20 August, 2017

Noi prevederi legale referitoare la anularea sau reducerea penalităţilor şi majorărilor de întârziere pentru persoane fizice

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855/05.12.2011, a fost publicat Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 1.252/24.11.2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Acest act normativ acordă facilităţi şi pentru obligaţiile de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale de stat datorate bugetului asigurărilor sociale de stat de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Persoanele fizice care au încheiate contracte de asigurare cu Casele Judeţene de Pensii, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti beneficiază de anularea sau reducerea penalităţilor şi majorărilor de întârziere pentru obligaţiile de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale.

Pentru obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor de plată principale restante la 31 august 2011 se acordă următoarele facilităţi:

- anularea penalităţilor de întârziere, precum şi anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii de plată principale, dacă obligaţiile de plată principale şi dobânzile aferente acestora, sunt stinse prin plată până la 31 decembrie 2011.

- reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii de plată principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora, sunt stinse prin plată până la 30 iunie 2012.

Prin obligaţii de plată principale restante la 31 august 2011 se înţelege contribuţiile de asigurări sociale datorate până la 1 august 2011 şi neachitate până la 25 august 2011.

Prin dobânzi aferente obligaţiilor principale se înţelege şi cota de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de dobândă a acestora.

Majorările de întârziere pentru care se acordă facilităţile sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006 – 30 iunie 2010.

Procedura privind aplicarea facilităţilor este prevăzută în acest act normativ, iar contribuabilii interesaţi trebuie să se adreseze caselor judeţene de pensii respectiv la Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti. Aceste facilităţi nu se acordă pentru obligaţiile de plată stinse prin poprire sau prin sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

Temeiul legal

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu