21 August, 2017

controlul finanțării Partidului Democrat Liberal — Organizația Județeană Cluj pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal — Organizația Județeană Cluj au fost în sumă de 1.217.911,83 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 55.393,00 lei, din donații în sumă de 1.157.817,77 lei și din venituri provenite din activități proprii în sumă de 4.701,06 lei.

Organizația Județeană Cluj a Partidului Democrat Liberal nu a transmis către sediul central pentru a fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, toată suma de peste 10 salarii minime brute pe țară donată de o persoană fizică, încălcând astfel art. 9 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru acest fapt, Partidul Democrat Liberal — Organizația Județeană Cluj a fost sancționat conform art. 41 alin. (1) și art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nu au fost constatate alte încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

 

București, 12 aprilie 2013.
Nr. 5.718.