21 Ianuarie, 2018

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal — Organizația Județeană Galați

 

— extras —

 În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 14—27 martie 2013 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Național Liberal — Organizația Județeană Galați pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal — Organizația Județeană Galați au fost în sumă de 669.137,76 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 118.708,00 lei, din donații în sumă de 536.327,00 lei și din venituri provenite din activități proprii în sumă de 14.102,76 lei.
Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

 

București, 12 aprilie 2013.
Nr. 5.107.