22 Februarie, 2018

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2004

privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

 Art. 1. —
Se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2004 privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 12 octombrie 2004.
Art. 2. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Președintele Autorității Naționale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Claudiu Sorin Dumbrăveanu

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 20.