Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a Codului fiscal privind cupoanele valorice şi regimul TVA aplicabil. Măsura este argumentată prin necesitatea transpunerii în legislaţia naţională a unei directive europene.

Mai exact, în vederea transpunerii prevederilor Directivei UE nr. 1065/2016, se introduce în Codul fiscal un nou articol ce vizează:

  • definirea cupoanele valorice și clasificarea acestora în cupoane valorice cu utilizare unică și cupoane valorice cu utilizări multiple;
  • stabilirea faptului generator al TVA și a regimului TVA aplicabil în cazul celor două categorii de cupoane valorice.

Definiţie şi tipuri de cupoane valorice

Cuponul valoric reprezintă un instrument care presupune obligația de a-l accepta drept contrapartidă sau drept o parte din contrapartida unei livrări de bunuri sau prestări de servicii și care presupune indicarea bunurilor sau a serviciilor ce urmează a fi livrate sau prestate sau a identităților potențialilor furnizori/prestatori ai acestora, fie pe instrumentul în sine, fie în cadrul documentației aferente, inclusiv în cadrul termenilor și condițiilor de utilizare a instrumentului.

Se disting două tipuri de cupoane valorice:

  • cupon valoric cu utilizare unică – un cupon valoric în cazul căruia locul livrării bunurilor sau al prestării serviciilor la care se referă cuponul valoric și TVA datorată pentru acele bunuri sau servicii sunt cunoscute în momentul emiterii cuponului valoric;
  • cupon valoric cu utilizări multiple – un cupon valoric, altul decât un cupon valoric cu utilizare unică.

Fiecare transfer al unui cupon valoric cu utilizare unică efectuat de o persoană impozabilă care acționează în nume propriu se consideră a fi o livrare a bunurilor sau o prestare a serviciilor la care se referă cuponul valoric. Predarea efectivă a bunurilor sau prestarea efectivă a serviciilor, în schimbul unui cupon valoric cu utilizare unică acceptat drept contrapartidă sau parte a contrapartidei de către furnizor/prestator, nu se consideră a fi o tranzacție independentă, pentru partea contrapartidei acoperită de cupon. Pentru partea contrapartidei care nu este este acoperită de cuponul valoric cu utilizare unică se consideră că are loc tranzacție independentă.

În cazul în care transferul unui cupon valoric cu utilizare unică este realizat de un intermediar – persoană impozabilă care acționează în numele altei persoane impozabile, respectivul transfer se consideră a fi livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor la care se referă cuponul valoric, efectuată de persoana impozabilă în numele căreia acționează intermediarul. În cazul în care furnizorul/prestatorul bunurilor sau serviciilor nu este persoana impozabilă care, acționând în nume propriu, a emis cuponul valoric cu utilizare unică, se consideră că furnizorul/prestatorul a livrat bunurile sau a prestat serviciile la care se referă cuponul valoric către persoana impozabilă care a emis în nume propriu cuponul.

Regimul TVA

Sintetic, reţinem că în cazul cupoanelor cu utilizare unică, se colectează TVA la momentul transferului cupoanelor, iar în cazul cupoanelor cu utilizări multiple, se colectează TVA la livrarea bunurilor sau la prestarea serviciilor la care se referă cuponul valoric.

După articolul 274 se introduce un nou articol, articolul 2741, cu următorul cuprins:

“Art. 2741. Dispoziții comune livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii […]

(4) Predarea efectivă a bunurilor sau prestarea efectivă a serviciilor, în schimbul unui cupon valoric cu utilizări multiple acceptat drept contrapartidă sau parte a contrapartidei de către furnizor/prestator, intră în sfera TVA în conformitate cu art. 268, în timp ce fiecare transfer anterior al respectivului cupon valoric cu utilizări multiple nu intră în sfera TVA.

(5) În cazul în care cuponul valoric cu utilizări multiple este transferat de o persoană impozabilă, alta decât persoana impozabilă care efectuează operațiunea în sfera TVA în conformitate cu alin. (4), orice prestare de serviciu care poate fi identificată, cum ar fi serviciile de distribuție sau de promovare, intră în sfera TVA.”

• La articolul 286 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

“(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din: […]

f) fără a aduce atingere prevederilor lit. a), baza de impozitare aferentă livrării de bunuri sau prestării de servicii, pentru care a fost acceptat drept contrapartidă un cupon valoric cu utilizări multiple, este contravaloarea plătită pentru cuponul valoric sau, în lipsa informațiilor privind contravaloarea respectivă, valoarea monetară indicată pe cuponul valoric cu utilizări multiple sau în documentația aferentă, din care se scade cuantumul TVA aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate. În cazul în care un cupon valoric cu utilizări multiple este acceptat drept contrapartidă parțială pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, la stabilirea bazei de impozitare este avută în vedere contravaloarea plătită pentru cuponul valoric sau, în lipsa informațiilor privind contravaloarea respectivă, valoarea monetară indicată pe cuponul valoric cu utilizări multiple sau în documentația aferentă, din care se scade cuantumul TVA aferente.”

De reţinut că noile prevederi vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, acestea urmând să se aplice numai cupoanelor valorice emise după 31 decembrie 2018.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here