Noul proiect de Ordonanță de urgență publicat în dezbatere publică de ministerul de Finanțe prevede mai multe măsuri fiscale care ar urma să intre în vigoare de anul viitor, printre ele numărându-se introducerea unei taxe suplimentare pentru bănci, tarifele percepute de reglementatori pe cifra de afaceri, amânarea acordării a 6% din PIB pentru educație, ș.a.

Conform notei de fundamentare, schimbările vor avea un impact bugetar pozitiv de 50,49 miliarde lei.

În privința domeniului bancar, ministrul de Finanțe a numit noua taxă ca fiind „taxă pe lăcomie”, deoarece noile măsuri protejează cetățenii români și îi vor obliga pe bancheri să nu mai cumpere titluri de stat, ci să finanțeze economia reală.

Taxa pe lăcomie se bazează pe activele instituţiilor financiar-bancare, în situaţiile în care ratele ROBOR 3M şi ROBOR 6M depăşesc o anumită valoare procentuală.

Conform proiectului, taxa pe lăcomie se stabileşte pe baza mediei trimestriale a ratelor ROBOR la 3 şi 6 luni şi se aplică în condiţiile în care rata de referinţă ROBOR depăşeşte valoarea de 1,5%. Până la acest prag de referinţă taxa este zero.

 Taxa pe lăcomie se diferenţiază în funcţie de amploarea depăşirii pragului de referinţă, astfel:

a) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este până la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,2%;

b) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 0, 51 – 1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,4%;

c) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,01 – 1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,6%;

d) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,51 – 2,0 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinţă, cota este de 0,9%.

Dacă media trimestrială ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referință, cota taxei de 0,9 % se majorează progresiv cu câte 0,3 puncte procentuale la fiecare depășire cu câte 0,5 puncte procentuale, inclusiv, a pragului de referință majorat cu 2 puncte procentuale. Media trimestrială a ratelor ROBOR reprezintă media realizărilor din ultimul trimestru, anterior trimestrului pentru care se calculează această taxă.

CAPITOLUL IV

Instituirea taxei pe activele instituțiilor financiar bancare – taxa pe lăcomie

Contribuabili 

Art. 83 – (1) Instituțiile financiar-bancare sunt obligate la plata taxei pe active, denumită în continuare taxa pe lăcomie, în situația în care media trimestrială ROBOR determinată potrivit art. 84 alin. (2) depășește pragul de 1,5 %, denumit în continuare prag de referință.

Cotele taxei pe lăcomie şi baza de calcul

    Art. 84 – (1) Taxa pe lăcomie se datorează trimestrial prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (3) asupra activelor contribuabilului existente la sfârșitul trimestrului de calcul, astfel cum sunt înregistrate în patrimoniu, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Plata taxei pe lăcomie şi depunerea declaraţiei fiscale

Art. 85 (1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 83 sunt obligaţi să calculeze, să declare și să plătească taxa pe lăcomie, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează taxa pe lăcomie.

                (2) Prin excepţie de la alin. (1), contribuabilii care încetează să existe într-un trimestru au obligaţia de a declara şi a plăti taxa pe lăcomie aferentă până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv până la data radierii , după caz.

(3) Modelul şi conţinutul declaraţiei taxei pe lăcomie se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) Cheltuiala cu această taxă este cheltuială deductibilă la stabilirea rezultatului fiscal reglementat de titlul II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Taxa pe lăcomie reprezintă venit al bugetului de stat şi se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here