22 August, 2017
În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările și completările ulterioare,
 
ministrul culturii emite următorul ordin:
 
 
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.455/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului „Terminal pasageri — Aeroportul Internațional București Băneasa — Aurel Vlaicu”, șos. București—Ploiești nr. 40, sectorul 1, municipiul București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din
1 august 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
 
Art. II. — Direcția patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunică prezentul ordin Direcției pentru Cultură a Municipiului București pentru ducere la îndeplinire.
Art. III. — Direcția pentru Cultură a Municipiului București va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.
Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
 
 
 
Ministrul culturii,
 
Daniel-Constantin Barbu
 
 
 
 
București, 7 februarie 2013.
 
Nr. 2.092.