21 Noiembrie, 2019

Noi stațiuni turistice, formate din localități diferite, limitrofe

Ministerul Turismului vrea să acrediteze ca stațiuni turistice și părțile limitrofe ale unor localități, care îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru a deveni stațiune turistică, dar numai în asociere cu alte asemenea zone.

Asocierea unor localități limitrofe în vederea obținerii statutului de stațiune turistică de nivel local/național vor conduce la creșterea atractivității turistice a zonei, care este în strictă dependență de: calitatea resurselor naturale; calitatea serviciilor oferite; ambianţa estetică, înţelegând prin aceasta personalizarea atracţiilor turistice prin arhitectură şi artă peisagistică; viziunea de dezvoltare a localităților care contribuie la crearea unei imagini favorabile în exterior şi constituie unul dintre factorii care determina succesul economic şi social şi, pe aceasta bază, creşterea competitivităţii”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2 – Se atestă ca staţiune turistică de interes naţional sau local, după caz, localitatea ori partea unei localităţi ori zona formată din localități limitrofe sau părți ale unor localități limitrofe, care dispun de resurse naturale şi antropice şi care îndeplineşte cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevăzute în anexa nr. 1.

La Anexa nr. 1 – Criterii obligatorii de atestare a staţiunii turistice, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

11. Canalizare. Notă: pentru localitățile situate în zone montane cu relief neuniform sau care cuprind arii protejate în care nu se poate interveni, sunt permise sisteme de canalizare parțial centralizate cu fose septice și bazine vitanjabile cu condiția ca pe raza unității administrativ teritoriale să nu existe deversări necontrolate de ape menajere uzate.

Proiectul de hotărâre de guvern care prevede această modificare a fost pus în dezbatere publică pe pagina Ministerului Turismului pentru 10 zile, apoi va fi pe ordinea de zi a ședinței de guvern.

Ai nevoie de H.G. nr. 852/2008? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu