Prin ordin a ministrului finanţelor publice, au fost aprobate Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, în vigoare la data de 1 ianuarie 2015. Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului ordin de la începutul primului exerciţiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2015.

Ordinul nr. 1802/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 963/2014 şi a intrat în vigoare de la 1 ianuarie, dată de la care se abrogă Ordinele MFP nr. 3.055/2009 şi nr. 2.239/2011.

Reglementările prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale individuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, şi publicare a situaţiilor financiare anuale, Planul de conturi general, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile. Acestea stabilesc, de asemenea, reguli privind întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate.

Reglementările se aplică de către entităţi raportoare ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Reglementările se aplică de către următoarele categorii de persoane ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (denumite în continuare entităţi):

a) societăţi:

  • societăţile în nume colectiv;
  • societăţile în comandită simplă;
  • societăţile pe acţiuni;
  • societăţile în comandită pe acţiuni şi
  • societăţile cu răspundere limitată;

b) societăţile/companiile naţionale;

c) regiile autonome;

d) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;

e) societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor;

f) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în România, care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România, în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări;

g) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la lit. a)-e), cu sediul în România, în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări;

h) subunităţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări;

i) grupurile de interes economic, înfiinţate potrivit legii.

Societăţile care au subunităţi organizează şi conduc contabilitatea astfel încât să fie disponibile informaţiile necesare privind activitatea desfăşurată de aceste subunităţi. În înţelesul reglementărilor, subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România, reprezintă sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, înfiinţate potrivit legii.

Subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România organizează şi conduc evidenţă contabilă proprie, astfel încât aceasta să permită determinarea informaţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparţin să poată întocmi situaţii financiare anuale.

Categorii de entităţi raportoare

Semnalăm, într-o primă abordare, categoriile de entităţi raportoare definite în funcţie de criteriile de mărime, grupate în trei categorii, astfel: microentităţi, entităţi mici, entităţi mijlocii şi mari.

Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 350 000 EUR;
 • cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;
 • numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.

Pentru această categorie de entităţi se aplică, de asemenea, prevederile privind scutirile şi restricţiile aplicabile scutirilor.

Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 4 000 000 EUR;
 • cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
 • numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 4 000 000 EUR;
 • cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
 • numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Categorii de grupuri raportoare

În funcţie de criteriile de mărime, grupurile se împart în două categorii, astfel: grupuri mici şi mijlocii, respectiv grupuri mari.

Grupurile mici şi mijlocii sunt grupurile constituite din societăţile-mamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă:

 • totalul activelor: 24 000 000 EUR;
 • cifra de afaceri netă: 48 000 000 EUR;
 • numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.

Grupurile mari sunt grupurile constituite din societăţile-mamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă:

 • totalul activelor: 24 000 000 EUR;
 • cifra de afaceri netă: 48 000 000 EUR;
 • numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.

Determinarea valorii criteriilor de mărime se bazează doar pe indicatorii corespunzători societăţii-mamă şi filialelor cuprinse în consolidare.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here