23 August, 2017

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal — Organizația Județeană Dâmbovița

 

— extras —

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 18—27 martie 2013 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Național Liberal — Organizația Județeană Dâmbovița pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal — Organizația Județeană Dâmbovița au fost în sumă de 179.947,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 85.066,00 lei și din donații în sumă de 94.881,00 lei.
Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

 

București, 12 aprilie 2013.
Nr. 5.742.