, veniturile realizate de membri acesteia şi spaţiul locativ;

- transmiterea formularelor de către primari prin intermediul furnizorilor de energie termică şi, respectiv gaze naturale la potenţialii beneficiari;

- transmiterea formularelor completate de către solicitanţi;

- procedurile specifice de stabilire a nivelului consumului individual de energie termică, respectiv de gaze naturale;

- stabilirea documentelor emise de furnizori şi de asociaţiile de proprietari/locatari care vor sta la baza calculului ajutorului efectiv de care beneficiază familia ori persoana singură şi elaborarea modelelor acestor documente;

- stabilirea formulelor de calcul pe baza cărora furnizorii de energie termică, respectiv de gaze naturale calculează ajutorul efectiv de care beneficiază familia ori persoana singură;

- stabilirea documentelor de plată pe baza cărora agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti decontează sumele cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei şi virează sumele aferente în conturile escrow deschise de furnizori;

- obligativitatea asociaţiilor de proprietari/locatari să evidenţieze lunar ajutorul pentru încălzirea locuinţei în tabelul cu cheltuieli de întreţinere;

- modalitatea de stabilire de către primari a unor ajutoare pentru încălzirea locuinţei peste cele stabilite de ordonanţa de urgenţă;

● verificarea de către primari, inclusiv prin anchetă socială, a celor declarate de solicitanţii ajutorului pentru încălzire;

● modalitatea de monitorizare şi verificare a acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei.

Pentru situaţii deosebite, în aplicarea normelor metodologice vor putea fi emise instrucţiuni aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrului administraţiei şi internelor.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu