20 Septembrie, 2019

Noile modificări la Legea avocaţilor, aplicabile de vineri. Interceptări, confidenţialitate şi infracţiuni

Ieri a fost publicat în Monitorul Oficial actul normativ care stabileşte, printre altele, că raportul avocat-client  nu poate face obiectul unei interceptări, iar înscrisurile dintre aceștia nu pot fi supuse perchezițiilor. Legea nr. 25/2017 aduce modificări la Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, noile reguli urmând a se aplica de vineri, 31 martie 2017.

Interceptări şi ridicări de înscrisuri

În noua formă a legii, sunt exceptate de la măsura ridicării de înscrisuri şi confiscării:

  • înscrisurile care conţin comunicări între avocat şi clientul său;
  • înscrisurile care conţin consemnări efectuate de către avocat cu privire la aspecte referitoare la apărarea unui client.

Mai mult, raportul dintre avocat şi persoana pe care o asistă sau o reprezintă nu poate forma obiectul supravegherii tehnice decât dacă există date că avocatul săvârşeşte ori pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute în art. 139 alin. (2) din Codul de procedură penală.

Dacă pe parcursul sau după executarea măsurii rezultă că activităţile de supraveghere tehnică au vizat şi raporturile dintre avocat şi suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără, probele obţinute nu pot fi folosite în cadrul niciunui proces penal, urmând a fi distruse, de îndată, de către procuror. Judecătorul care a dispus măsura este informat, de îndată, de către procuror. Judecătorul dispune informarea avocatului.

Confidenţialitate şi infracţiuni comise de avocaţi

O altă modificare adusă Legii nr. 51/1995 este cea referitoare la confidențialitatea actului avocatului, care nu are voie să divulge informații unor terți, iar orice contact pe care l-ar avea cu o persoană cu interese contrare în cauza apărată, nu poate fi realizat fără acordul expres, prealabil, al clientului.

Astfel, se la sfârşitul acestei luni se stabileşte că divulgarea de către avocat, fără drept, a unei informaţii confidenţiale din sfera privată a clientului său ori care priveşte un secret operaţional sau comercial care i-a fost încredinţat în virtutea aceleiaşi calităţi sau de care a putut să ia cunoştinţă în timpul desfăşurării activităţilor specifice profesiei constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Sunt obligaţi să respecte secretul profesional şi membrii organelor de conducere ale profesiei de avocat cu privire la aspectele de care au luat cunoştinţă în virtutea exercitării prerogativelor cu care au fost învestiţi.

Nu constituie infracţiune fapta avocatului de nedenunţare a unor infracţiuni despre care ia cunoştinţă în exercitarea profesiei, cu excepţia următoarelor infracţiuni:

  • omor, ucidere din culpă sau altă infracţiune care a avut ca urmare moartea unei persoane;
  • genocid, infracţiuni contra umanităţii sau infracţiuni de război contra persoanelor;
  • cele prevăzute de art. 32-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare.

În toate cazurile, este exonerat de răspundere avocatul care previne săvârşirea infracţiunii sau consecinţele acesteia în alt mod decât denunţarea făptuitorului.

Onorariile avocaţilor

Referitor la veniturile avocaților, aceștia pot conveni orice fel de onorarii cu clienții, chiar dacă sunt mai mari ca cele adoptate de barouri:

„Art. 31.

(11) Activitatea desfăşurată de avocat în condiţiile legii şi aleStatutu lui profesiei de avocat, indiferent de forma şi modalitatea de exercitare a profesiei, care generează venituri profesionale, nu poate fi reconsiderată ca activitate dependentă în conformitate cu prevederile din Codul fiscal.

(12) Avocaţii pot conveni cu clienţii onorarii superioare celor stabilite în tabloul onorariilor minimale adoptat de Consiliul U.N.B.R.”

Abateri disciplinare şi amenzi

Tot de vineri începând, în toate cazurile, acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data luării la cunoştinţă, de către consiliul baroului, despre săvârşirea abaterii, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii acesteia.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Legea nr. 25/2017 asupra Legii nr. 51/1995 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

lege avocati 2017a

În plus, creşte de zece ori valoarea amenzilor date ca sancţiuni disciplinare, noile praguri valorice fiind de la 500 lei la 5.000 lei (actualmente, de la 50 la 500 lei).

Ai nevoie de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu