18 Februarie, 2018

Monografia contabilă a înregistrărilor în cazul unui consignant (deponent) care este societate plătitoare de TVA. Caz practic

Operaţiunea contabilă nr. 1: Înregistrarea în contabilitate pentru stabilirea preţului cu amănuntul

Valoare bun = 10.000 lei

Comision 10% = 1.000 lei

Valoarea totală a mărfii = 11.000 lei

TVA = 2.640 lei

Valoarea mărfii la preţ cu amănuntul = 13.640 lei

5311. Casa in lei = % 13.640 lei
704. Venituri din servicii prestate 11.000 lei
4427 TVA colectată 2640 lei

Operaţiunea contabilă nr. 2: Înregistrarea în contabilitate pentru intrarea bunurilor în gestiune

Pret vânzare = 10.000 lei

TVA = 2.400 lei

% = 401 Furnizori 12.400 lei
371 Mărfuri 10.000 lei
4426 TVA deductibilă 2.400 lei

Operaţiunea contabilă nr. 3: Înregistrarea în contabilitate pentru adaosul comercial aferent bunurilor în gestiune

371 Mărfuri = % 3.640 lei
378 Diferenţe de preţ la mărfuri 1.000 lei
4428 TVA neexigibilă 2.640 lei

Operaţiunea contabilă nr. 4: Înregistrarea în contabilitate pentru descărcarea bunurilor în gestiune

% = 371 Mărfuri 13.640 lei
607 Cheltuieli privind mărfurile 10.000 lei
378 Diferenţe de preţ la mărfuri 1.000 lei
4428 TVA neexigibilă 2.640 lei

Referinţe legislative

* Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

* Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

* OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

* OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

* Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

* O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

* O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30/01/2012.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu