21 Ianuarie, 2018

Noi modificări: În ce condiţii se va face plata online a taxelor şi impozitelor cu cardul bancar

O recentă hotărâre emisă de Executiv modifică şi completează Hotărârea Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicată în Monitorul Oficial nr. 838/2010.

Hotărârea Guvernului nr. 1070/2013 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 831/2013.

Plăţi care se vor putea face cu cardul

Dacă în forma sa iniţială reglementarea de bază prevedea mai multe etape pentru înregistrarea în Sistemul naţional electronic de plată online, prin modificarea adusă de H.G. nr. 1070/2013 se prevede că instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a taxelor şi impozitelor au obligaţia să se înregistreze în SNEP – cu posibilitatea de a se înregistra “oricând” în sistem –  pentru furnizarea informaţiilor privind cuantumul obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care utilizează mijloace electronice de plată sau alte mijloace de plată stabilite prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Instituţiile publice care intră în SNEP acceptă toate mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la acestea), iar în cazul în care optează pentru plata impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar este necesar să îşi selecteze furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice.

ATENŢIE: Virarea sumelor încasate prin mijloace de plată, altele decât cele privind plata online cu cardul, se realizează potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Comisioane şi cine le suportă

Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operaţiunile de tranzacţionare online cu cardul bancar, aferente încasării taxelor şi impozitelor prin intermediul SNEP, nu vor depăşi tarifele maximale aprobate prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de către:
- plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată;
- beneficiarul plăţii, respectiv instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a taxelor şi impozitelor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat.

plataonlinecardmod» Foto Lege5 Online: În stânga puteţi vedea forma veche a art. 10 din HG nr. 1235/2010, iar în dreapta – forma nouă. // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.

Se modifică şi Normele de aplicare

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice au obligaţia de a aproba, prin ordin comun, normele de aplicare, precum şi de a armoniza Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicat în Monitorul Oficial nr. 74/2011, şi Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 173/2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicat în Monitorul Oficial nr. 75/2011, cu prevederile acestei hotărâri de Guvern semnalate.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.
 
comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu