World Trade Institute Bucharest (WTIB) vă invită la evenimentul Noi reglementări în fiscalitate: Proiectul de modificare a Codului fiscal de la 1 ianuarie 2018 şi Split TVA ce va avea loc pe 6-7 noiembrie 2017 la World Trade Center Bucureşi, în prezenţa lectorilor Mariana Vizoli şi Cristian Rădulescu.

În cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea ultimelor modificări la Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală aplicabile în anul 2017 și de la începutul anului 2018 (inclusiv split TVA).

În cadrul acestui seminar va fi prezentat în detaliu și noul mecanism pentru colectarea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) – „TVA SPLIT”, ce a fost implementat opțional de la 1 octombrie 2017 și care va fi obligatoriu de la 1 ianuarie 2018 pentru mai multe categorii de companii din România, ce va aduce modificări majore.

De asemenea vor fi prezentate și alte modificări aduse Codului de Procedură Fiscală (OG nr. 30/2017) și Codului Fiscal (OG nr. 25/2017, precum și alte modificări recente), dar și modificări anunțate în spațiul public și aflate în dezbatere.

WTIB vine și de data aceasta în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră cu un seminar practic din care nu va lipsi secțiunea de întrebări și răspunsuri pentru orice subiect din sfera TVA, chiar dacă nu este inclus explicit în tematica de mai jos.   

Tematica

MODULUL I – TVA

Prezentarea de la început este structurată în 11 teme distincte în ceea ce privește TVA, astfel:

1. Sistemul de plată defalcată a TVA (TVA SPLIT) – ce a fost implementat opțional de la 1 octombrie 2017 și obligatoriu de la 1 ianuarie 2018:

 • Facilitățile de care pot beneficia persoanele impozabile care optează să aplice acest sistem de la 1 ocotmbrie 2017; Aspecte procedurale legate de facilitățile acordate;
 • Ce este mecanismul de plată defalcată a TVA;
 • Cine este obligat să aplice mecanismul plății defalcate TVA;
 • Cine trebuie să facă plata TVA în conturile dedicate TVA;
 • Unde se deschid conturile de TVA;
 • Cum se deschid conturile de TVA;
 • Ce condiții trebuie să îndeplinească conturile de TVA;
 • Creditarea contului de TVA;
 • Debitarea contului de TVA;
 • Transferuri în contul de TVA;
 • Alte informații;
 • Contravenții.

2. Noul Proiect de ordin ANAF pentru stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de TVA; 

3. Operațiuni cu creanțe:

 • Clasificare, reglementare, operațiunile care presupun cesiunea creanțelor și reglementarea acestora;

4. Pro-rata de deducere:

 • Reglementarea în Codul Fiscal, dreptul de deducere, pro rată provizorie (definitive sau estimate), excluderi de la calculul pro rată, exemplu aplicare pro rată în cazul bunurilor de capital;

5. Asocieri în participaţiune:

 • Articole de reglementare, condiții pentru aplicarea prevederilor referitoare la asocierile în participaţiune, tratament fiscal, exemple; 

6. Dobânda pentru plata în rate:

 • Reglementare (inclusiv adaptarea la deciziile CJUE), spețe dificile;

7. Refacturarea de cheltuieli (vs cheltuieli accesorii):

 • Definiții și interpretarea corectă a acestora, exemple de cheltuieli accesorii, aplicarea structurii de comisionar, condiții, exemple refacturare cheltuieli, 

8. Regimuri speciale:

 • Regimul special pentru mici întreprinderi:
  • Reglementare, definiția corectă a CA, condiții obligatorii;
  • Achizițiile intracomunitare de bunuri realizate de micile întreprinderi;
  • Achizițiile de servicii realizate de micile întreprinderi de la prestatori nestabiliti în RO;
  • Obligații la depășirea plafonului.
 • Regimul special pentru agențiile de turism:
  • Reglementare, definiție, excepții de la regulile generale, tratament TVA, exemple.
 • Regimul special pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități:
  • Reglementare, definiție, condiții, 

9. Taxarea inversă:

 • Descriere metodă, situații în care se aplică;
 • Taxarea inversă pentru livrări/prestări în țară (cui se aplică, sfera de aplicare, condiții, operațiuni care necesită condiții, mod concret de aplicare);
 • Taxarea inversă pentru achiziția intracomunitară de bunuri pentru care locul este în RO și care este taxabilă;
 • Taxarea inversă pentru achizițiile de servicii (achiziții intracomunitare de servicii sau achiziții de servicii de la persoane impozabile nestabilite în UE);
 • Achizițiile de bunuri, altele decât cele intracomunitare, și achizițiile de servicii, altele decât cele care se încadrează la art. 278(2), pentru care locul este în RO art. 307 (3) – (6);

 10. Bază de impozitare părți afiliate: reglementare, definiție, situații, exemple practice.

11. Sesiune de întrebări și răspunsuri 

MODULUL II – CODUL FISCAL & CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ – CRISTIAN RĂDULESCU

1. Modificări la Codul Fiscal – OG 25/2017 & Alte modificări de interes

Acestea se referă în principal la:

• Impozitul pe profit
• Impozitul pe venit
• Contribuții sociale
• Impozitul pe reprezentanțe
• Accize
• Impozitul specific unor activități
• Contribuțiile sociale obligatorii
• Impozitul pe profit
• Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
• Alte aspecte: evaziunea fiscală – noi abordări (impozitul pe clădiri, remunerarea terților, operațiuni fără conținut economic, prețuri de transfer); înregistrare contribuabili nerezidenți și DECLARAȚIA 207; eliminarea impozitului pe construcții special; Stock Options Plan; Reglementări contribuabili inactivi – Cod TVA anulat.

2. Modificări la Codul de Procedură Fiscală – OG 30/2017

Acestea se referă în principal la:  

• modificări la prevederile generale;
• răspunderea cu bunurile din patrimoniu pentru plata obligațiilor fiscale de către persoanele ce desfășoară profesii libere;
• administrarea creanțelor fiscale desfășurate de instituții publice, altele decât organele fiscale;
• o nouă metodă de comunicare a actului administrativ-fiscal;
• declararea sediilor secundare la organul fiscal;
• metodele de efectuare a inspecției;
• dreptul de a refuza furnizarea de dovezi;
• reguli privind verificarea persoanelor fizice;
• corelare penalitate de întârziere – penalitate de nedeclarare;
• sechestrarea bunurilor;
• registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați
• asistență reciprocă cu statele membre;
• noi sancțiuni și contravenții.

3. Sesiune de întrebări și răspunsuri

Seminarul se va desfăşura luni și marți, 6-7 noiembrie 2017, în intervalul orar 17:00-20:00 și 09:00-13:00. Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea formularului disponibil pe pagina evenimentului. Taxa de seminar este de 980 de lei plus TVA, organizatorul acordând discount-uri în funcţie de numărul persoanelor înscrise.  

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here