18 August, 2017

la Uniunea Națională pentru Progresul României — sediul central

 

— extras —

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și  art. 36 alin. (1), (5) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 14 martie—4 aprilie 2013 s-a efectuat controlul finanțării Uniunii Naționale pentru Progresul României — sediul central pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naționale pentru Progresul României — sediul central au fost în sumă de 4.092.748,64 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 1.387.985,12 lei, din donații în sumă de 2.703.452,28 lei și din venituri provenite din activități proprii în sumă de 1.311,24 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

 

București, 12 aprilie 2013.
Nr. 5.315.