Noile formulare pentru ajutor social, alocația pentru susținerea familiei și ajutorul de încălzire au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.665 din 11 august 2017, astfel că modificările vor intra în vigoare imediat.

Hotărârea Guvernului nr.559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011 conține modificările efectuate asupra formularului de cerere pentru solicitarea ajutorului social (VMG), a alocației pentru susținerea familiei (ASF) ori a ajutorului pentru încălzire (AÎ).

Conform unui comunicat oficial al ministerului Muncii, în cazul în care un beneficiar de ajutor social solicită alocația pentru susținerea familiei ori ajutorul pentru încălzire, ulterior aprobării ajutorului social, se va utiliza formularul de cerere simplificată prevăzut în anexa 2 la H.G. nr. 559/2017 (Anexa nr.1a la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001). De asemenea, în situația în care dreptul la unul dintre beneficiile de asistență socială  (VMG, ASF, AÎ) a fost acordat pe baza vechiului formular de cerere și declarație pe propria răspundere, iar după data intrării în vigoare a H.G. nr.559/2017 se solicită unul dintre celelalte drepturi, se va completa numai Anexa 2 prevăzută de H.G. nr.559/2017 (Anexa nr.1a la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001). Cu alte cuvinte, persoanele care au făcut cerere până la publicarea HG 559/2017 (11 august 2017) pe baza vechiului formular, dreptul va fi acordat pe baza acestuia, nefiind necesară refacerea cererii cu noul model.

Actul normative mai cuprinde și modelul de anchetă socială, mai simplificat  (prevăzut la Anexa 9 la H.G. nr. 559/2017 – Anexa nr. 16a la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001). Pentru acordarea ajutoarelor de urgență de la bugetul de stat a fost introdus un formular de cerere de acordare a unui ajutor de urgență (prevăzut la Anexa 8  la H.G. nr.559/2017 – Anexa nr. 16 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001).

Pentru acordarea acestui ajutor de urgență, au fost introduce următoarele criterii:

 • gradul de distrugere a locuinței și a bunurilor deținute de familie sau de persoana singură;
 • tipul locuinței;
 • bolile și afecțiunile medicale și gravitatea acestora;
 • asigurarea obligatorie a locuinței;
 • nivelul de decontare al serviciilor medicale, al medicamentelor, al ortezelor, protezelor, dispozitivelor medicale etc. de către casele de asigurări sociale de sănătate sau de terți;
 • calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; calitatea de asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
 • tipul familiei și numărul membrilor din familie;
 • veniturile nete lunare pe membru de familie sau ale persoanei singure;
 • nivelul de îndatorare al persoanei sau familiei ce poate determina situații de risc de excluziune socială;
 • posibilitatea de susținere din veniturile proprii, fără afectarea nevoilor de trai minimale definite de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a cheltuielilor suplimentare generate de situația de necesitate sau deosebită;
 • complementaritatea unor forme de sprijin din surse publice sau private.
 
Pentru susținerea acestor criterii, solicitanții ajutorului de urgență vor depune toate documentele doveditoare cerute.

Termenele prevăzute în hotărârea de guvern sunt:

 • maximum 10 zile lucrătoare pentru efectuarea anchetelor sociale, de la data înregistrării cererii;
 • maximum 5 zile lucrătoare pentru avizarea anchetei sociale de către primarul localității de domiciliu/reședință, de  la data transmiterii acesteia de către agenţia teritorială;
 • maximum 3 zile lucrătoare pentru avizarea anchetei sociale de către prefectul județului unde are domiciliul/reşedinţa solicitantul ajutorului de urgenţă, de la data transmiterii acesteia de către agenţia teritorială.

Ai nevoie de Hotărârea nr. 559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here