18 August, 2017

Noi modificări la executarea silită. În ce cazuri se vor aplica dispozițiile instanțelor

O propunere legislativă modifică și completează Legea nr. 134 din 2010 privind Codul de Procedură civilă, la articolele referitoare la executarea silită.

Inițiatorii actului normative susțin că procedura nu este aplicabilă în multe dintre situații, printre care și cele în care organul care trebuie să pună în aplicare hotărârea este chiar comisia împotriva căreia s-a pronunțat acea hotărâre. Situații asemănătoare sunt cele în care statul trebuie să predea un imobil, sau cele din domeniul dreptului familiei, referitoare la stabilirea locuinței sau a programului de vizită pentru copilul minor.

“În genere, procedura de executare silită devine aplicabilă în toate situațiile în care beneficiarul unei hotărâri judecătorești definitive și implicit executorii nu a obținut îndeplinirea rezultatului obținut prin executarea acesteia de bună-voie de către pârâtul debitor”, susțin parlamentarii care au inițiat proiectul, în expunerea de motive.

Astfel, se arată că în situația în care dispozitivul deciziei instanței privește obligația de a face sau de a nu face din partea pârâtului-debitor devin incidente dispozițiile art. 903 și 906 din Codul de Procedură Civilă.

De exemplu, se mai arată în proiect, în cazul comisiilor de fond funciar, la obligația punerii în posesia pe vechiul amplasament, deși inițial a fost refuzată cererea, de către comisie, prin decizia de executare silită, organul trebuie să o pună în aplicare în contradictoriu cu comisia locală.

Legea nr. 134/2010 Codul de procedură civilă

  • La art. 903 se adaugă alin. (3):
“Dispozițiile prezentului articol se aplică situațiilor în care instanța de judecată dispune în favoarea creditorului obligația de a face în temeiul art. 1572-1528 Cod civil.”

Alte situații sunt cele în care statul trebuie să emită un act administrativ prin care să predea un imobil, conform unei decizii judecătorești (dispozițiile art. 903 și 906 din Codul de Procedură Civilă). Concret, executorul trimite o somație și apoi obține pentru creditor obligația de a face plata unor penalități pentru fiecare zi întârziere.

Legea nr. 134/2010 Codul de procedură civilă
  • La art. 903 se adaugă alin. (4):
“Dispozițiile prezentului articol se aplică situațiilor în care instanța de judecată dispune în favoarea creditorului obligația de a face în temeiul Legii nr. 18 din 1991 a fondului funciar, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe.”

Aceeași obligație de a face este specifică și în problematica specifică privind stabilirea locuinței copilului minor sau a programului de vizită, în cazul divorțurilor.
 
Legea nr. 134/2010 Codul de procedură civilă
  • La art. 903 se adaugă alin. (5):
“Dispozițiile alin. (3) și (4) devin aplicabile și pentru situațiile în care dispozitivul sentinței civile nu autorizează în mod direct creditorul obligației de a face să execute obligația în locul debitorului său și pe cheltuiala sa, executorul fiind astfel autorizat să o realizeze în locul acestuia.”
 
Propunerea legislativă așteaptă avizele Consiliului Legislativ și al CSM, necesar în situațiile de modificare a codurilor juridice, apoi va intra în dezbatere la Senat, care este prima cameră sesizată.

Ai nevoie de Codul de procedură civilă? Îl poți obține în format .PDF sau MOBI de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu