15 Iulie, 2018

Monografie privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice bugetului asigurărilor sociale de stat

Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului asigurărilor sociale de stat este reglementată prin dispoziţiile articolului 38 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cele ce urmează, redăm operaţiunile contabile specifice bugetului asigurărilor sociale de stat:

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice bugetului asigurărilor sociale de stat Contul debitor Contul creditor
Înregistrarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat
Înregistrarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat 465 7451, 7454 7461, 7469
Înregistrarea subvenţiilor primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 5251 772
Înregistrarea sumelor de restituit sau de compensat 465 4673 4673 525
Înregistrarea sumelor încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat 5311 5251 7451, 7454 7461, 7469 5311
Înregistrarea titlurilor de participare
Înregistrarea titlurilor de participare (acţiuni) rezultate din conversia creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat 260 465
Înregistrarea diferenţelor nefavorabile dintre valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute şi preţul de cesiune % 5251 664 260
Înregistrarea diferenţelor favorabile dintre valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute şi preţul de cesiune 525 % 260 764
Înregistrarea creanţelor reprezentând dividende aferente acţiunilor, dobândite ca urmare a conversiei a creanţelor bugetare 465 750
Înregistrarea încasării dividendelor în contul 50.51 “Disponibil din dividende încasate de la societăţi comerciale” şi virarea în contul bugetului asigurărilor sociale de stat 550 581 5251 465 550 581
Înregistrarea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat
Înregistrarea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat pe baza titlurilor de creanţă, sau altor documente legale, pe structura clasificaţiei bugetare 465 % 7451, 7454, 7461, 7469, 750
Înregistrarea majorării creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat cu dobânzile şi penalităţile de întârziere, potrivit legii 465 % 7451, 7454, 7461, 7469
Înregistrarea majorării creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat pe baza actelor de control sau a altor documente legale 465 % 7451, 7454, 7461, 7469
Stingerea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat 5311 465
Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat prin casierie, inclusiv dobânzi şi penalităţi 5251 5311
Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat prin intermediul trezoreriilor statului 5251 465
Compensarea la cerere sau din oficiu, a creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat
- analitic distinct (în negru) 465 % 7451, 7454, 7461, 7469 750 (roşu)
- analitic distinct (în roşu) 465 % 7451, 7454, 7461, 7469 750
Sume de compensat sau de restituit contribuabililor 465 4673
Compensarea cu obligaţii de plată viitoare la solicitarea debitorului, a sumelor care exced creanţele bugetului asigurărilor sociale de stat 4673 465
Compensarea cu obligaţii datorate altor bugete 465 4673
Virarea către alte bugete 4673 5251
Restituiri de sume către persoane juridice şi fizice Încasarea unor sume fără existenţa unui titlu de creanţă 5251 4673
Restituirea, la cerere, a sumelor încasate fără existenţa unui titlu de creanţă 4673 5251
Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia fiscală 465 4673 4673 5251
Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus ca urmare unei erori de calcul 465 4673 4673 5251
Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale 465 4673 4673 5251
Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau altor organe competente potrivit legii 465 4673 4673 5251
Înregistrarea şi plata dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal 666 4673 4673 5251
Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi
Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a statului, urmare procedurii de executare silită 212 101
Concomitent, stingerea creanţei bugetare % 7451,7454, 7461,7469 750 465
Scutirea sau anularea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent Scutirea, anularea sau prescripţia creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenţi % 745, 746 117.03 465 465
Înregistrarea cheltuielilor specifice bugetului asigurărilor sociale de stat
Înregistrarea cheltuielilor privind drepturile de asigurări sociale reţinute de angajatori direct din sumele datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii 676 7461
Înregistrarea cheltuielilor privind drepturile de pensii şi a altor drepturi de asigurări sociale 676 422
Înregistrarea reţinerilor din pensii: 422 %
- impozit pe venit din pensii 444
- chirii, cumpărări cu plata în rate şi alte obligaţii 427
- debite faţă de instituţie 461
Sumele plătite prin virament reprezentând pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 422 7703
Sumele plătite în numerar reprezentând pensii şi alte drepturi de asigurări sociale potrivit legii 5311 422 7703 5311
Înregistrarea pensiilor neridicate 422 426
Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor 6812 496
Diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor 496 7812
Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului asigurărilor sociale de stat la sfârşitul perioadei
Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial la nivelul caselor teritoriale de pensii
Închiderea contului de finanţare la nivelul plăţilor nete de casă şi diminuarea disponibilului bugetului asigurărilor sociale de stat 7703 5251
La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de venituri 7xx 121.03
La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de cheltuieli 121.03 6xx
La începutul anului transferul rezultatului patrimonial (excedent) asupra rezultatului reportat 121.03 117.03
La începutul anului transferul rezultatului patrimonial (deficit) asupra rezultatului reportat 117.03 121.03
Transferul rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale în contul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
- preluarea de către casele teritoriale de pensii de la Casa Naţională de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale a deficitului execuţiei bugetare înregistrat în anul curent 5252 481
- virarea de către casele teritoriale de pensii, a excedentului execuţiei bugetare din anul curent la Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale; 481 5252
La nivelul Casei Naţionale de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale
Înregistrarea veniturilor din subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 5251 772
Acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei 5252 166
Restituirea sumelor trezoreriei statului din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat 166 5252
Închiderea contului de venituri din subvenţii 772 12103
- acoperirea de către Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, a deficitului execuţiei bugetare înregistrat în anul curent la nivelul casele teritoriale de pensii 481 5252
- preluarea de către Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale a excedentului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat de casele teritoriale de pensii 5252 481
Stabilirea rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat
Transferul excedentului bugetar din anul curent în rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 5253 5252
Excedentul din anii precedenţi utilizat în acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent 5252 5253

Referinţe

* Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

*OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normei metodologică privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu