19 August, 2017

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor,

puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 2 aprilie 2013 prin care s-a adoptat modificarea Normelor privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (26) și (27), al art. 5 lit. b) și al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Articol unic. — Normele privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, publicat în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  631  din 3 septembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

La articolul 29, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru persoanele menționate la alin. (1) care la data apariției prezentelor norme sunt angajate la un asigurător, indiferent de funcția pe care o ocupă, perioada maximă de conformare este până la data de 31 octombrie 2013 inclusiv.”

 

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

 

București, 11 aprilie 2013.
Nr. 11.