17 Octombrie, 2019

Noi condiţii contractuale la furnizarea de gaze naturale

Două reglementări recente aduc precizări în domeniul condiţiilor contractuale la furnizarea de gaze naturale, cu particularităţile pe care le găsiţi semnalate mai jos.

Furnizarea gazelor naturale la consumatorii noncasnici

Ordinul nr. 107/2014 – emis de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi care intră în vigoare la 1 noiembrie 2014 – stabileşte unele măsuri cu privire la furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate pentru această categorie de clienţi finali.

Ordinul – publicat în Monitorul Oficial nr. 780/2014 – se aplică în relaţia dintre furnizorii de gaze naturale şi clienţii noncasnici din portofoliul propriu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au optat pentru furnizarea în regim negociat.

Clienţii noncasnici din categoria celor de mai sus trebuie să îşi aleagă furnizorul de gaze naturale şi să încheie cu acesta un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, fie prin negociere directă a preţului şi a condiţiilor comerciale, fie prin acceptarea unei oferte-tip a furnizorului respectiv, până cel târziu la data de 31 decembrie 2014, în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate.

În perioada 1 ianuarie-30 iunie 2015, în privinţa clienţilor noncasnici care nu au încheiat un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, furnizarea gazelor naturale se realizează în baza contractelor de furnizare a gazelor naturale în vigoare la data de 31 decembrie 2014, cu excepţia clauzelor din cuprinsul acestora privind preţul final reglementat. În ce priveşte preţul, acesta va fi obligatoriu cel din oferta ce va fi comunicată de furnizor clientului în intervalul 1 noiembrie – 31 decembrie 2014.

Clienţii noncasnici din portofoliul propriu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au optat pentru furnizarea în regim negociat vor fi informaţi, în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2014, de către furnizorii de gaze naturale, în scris, prin transmiterea unei notificări cu privire la următoarele aspecte:

- încetarea aplicabilităţii preţurilor finale reglementate pentru clienţii noncasnici începând cu data de 1 ianuarie 2015, cu indicarea temeiului legal aferent;

- necesitatea exercitării dreptului de eligibilitate şi încheierii, până la data de 31 decembrie 2014, a contractelor de vânzare-cumpărare aferente furnizării gazelor naturale în regim negociat;

- oferta propusă de către furnizorul de gaze naturale pentru situaţia în care clientul noncasnic alege să îşi exercite dreptul de eligibilitate şi să încheie cu furnizorul actual un contract de vânzare-cumpărare aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat;

- opţiunile clientului noncasnic în situaţia neacceptării ofertei propuse de furnizorul actual.

Ordinul prevede ca opţiuni:

- posibilitatea exercitării dreptului de eligibilitate prin încheierea unui nou contract prin negocierea acestuia cu furnizorul actual, respectiv acceptarea unei oferte-tip publicate de către acesta, sau schimbarea furnizorului pe care îl poate alege din “Lista operatorilor economici titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale”;

- asigurarea furnizării gazelor naturale de către furnizorul actual în baza contractului de furnizare a gazelor naturale în vigoare, la preţul final reglementat până la data de 31 decembrie 2014 şi la preţul din oferta propusă de către acesta, începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi până la data încheierii de către clientul noncasnic a unui contract de vânzare-cumpărare aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2015.
 
Informarea clienţilor finali asupra condiţiilor de comercializare

Ordinul nr. 106/2014 al preşedintelui ANRE stabileşte modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 781/27.10.2014 şi intră în vigoare în vigoare la zece zile de la data publicării, cu excepţia informaţiilor cuprinse în facturile emise de furnizor şi/sau în documentele anexate acestora, prevederi care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Furnizorii de gaze naturale au obligaţia de a pune la dispoziţia clienţilor finali, în etapa precontractuală şi în etapa contractuală, informaţii privind condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale.

În etapa precontractuală, informaţiile privind condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale sunt puse la dispoziţia clienţilor finali prin mijloace proprii sau prin intermediul unei aplicaţii web interactive, realizată şi administrată de ANRE.

În etapa contractuală, informaţiile privind condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale sunt puse la dispoziţia clienţilor finali prin intermediul contractului privind furnizarea gazelor naturale sau prin intermediul facturilor şi/sau documentelor anexate acesteia.

Clientul final are dreptul de a încheia contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale prin negocierea directă cu furnizorul sau prin acceptarea unei oferte-tip publicate de furnizor. Pentru a da posibilitatea clientului final de a compara mai multe oferte, furnizorul are obligaţia să elaboreze oferte-tip pentru categoriile de clienţi finali aflaţi în portofoliul propriu, care se încadrează în categoriile A1-A2 şi B1-B4.

În situaţia acceptării de către clientul final a unei oferte-tip, furnizorul are obligaţia să includă în contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale toate informaţiile din respectiva ofertă-tip, fără a se limita la acestea.

Pentru a oferi clienţilor finali informaţii complete, corecte şi precise privind consumul efectiv de gaze naturale, facturarea consumului de gaze naturale trebuie să fie efectuată de către furnizor pe baza consumului real, cel puţin o dată la şase luni.

Clienţii finali primesc în mod gratuit toate facturile şi toate informaţiile privind facturarea consumului de gaze naturale, precum şi datele privind propriul consum.
 

(P) Aveţi nevoie de legislatie actualizată la zi? Acum puteţi cumpăra 3 produse Lege5 plătind un singur abonament! Utilizaţi cel mai performant soft de documentare legislativă din România de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile sau în Cloud.
 
comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu