17 Septembrie, 2019

Noi condiții pe care trebuie să le îndeplinească străinii pentru a obține drept de ședere în România

Cetățenii străini care solicită drept de ședere în țara noastră vor trebui să îndeplinească noi condiții, prima dintre acestea fiind cea de a nu reprezenta un pericol pentru sigurața națională și de a nu fi săvârșit infracțiuni pedepsite cu mai mult de 5 ani pe teritoriul României.

Ministerul Afacerilor Interne a postat în dezbatere publică un proiect de modificare a OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România care prevede modificări și completări în acest sens. În nota de fundamentare a proiectului, reprezentanții MAI notează că România trebuie să adopte de urgență aceste măsuri, conform Directivei 2003/109/CE:

“În cazul în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene hotărăște că România nu și-a îndeplinit obligațiile de stat membru, există riscul obligării la plata unei sume forfetare, a cărei valoare minimă este de 1.887.000 euro şi/sau a unor penalităţi în euro pe fiecare zi de întârziere, calculate din ziua comunicării unei eventuale hotărâri de condamnare şi până în ziua în care s-ar pune capăt încălcării”.

Art. 71 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) nu prezintă pericol pentru securitatea naţională.”

După litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:

„g) nu constituie o ameninţare la adresa ordinii publice, ca urmare a infracţiunilor săvârşite cu intenţie pe teritoriul României, pentru care i s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 5 ani.”

De asemenea, refuzarea dreptului de ședere va trebui decisă în funcție de fiecare caz în parte, fiind introdusă garanția că refuzul acordării dreptului de şedere pe termen lung nu se bazează pe considerente economice naţionale, precum: motive de recesiune economică, dorinţa excesivă de a proteja forţa de muncă autohtonă sau mediul de afaceri naţional, recesiune economică, ș.a.

Art. 74, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Decizia de refuz a acordării dreptului de şedere pe termen lung se ia ţinând cont de circumstanţele specifice ale fiecărui caz în parte, respectând principiul proporţionalităţii. Refuzul nu se bazează pe considerente economice.”

La sfârșitul aceste luni, după expirarea termenului de dezbatere publică de 20 de zile, noul Ordin va fi semnat de ministrul afacerilor interne și publicat în Monitorul Oficial, pentru a intra în vigoare.

Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Un comentariu

  • Răspunde
    Savu
    iunie 28 2018

    Oamenii actualei civilizații trebuie sa înțeleagă necesitatea omogenizarii locuitorilor Terrei și sa găsim calea care trebuie luată (legislativă la nivel mondial: ONU, BM, OMS, etc.) pentru statornicia fiecărui om in existența și coexistența noastră sub supravegherea OMS, religioasă, militară, s.a.m.d., indiferent de teritoriul ales de persoana, familia sau țara dorita. Globalizarea este declanșată. Noi trebuie sa ne adaptam, altfel dispărem cu toții prin războaie, molime s.a.

Scrie un comentariu