23 Octombrie, 2019

Noile reglementari privind conectarea caselor de marcat la serverul ANAF

În Monitorul Oficial nr. 705/2017 a fost publicată OG nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene. Materialul de faţă prezintă modificările aduse la reglementările privind conectarea caselor de marcat la serverul ANAF.

Aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate şi casele de marcat electronice fiscale şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic.

Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi data începând cu care acestea se conectează la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizaţi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 31 iulie 2018, față de 1 octombrie 2017 cum era precizat anterior.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OG nr. 20/2017 asupra OUG nr. 28/1999 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5. 

case marcat 2017

Constituie contravenție comercializarea de către distribuitorii autorizaţi sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale începând cu data de 1 august 2018.

Începând cu data de 1 aprilie 2018, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale.

Începând cu data de 1 august 2018 se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

Începând cu data de 1 iunie 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, Comisia prevăzută la art. 5 alin. (1) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, autorizează distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

Ai nevoie de OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu