18 Octombrie, 2019

Noile reguli de contabilitate salvează bugetul UE de la deficit

Datorită noilor metode de contabilitate, deficitul mediu al Uniunii Europene a scăzut pe ansamblu sub pragul de 3% în 2013, arată un comunicat preluat din buletinul informativ EUObserver.

Ştirea preia anunţul făcut de oficiul de statistică al Uniunii Europene, Eurostat, potrivit căruia deficitul bugetar al Uniunii s-a încadrat, în 2013, în limitele stabilite prin Pactul de stabilitate, datorită modificărilor aduse la regulile de contabilitate.

Eurostat constată că deficitul mediu pe ansamblul celor 18 state din zona euro a fost de 2,9%, uşor sub nivelul de 3,1% anunţat anterior, încadrându-se astfel în marja de 3% convenită de Uniunea Europeană prin Pactul de stabilitate şi creştere.

Astfel, pentru prima dată după declanşarea crizei financiare în 2008, acest nivel mediu se situează sub limita de trei puncte procentuale.

Calculările aplicate acum se bazează pe noul Sistem European privind Contabilitatea Naţională şi Regională, cunoscut sub prescurtarea ESA (European System of Accounting) 2010. Acceptat de Parlamentul european şi la nivel de miniştri în 2012, sistemul modifică reglementările din contabilitatea Uniunii Europene, aplicate timp de 15 ani, dar care au intrat în vigoare numai acum, în octombrie.

Principalele prevederi ale ESA 2010 prevăd că investiţiile în cercetare şi dezvoltare, precum şi cheltuielile militare sunt clasificate drept capitaluri, la fel ca cheltuielile făcute în infrastructură sau construcţiile de maşini, fiind luate în calcul şi segmente importante din economia gri şi din activităţile ilegale, cum ar fi prostituţia şi traficul de droguri.

Modificările de calcul au determinat o creştere cu 2,5% pentru economia UE, când Eurostat a publicat ultimele cifre, revizuind astfel calculările pentru perioada 2010-2013.

Noile reguli nu au reuşit însă să împiedice creşterea poverii datoriei medii a ţărilor din zona euro, care a urcat de la 89% la 90,9% în 2013 şi la 85% în întreaga UE, cu mult peste pragul de 60% pentru întregul bloc. Cu toate astea, acest nivel este totuşi mai mic decât procentul de 92.7% raportat prin folosirea metodologiei vechi.

Luxemburg şi Germania au fost singurele ţări care au realizat un buget echilibrat în 2013. La celălalt capăt al scalei, Slovenia şi Grecia au înregistrat deficite de peste 14% şi, respectiv, 12%, în condiţiile în care recapitalizarea băncilor a contat cu aproximativ 10% în deficitul din ambele ţări.

Grecia are cea mai mare povară a datoriei în UE – 174.5% la nivelul rezultatelor economice globale, fiind urmată de Portugalia și Italia.

Principalii beneficiari ai noului sistem de calculaţie au fost Irlanda, care şi-a văzut deficitul din 2013 redus de la 7,2% la 5,7%, şi Cipru, a cărui povară a datoriei a fost redusă cu 9,5%.

La un briefing cu presa, Eduardo Robredo, oficial al Comisiei Europene, a declarat jurnaliştilor că modificările aduse statisticilor nu au determinat trecerea peste sau sub pragul de 60% sau cel de 3%, în cazul niciunei ţări, apreciind totuşi că autorităţile au făcut “un efort foarte mare” pentru reducerea deficitului.

Reglementări naţionale şi comunitare în domeniul statisticii:

- Programul statistic naţional anual 2013, din 27.08.2013, aprobat prin H.G. nr. 654/2013 (publicat în Monitorul Oficial nr. 560bis/2013);

- Decizia Comisiei CE nr. 504/2012 din 17 septembrie 2012 cu privire la Eurostat, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 251/49 din 18.09.2012;

- Regulamentul CE nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidenţiale Biroului Statistic al Comunităţilor Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare şi a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităţilor Europene (Text cu relevanţă pentru SEE şi Elveţia), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 251/49 din 18.09.2012;

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind independenţa, integritatea şi responsabilitatea autorităţilor naţionale şi comunitare în domeniul statisticii, COM (2005) 217 final;

- Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al Consiliului privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice, publicat în Jurnalul oficial nr. L 306 din 23.11.2011, p. 12;

- Regulamentul Consiliului (CE) nr. 479/2009, din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 145 din 10.06.2009, p. 1 (prin care au fost introduse obligaţii specifice pentru Eurostat);

- Comunicarea Comisiei UE către Parlamentul European şi Consiliu privind “metoda de realizare a statisticilor UE: o viziune pentru deceniul următor” COM (2009) 404 final.

Foto:
Stock Vault

(P) Aveţi nevoie de legislatie actualizată la zi? Acum puteţi cumpăra 3 produse Lege5 plătind un singur abonament!  Utilizaţi cel mai performant soft de documentare legislativă din România de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile sau în Cloud.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu