23 August, 2017

la Partidul România Mare — Organizația Județeană Dâmbovița

 

— extras —

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 18—22 februarie 2013 s-a efectuat controlul finanțării Partidului România Mare — Organizația Județeană Dâmbovița pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului România Mare — Organizația Județeană Dâmbovița au fost în sumă de 4.073,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 1.983,00 lei și din donații în sumă de 2.090,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

 

București, 12 aprilie 2013.
Nr. 5.743.