Ordinul nr. 4492/2023 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011 va intra în vigoare la 01 septembrie 2023.

Astfel, directorii grădiniţelor cu program normal, care au personalitate juridică şi care funcţionează cu peste 8 grupe de copii şi minimum 150 de preşcolari, sunt degrevaţi parţial de norma didactică de predare şi efectuează 2-4 ore/săptămână, în cadrul obligaţiei didactice de predare în specialitate, în alte unităţi de învăţământ, conform specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii.

Prin excepţie, directorii grădiniţelor cu program normal, cu personalitate juridică, absolvenţi ai colegiilor de institutori care au dobândit atestatul de echivalare sau absolvenţi ai specializării «Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar», sunt degrevaţi parţial de norma didactică de predare şi efectuează 2-4 ore/săptămână, în cadrul obligaţiei didactice de predare, activităţi specifice funcţiei de metodist al inspectoratului şcolar sau activităţi specifice funcţiei de profesor-metodist, respectiv formator în casele corpului didactic.

De asemenea, directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ de nivel primar şi/sau gimnazial sunt degrevaţi parţial de norma didactică de predare şi efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare, în cazul în care unităţile de învăţământ se află în una dintre următoarele situaţii:

a) au peste 30 de formaţiuni de studiu;

b) au între 20 şi 30 de clase/de formaţiuni de studiu şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

(i) au cel puţin 10 clase inclusiv din învăţământul primar şi/sau grupe din învăţământul antepreşcolar/preşcolar;

(ii) au secţii cu predare în limbile minorităţilor într-o unitate de învăţământ cu predare în limba română;

(iii) au secţii cu predare în limba română într-o unitate de învăţământ cu predare într-o limbă a minorităţilor;

c) au între 20 şi 30 de formaţiuni de studiu şi au internat şi cantină.

Directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ de nivel liceal/postliceal sunt degrevaţi parţial de norma didactică de predare şi efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare, în cazul în care unităţile de învăţământ se află în una dintre următoarele situaţii:

a) au peste 25 de formaţiuni de studiu;

b) au între 20 şi 25 de formaţiuni de studiu şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

(i) funcţionează cel puţin 10 clase de elevi şi/sau grupe de copii la învăţământul profesional şi/sau gimnazial şi/sau primar şi/sau preşcolar şi/sau antepreşcolar;

(ii) au secţii cu predare în limbi ale minorităţilor într-o unitate de învăţământ în care învăţământul se desfăşoară în limba română;

(iii) au secţii cu predare în limba română într-o unitate de învăţământ în care învăţământul se desfăşoară în limbile minorităţilor;

c) au între 20 şi 25 de formaţiuni de studiu şi au internat şi cantină.

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu anul şcolar 2023-2024.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here