24 Februarie, 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 608 din 30.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Normele metodologice din 25.09.2013, Guvernul României

  Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, din 25.09.2013

 • Hotărârea nr. 727/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

 • Decizia nr. 381/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 381/2013 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 607 din 30.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 410/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 410/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare de către domnul Daniel Bogdan Crăciunoiu

 • Decizia nr. 411/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 411/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Daniel Ionescu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică de secretar general în cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 • Decretul nr. 768/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 768/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Hotărârea nr. 720/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 720/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Crăiţă Silvia din funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 721/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 721/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Petcu Toma-Florin

 • Hotărârea nr. 722/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 722/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bercean Pamfil din funcţia publică de subprefect al judeţului Maramureş în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 408/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 408/2013 privind numirea prin mobilitate a domnului Bercean Pamfil în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 409/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 409/2013 privind numirea prin mobilitate a doamnei Crăiţă Silvia în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 412/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 412/2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 463/2012 privind numirea unor membri în Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Decizia nr. 413/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 413/2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 340/2013 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

 • Decizia nr. 24/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 24/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Legea nr. 257/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 257/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Hotărârea nr. 723/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 723/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Bondrea Vasile-Alexandru-Dimitriu

Monitorul Oficial, Partea I nr. 606 din 30.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 605 din 27.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 730/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 730/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 604 din 27.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 71/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 71/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate practicate de operatorul licenţiat al pieţei centralizate din sectorul gazelor naturale – Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale “OPCOM” – S.A.

 • Decizia nr. 2783/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizia nr. 2783/2013 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

 • Decizia nr. 742/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 742/2013 privind reluarea activităţii de practicare a asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA de către Societatea “Euroins România Asigurare Reasigurare” – S.A.

 • Ordinul nr. 1118/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1118/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 359/2013 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2013

 • Hotărârea nr. 731/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 731/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele şi în contul statului

 • Ordinul nr. 1100/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1100/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Hotărârea nr. 732/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 732/2013 pentru modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 669/2013 privind alocarea temporară, pentru luna septembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 27.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 602 din 27.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Memorandumul din 11.06.2013, Ministerul Justiţiei

  Memorandumul de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit “Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) – Ungheni (Republica Moldova)” din 11.06.2013

 • Decizia nr. 120/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 120/2013 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi – CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice fixate pe fonograme

 • Decizia nr. 121/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 121/2013 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi – CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual

 • Ordinul nr. 70/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 70/2013 pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 • Rectificarea din 27.09.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 675/2013, din 27.09.2013

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit “Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) – Ungheni (Republica Moldova)”, semnat la Chişinău la 11 iunie 2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 184 din 27.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 26.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.09.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 25.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primaria Comunei Câmpuri, Câmpuri, judeţul Vrancea, concesionarea unor suprafeţe de teren în satele: Rotileştii Mici (pentru construcţie de locuinţe, activităţi industriale şi iaz), Câmpuri şi Feteşti (pentru adăposturi de animale)

 • Achiziţia publică de servicii din 25.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Roşiorii de Vede, Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman, concesionarea Zonei de Agrement “Vedea” cu destinaţia desfăşurării activităţilor sportive şi de agrement

 • Achiziţia publică de servicii din 25.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Pietroşani, Pietroşani, judeţul Teleorman, concesionarea unei suprafeţe de 10,58 ha teren extravilan cu ape (ape cu stuf) destinate agrementului şi amenajării piscicole

 • Achiziţia publică de servicii din 27.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.09.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca, raport cu contractele încheiate în anul fiscal 2013 pentru proiecte educative, culturale şi de tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 27.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.09.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Gheorgheni, Loc. Gheorgheni, Jud. Harghita, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pentru proiecte câştigătoare în domeniile social şi tineret, pe anul 2013

 • Achiziţia publică de servicii din 27.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.09.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Ministerul pentru Societatea Informaţională, Bucureşti, propuneri de proiecte pentru “Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

 • Achiziţia publică de servicii din 27.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.09.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Ministerul pentru Societatea Informaţională, Bucureşti, propuneri de proiecte pentru “Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 601 din 26.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 600 din 26.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 256/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 256/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011

 • Decretul nr. 766/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 766/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

 • Decretul nr. 767/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 767/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

 • Hotărârea nr. 704/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 704/2013 privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

 • Hotărârea nr. 708/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 708/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Podul nou de la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca 5,6 km)”

 • Hotărârea nr. 716/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 716/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula între km 0+000-km 118+873″

 • Hotărârea nr. 719/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 719/2013 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţele Galaţi şi Vaslui

 • Decizia nr. 403/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 403/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice de către doamna Elena Gabriela Eremia

 • Decizia nr. 404/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 404/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură de către doamna Elena Gabriela Eremia

 • Decizia nr. 406/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 406/2013 privind numirea domnului Ionel Muscalu în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 • Rectificarea din 26.09.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul anexei nr. 7 la Ordinul ministrului transporturilor, interimar, nr. 1.022/2013

 • Decretul nr. 760/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 760/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011

 • Decizia nr. 405/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 405/2013 pentru modificarea pct. 2 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 • Ordinul nr. 1078/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1078/2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 92/2013 pentru aprobarea listei unităţilor sanitare care realizează activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi

 • Hotărârea nr. 17/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  Hotărârea nr. 17/2013 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 183 din 26.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 25.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 din 25.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Aranjamentul din 12.03.2007, Ministerul Apărării

  Aranjamentul grupării europene de cercetare nr. 1 (varianta consolidată ERG nr. 1) privind cooperarea în realizarea proiectelor de cercetare şi tehnologie pentru apărare din 12.03.2007

 • Hotărârea nr. 715/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 715/2013 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind Înţelegerile europene în domeniul organizaţiilor, programelor şi activităţilor de cercetare (EUROPA) (varianta consolidată) şi Aranjamentului Grupării Europene de Cercetare nr. 1 (varianta consolidată ERG nr. 1) privind cooperarea în realizarea proiectelor de cercetare şi tehnologie pentru apărare, semnate la Bucureşti la 12 martie 2007

 • Memorandumul din 12.03.2007, Ministerul Apărării

  Memorandumul de înţelegere privind Înţelegerile europene în domeniul organizaţiilor, programelor şi activităţilor de cercetare (EUROPA) (varianta consolidată) din 12.03.2007

Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 25.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 761/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 761/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012

 • Decretul nr. 762/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 762/2013 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013

 • Ordinul nr. 140/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 140/2013 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare, privind concursul public de ofertă – Runda nr. 83/2013

 • Ordinul nr. 609/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 609/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 225/2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special

 • Decretul nr. 763/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 763/2013 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 764/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 764/2013 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Decretul nr. 765/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 765/2013 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Amendamentul din 20.06.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 18 iunie 2013 şi la Bucureşti la 20 iunie 2013, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011, din 20.06.2013

 • Hotărârea nr. 706/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 706/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională PLAFAR – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 705/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 705/2013 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 18 iunie 2013 şi la Bucureşti la 20 iunie 2013, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

 • Hotărârea nr. 707/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 707/2013 pentru modificarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005

Monitorul Oficial, Partea I nr. 596 din 24.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 711/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 711/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Amendamentul din 25.06.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 iunie 2013 şi la Paris la 27 iunie 2013 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 928/2007

 • Hotărârea nr. 703/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 703/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 iunie 2013 şi la Paris la 27 iunie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007

 • Ordinul nr. 1083/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1083/608/2013 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 1902/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1902/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 391/2010 privind aprobarea Procedurii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologică a minelor/carierelor

 • Ordinul nr. 1091/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1091/2013 privind stabilirea cuantumului taxei şi modalitatea de plată a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali – sesiunea 2013

 • Hotărârea nr. 714/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 714/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 709/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 709/2013 pentru modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Ordinul nr. 2537/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2537/2013 privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale SRAC CERT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări a produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 608/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 1083/608/2013 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 5037/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5037/2013 privind corespondenţa între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat şi domeniile de doctorat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 595 din 24.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 181 din 24.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 594 din 23.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 759/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 759/2013 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 • Rectificarea din 23.09.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2013, din 23.09.2013

 • Ordinul nr. 1346/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2954/1346/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Normele din 10.09.2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Normele de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, din 10.09.2013

 • Hotărârea nr. 710/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare

 • Ordinul nr. 2112/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 2112/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

 • Ordinul nr. 599/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 599/2013 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 • Ordinul nr. 2360/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2360/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Specificaţie tehnică privind produse pentru construcţii. Caracteristici esenţiale, niveluri şi clase de performanţă”, indicativ ST 051-2013

 • Rectificarea din 23.09.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea la Hotărârea Guvernului nr. 674/2013, din 23.09.2013

 • Ordinul nr. 2954/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2954/1346/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 593 din 20.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Norma nr. 11/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Norma nr. 11/2013 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor

 • Amendamentele din 01.03.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentele convenite între România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012, precum şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006

 • Hotărârea nr. 702/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 702/2013 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna septembrie în judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 712/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 712/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile septembrie şi octombrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria

Monitorul Oficial, Partea I nr. 592 din 20.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea din 25.02.2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României din 25.02.2009

 • Ordinul nr. 170/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 170/2013 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 36/2013

 • Ordinul nr. 1346/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1346/1470/1533/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1533/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1346/1470/1533/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1470/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1346/1470/1533/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 2428/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2428/2013 pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 591 din 19.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 180 din 19.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 590 din 18.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1347/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1347/1471/1535/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UPS DRAGOMIREŞTI – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1349/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1349/1273/1537/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1348/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1348/1475/1536/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEŞTI – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1273/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1349/1273/1537/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1535/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1347/1471/1535/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UPS DRAGOMIREŞTI – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1471/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1347/1471/1535/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UPS DRAGOMIREŞTI – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1475/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1348/1475/1536/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEŞTI – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1536/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1348/1475/1536/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEŞTI – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1537/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1349/1273/1537/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1041/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1041/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Ordinul nr. 1350/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1350/1260/1538/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ MIJA – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1130/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1130/2013 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.326(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012

 • Rezoluţia nr. 326/2012, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Rezoluţia MSC.326(90) – Adoptarea amendamentelor la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), din 24.05.2012

 • Ordinul nr. 1260/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1350/1260/1538/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ MIJA – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1538/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1350/1260/1538/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ MIJA – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 18.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Comunicatul nr. 1/2013, Fondul de Garantare a Depozitelor

  Comunicatul nr. 1/2013 privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 • Ordinul nr. 14/2013, Serviciul de Pază şi Protecţie

  Ordinul nr. 14/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

 • Ordinul nr. 1214/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1214/1274/1532/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ARSENAL REŞIŢA – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Rectificarea din 18.09.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 4 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.353/2013, din 18.09.2013

 • Ordinul nr. 1532/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1214/1274/1532/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ARSENAL REŞIŢA – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1540/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1249/1473/1540/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAŞ – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1473/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1249/1473/1540/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAŞ – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1539/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1250/1474/1539/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA AUTOMECANICĂ MORENI – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1474/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1250/1474/1539/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA AUTOMECANICĂ MORENI – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1249/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1249/1473/1540/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAŞ – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 878/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 878/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Ordinul nr. 1250/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1250/1474/1539/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA AUTOMECANICĂ MORENI – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1274/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1214/1274/1532/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ARSENAL REŞIŢA – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 13/2013, Serviciul de Pază şi Protecţie

  Ordinul nr. 13/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

 • Decizia nr. 401/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 401/2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 340/2013 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

 • Decizia nr. 402/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 402/2013 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Victoriţa Diaconu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de şef birou la Biroul inspecţii, cotă de lapte şi supracontrol din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Teleorman

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 179 din 18.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 18.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.09.2013 concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii – cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Olcea, localitatea Olcea, judeţul Bihor, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Comuna Olcea

 • Achiziţia publică de servicii din 17.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.09.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Năsăud, Piaţa Unirii nr. 15, Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 17.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Lungeşti, Lungeşti, judeţul Vâlcea, concesionarea unui teren, în suprafaţă de 515 mp, din domeniul public al Comunei Lungeşti, judeţul Vâlcea

 • Achiziţia publică de servicii din 17.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Tunari, judeţul Ilfov, concesionarea unui teren situat în Tunari, în suprafaţă de 1.000 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 18.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.09.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Tulcea, Tulcea, judeţul Tulcea, acordă finanţare următoarelor programe: “Promovarea sportului de performanţă”, “Sportul pentru toţi” şi “Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 588 din 17.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 690/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 690/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie publică “Podul rutier la Argineşti peste Jiu, pe DN 6 km 268+371″, judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 675/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 675/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN

 • Hotărârea nr. 691/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 691/2013 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 693/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 693/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor

 • Hotărârea nr. 694/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 694/2013 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 699/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 699/2013 pentru aprobarea Amendamentului semnat la Bucureşti, la 9 mai 2013, la Protocolul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Consiliul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Washington la 18 septembrie 2002

 • Amendamentul din 09.05.2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Amendamentul la Protocolul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Consiliul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Washington, la 18 septembrie 2002, din 09.05.2013

 • Decizia nr. 399/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 399/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism de către domnul Salvador Petre Ionescu

 • Decizia nr. 400/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 400/2013 privind numirea domnului Sorin Lazăr în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Ordinul nr. 900/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 900/2013 privind funcţionarea bazei de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor în sectorul agricultură ecologică

 • Hotărârea nr. 56/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 56/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea Proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 587 din 17.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 692/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 692/2013 privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad şi Administraţia Bazinală de Apă Siret, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 • Hotărârea nr. 632/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 632/2013 privind aprobarea stemei comunei Pogăceaua, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 633/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 633/2013 privind aprobarea stemei comunei Avram Iancu, judeţul Alba

 • Lista din 17.09.2013, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Tulcea în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, ce înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 17.09.2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 178 din 17.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 16.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.09.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Cerna, judeţul Tulcea, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 16.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Consiliul Local Turceni, Turceni, judeţul Gorj, concesionarea unui imobil, în suprafaţă de 256 mp, clădire “Şcoala primară nr. 1 Murgeşti”, situată în oraşul Turceni, judeţul Gorj

 • Achiziţia publică de servicii din 16.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Direcţia de Salubritate, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, concesionarea a 2 terenuri în suprafaţă totală de 755 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia, în vederea amenajării terasei Restaurantului “Brotăcei” şi a unui ponton (terasă)

Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din 16.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 922/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 922/2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 340/2013 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi şi servicii în domeniul însămânţărilor artificiale la animale

 • Ordinul nr. 2363/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2.363/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind stabilirea încărcărilor şi grupărilor de încărcări pentru construcţiile hidrotehnice de retenţie, indicativ NP 130-2013″

 • Ordinul nr. 68/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 68/2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei reglementate de energie electrică

 • Amendamentul nr. 3/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 3, convenit prin scrisoarea semnată între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii la Luxemburg la 1 martie 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006, din 25.03.2013

 • Metodologia din 11.09.2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Metodologia de monitorizare a pieţei reglementate de energie electrică din 11.09.2013

 • Hotărârea nr. 695/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 695/2013 pentru aprobarea Amendamentului nr. 3, convenit prin scrisoarea semnată între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii la Luxemburg la 1 martie 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006

Monitorul Oficial, Partea I nr. 585 din 16.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 683/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 683/2013 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor

 • Ordinul nr. 1068/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1068/2013 pentru modificarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012

Monitorul Oficial, Partea I nr. 584 din 16.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 682/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

 • Ordinul nr. 918/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 918/2013 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

 • Normele metodologice din 04.09.2013, Guvernul României

  Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor din 04.09.2013

 • Hotărârea nr. 685/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 685/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 803/2001 privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni referitor la îmbunătăţirea mediului de afaceri

 • Hotărârea nr. 686/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 686/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului “Schi în România”

 • Ordinul nr. 409/2013, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 409/2013 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 177 din 16.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 16.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.09.2013 anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii – cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Municipiul Mangalia, Şoseaua Constanţei nr. 13, Mangalia, judeţul Constanţa, servicii/activităţi specifice de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat

 • Achiziţia publică de servicii din 16.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.09.2013 anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii – cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Răduleşti, judeţul Ialomiţa, gestionarea serviciului de alimentare cu apă al Comunei Răduleşti

 • Achiziţia publică de servicii din 13.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.09.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Movileni, Comuna Movileni, judeţul Iaşi, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 13.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea, concesionare imobil – construcţie cu suprafaţa de 42 mp, cu destinaţia amenajare spaţiu comercial

 • Achiziţia publică de servicii din 12.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Cordun, judeţul Neamt, concesionarea unui teren în suprafaţă de 82.497 mp, situat în satul şi comuna Horia

 • Achiziţia publică de servicii din 12.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Cordun, judeţul Neamt, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 100.000 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 13.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Vadu Paşii, Buzău, Concesionarea unei suprafeţe de 4,00 ha teren neproductiv situat în satul Scurteşti, tarlaua 89, în vederea extragerii de agregate minerale

 • Achiziţia publică de servicii din 13.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Jucu nr. 112, Jucu de Sus, judeţul Cluj, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 5.800 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Jucu, pentru realizarea unei hale pentru depozitarea utilajelor agricole, atelier reparaţii şi birouri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 583 din 13.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 13.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1573/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1573/1468/1542/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Banat” – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1579/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1579/1476/1543/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “EnergoNuclear” – S.A.

 • Ordinul nr. 1616/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1616/1469/1574/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Râmnicu Vâlcea – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A.

 • Hotărârea nr. 696/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 696/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.

 • Hotărârea nr. 697/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 697/2013 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013

 • Ordinul nr. 2986/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordinul nr. 2986/2013 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

 • Ordinul nr. 1468/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1573/1468/1542/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Banat” – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1542/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1573/1468/1542/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Banat” – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1476/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1579/1476/1543/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “EnergoNuclear” – S.A.

 • Ordinul nr. 1543/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1579/1476/1543/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “EnergoNuclear” – S.A.

 • Ordinul nr. 1469/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1616/1469/1574/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Râmnicu Vâlcea – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1574/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1616/1469/1574/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Râmnicu Vâlcea – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 2464/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2464/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Cod de proiectare pentru structuri din zidărie”, indicativ CR 6 – 2013

 • Hotărârea nr. 698/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 698/2013 privind înfiinţarea pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 257/2005 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Ordinul nr. 4982/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4982/2013 privind activitatea de conducere de doctorat

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 176 din 13.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 12.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Slătioara, satul Mogeşti, comuna Slătioara, judeţul Vâlcea, concesionarea unui teren de 179.858 mp situat în intravilanul comunei, în vederea realizării unui parc fotovoltaic

 • Achiziţia publică de servicii din 12.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Slătioara, satul Mogeşti, comuna Slătioara, judeţul Vâlcea, concesionarea unui teren de 179.857 mp situat în intravilanul comunei, în vederea realizării unui parc fotovoltaic

 • Achiziţia publică de servicii din 13.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.09.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice, contractele de finanţare atribuite în perioada 01.06.2013 – 31.08.2013

 • Achiziţia publică de servicii din 12.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Comuna Răstoaca, judeţul Vrancea, concesionarea unui spaţiu în suprafaţă utilă totală de 38,65 mp, cu destinaţia cabinet medical, situat în imobilul “Dispensar uman şi cabinet stomatologic”, din comuna Răstoaca, judeţul Vrancea

Monitorul Oficial, Partea I nr. 581 din 12.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 670/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 670/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2002 privind stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori

 • Hotărârea nr. 873/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 873/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012

 • Hotărârea nr. 689/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 689/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dogariu Eugen din funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş în funcţia publică de prefect al judeţului Timiş

 • Hotărârea nr. 687/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 687/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Timiş de către domnul Dogariu Eugen

 • Ordinul nr. 920/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 920/2013 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 • Hotărârea nr. 688/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 688/2013 privind numirea domnului Dogariu Eugen în funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş

 • Ordinul nr. 69/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 69/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate practicate de operatorul licenţiat al pieţei centralizate din sectorul gazelor naturale – Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) – S.A.

 • Decizia nr. 8/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  Decizia nr. 8/2013 privind recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind caracterul acţiunii în pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare a unui imobil şi stabilirea competenţei teritoriale în judecarea acestei acţiuni

Monitorul Oficial, Partea I nr. 580 din 12.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 175 din 12.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 579 din 11.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 390/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 390/2013 privind eliberarea domnului Ionuţ-Ciprian Iuga din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 391/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 391/2013 pentru eliberarea domnului Puiu Gelu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 392/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 392/2013 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Elena Dumitru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotărârea nr. 27/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 27/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 393/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 393/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Chirică Lefter din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Direcţiei generale de legislaţie, Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din structura Ministerului Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 395/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 395/2013 pentru numirea domnului Remus Damian Budăi, prin detaşare, în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 394/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 394/2013 pentru numirea, prin detaşare, a domnului Petre-Dragoş Voinescu în funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 397/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 397/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice

 • Decizia nr. 398/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 398/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin Dumitru din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Ordinul nr. 4353/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4353/2013 privind aprobarea curriculumului pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, şi a planului de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, calificarea operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Decizia nr. 396/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 396/2013 pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 259/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES)

 • Decretul nr. 754/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 754/2013 privind rechemarea unui ambasador

Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 11.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 668/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 668/2013 privind numirea unui consul general

 • Ordinul nr. 1265/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1400/1238/1265/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV HAŢEG – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 669/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 669/2013 privind sancţionarea Societăţii INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Ordinul nr. 1398/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1398/1240/1263/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SEBEŞ – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1399/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1399/1234/1264/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAŢI – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice “Termoelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1400/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1400/1238/1265/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV HAŢEG – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1504/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1504/2013 privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale

 • Ordinul nr. 1240/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1398/1240/1263/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SEBEŞ – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1263/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1398/1240/1263/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SEBEŞ – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1234/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1399/1234/1264/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAŢI – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice “Termoelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1264/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1399/1234/1264/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAŢI – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice “Termoelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1238/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1400/1238/1265/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV HAŢEG – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 174 din 11.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 10.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, concesionarea unui imobil-teren în suprafaţă de 1.161 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Ploieşti

 • Achiziţia publică de servicii din 11.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.09.2013 concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, obiectul concesiunii: Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Drobeta-Turnu Severin

 • Achiziţia publică de servicii din 10.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.09.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov, judeţul Braşov, atribuirea contractului de concesiune pentru bunuri imobile – 4 (patru) clădiri şi 5 (cinci) anexe aferente Taberei Timişul de Sus şi Timişul de Jos, aparţinând domeniului public al statului

 • Achiziţia publică de servicii din 10.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie deschisă – UAT Comuna Dragomireşti Vale, judeţul Ilfov, obiectul concesionării: administrare Parc şi Zonă de Agrement, în suprafaţă de 10.300 mp şi construcţiile aferente

 • Achiziţia publică de servicii din 10.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.09.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – UAT Comuna Cudalbi, judeţul Galaţi, concesionarea suprafeţei de 2.000 mp, teren intravilan, situat în domeniul public al UAT Cudalbi

 • Achiziţia publică de servicii din 10.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea, concesionarea unui teren arabil cu suprafaţa de 451 mp, pentru activităţi cu specific agricol – floricultură

 • Achiziţia publică de servicii din 10.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Titu, Titu, judeţul Dâmboviţa, concesionare teren lacuri – heleştee, în suprafaţă de 6,58 ha, aparţinând domeniului public al oraşului Titu

Monitorul Oficial, Partea I nr. 577 din 10.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin

 • Hotărârea nr. 684/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 684/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov

 • Ordinul nr. 1883/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1883/2013 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2014, de la bugetul de stat, a asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 • Hotărârea nr. 881/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 881/2013 pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

Monitorul Oficial, Partea I nr. 576 din 10.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1074/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1074/1237/907/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 681/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 681/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri culturale mobile aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale, precum şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administraţiei Prezidenţiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României

 • Ordinul nr. 1048/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1048/1236/957/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1062/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1062/1235/959/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 958/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1075/1246/958/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 957/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1048/1236/957/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1236/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1048/1236/957/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1235/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1062/1235/959/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 959/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1062/1235/959/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1237/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1074/1237/907/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 907/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1074/1237/907/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1246/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1075/1246/958/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1075/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1075/1246/958/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 10.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 676/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 676/2013 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Paris la 26 iunie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

 • Ordinul nr. 1479/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 539/225/1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

 • Hotărârea nr. 671/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 671/2013 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Amendamentele din 20.06.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Paris la 26 iunie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003, ratificat prin Legea nr. 439/2003, din 20.06.2013

 • Hotărârea nr. 680/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 680/2013 privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013 conform solicitării Comisiei Europene

 • Hotărârea nr. 674/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 674/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

 • Ordinul nr. 539/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 539/225/1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

 • Ordinul nr. 225/2013, Ministerul pentru Societatea Informaţională

  Ordinul nr. 539/225/1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

 • Ordinul nr. 1065/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1065/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Autorităţii Feroviare Române – AFER

Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 10.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 4892/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4892/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.038/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

 • Hotărârea nr. 673/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 673/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Podul de la Giurgiu, peste Dunăre, pe DN 5, km 64 + 884 – (inclusiv drumul de acces de la ieşirea din vamă până la intrarea pe pod)”

 • Hotărârea nr. 666/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 666/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 173 din 10.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 09.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, obiectul concesiunii este reprezentat de o suprafaţă de teren de 1.200 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi

 • Achiziţia publică de servicii din 09.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Dângeni, judeţul Botoşani, concesionarea unor terenuri în suprafaţă totală de 502,73 ha, proprietatea privată a Comunei Dângeni

 • Achiziţia publică de servicii din 09.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 2000 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în vederea construirii unui centru sportiv de sănătate

 • Achiziţia publică de servicii din 09.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 2000 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în vederea amplasării unei construcţii în care se vor desfăşura activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 10.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.09.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Inspectoratul General pentru Imigrări, Bucureşti, finanţare nerambursabilă pentru implementarea următoarelor proiecte: “Consiliere, asistenţă juridică şi interpretare pentru RTT care fac obiectul unei decizii de returnare de pe teritoriul României” şi “Asistenţă pentru migranţii returnaţi forţat sub escortă”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 573 din 09.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 572 din 09.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 83/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 83/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 1891/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1891/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor

 • Hotărârea nr. 672/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 672/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 606/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 • Normele din 03.09.2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Normele privind managementul sistemului de formare continuă în domeniul limbilor străine în Ministerul Apărării Naţionale din 03.09.2013

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale “Romtelecom” – S.A.

 • Hotărârea nr. 678/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 678/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 • Ordinul nr. 84/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 84/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 86/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 86/2013 pentru completarea art. 13 din Criteriile şi metodologia privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2011

 • Ordinul nr. 87/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 87/2013 pentru aprobarea Normelor privind managementul sistemului de formare continuă în domeniul limbilor străine în Ministerul Apărării Naţionale

 • Instrucţiunile din 06.06.2013, Ministerul Justiţiei

  Instrucţiunile pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor din 06.06.2013

 • Rectificarea din 09.09.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 aprilie 2013, din 09.09.2013

 • Rectificarea din 09.09.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 15 iulie 2013, din 09.09.2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 172 din 09.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 06.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Judeţean Tulcea, cu sediul în Tulcea, concesionarea unui teren piscicol în suprafaţă de 140 ha – Ghiolul Porculeţ – situat în Amenajarea Piscicolă Murighiol

 • Achiziţia publică de servicii din 09.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.09.2013 anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Primăria Municipiului Alexandria, Alexandria, judeţul Teleorman, anunţă serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Alexandria

 • Achiziţia publică de servicii din 06.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.09.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Corneşti, judeţul Cluj, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 06.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Municipiului Alexandria, Alexandria, judeţul Teleorman, concesionarea unui imobil (teren) în suprafaţă de 5.665,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în incinta Bazei Sportive şi de Agrement “Ştrand Zona Peco”

 • Achiziţia publică de servicii din 06.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova, concesionarea unui teren în suprafaţă de 999 mp, situat în intravilanul satului Pioreşti, în vederea construirii unei locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Petrila, Petrila, judeţul Hunedoara, concesionare imobil – clădire popicărie în suprafaţă construită de 409 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 728 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 06.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Tuzla, Tuzla, judeţul Constanţa, concesionarea unui teren în suprafaţă de 7,22 mp, situat pe Strada Brânduşei, aparţinând domeniului public al comunei Tuzla

 • Achiziţia publică de servicii din 06.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Corabia, Corabia, judeţul Olt, concesionarea unui teren în suprafaţă de 35.800 mp, situat în intravilanul oraşului Corabia

Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 06.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 570 din 06.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 568 din 06.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 171 din 06.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Comunei Câmpuri, Str. Principală, Câmpuri, judeţul Vrancea, concesionarea unor suprafeţe de teren: pentru construcţia de locuinţe suprafaţa de 516 mp în satul Rotileştii Mici, pentru adăposturi de animale suprafeţele: 892 mp, 1100 mp şi 155 mp în extravilanul satului Câmpuri, 54 mp, 165 mp şi 127 mp în extravilanul satului Feteşti 5530 mp în extravilanul satului Rotileştii Mici pentru activităţi industriale şi iaz şi 657 mp pentru activităţi industriale

 • Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 3,32 mp, B-dul 1 Decembrie – zona Autogară Vlaciu – S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L., cu destinaţia amplasare a 2 panouri publicitare

 • Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Calaraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 300 mp, cu destinaţia construire locuinţă

 • Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 284 mp, cu destinaţia construire locuinţă

 • Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 1,66 mp, DN 31 – zona Staţie Electrică, cu destinaţia amplasare 1 panou publicitar

 • Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 2 mp, B-dul Tineretului – zona S.C. PENNY MARKET S.R.L., cu destinaţia amplasare 1 panou publicitar

 • Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 1,66 mp, B-dul 22 Decembrie – zona Petrom, cu destinaţia amplasare 1 panou publicitar

 • Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Olteniţa, B-dul Mărăşeşti – zona Parc, în suprafaţă de 1,66 mp, pentru amplasarea unui panou publicitar

 • Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 6,64 mp., pentru amplasarea a 4 panouri publicitare

 • Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Calaraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 1,66 mp, pentru amplasarea unui panou publicitar

 • Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 300 mp, cu destinaţia construire locuinţă

 • Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Calaraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 237 mp, cu destinaţia construire locuinţă

 • Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pătrăuţi, comuna Pătrăuţi, judeţul Suceava, concesionarea unui teren, în suprafaţă de 150 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Pătrăuţi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 05.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 389/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 389/2013 pentru numirea domnului Valeriu Alexandru Gâlă în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 380/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 380/2013 pentru numirea domnului Aurelian Constantinescu în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 381/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 381/2013 pentru numirea domnului Claudiu Codrea în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală Bucureşti – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 382/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 382/2013 pentru numirea domnului Cosmin Georgescu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 1 Suceava – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 637/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 637/2013 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii “EMIASIG Broker de Asigurare” – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 667/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 667/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Decizia nr. 384/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 384/2013 pentru numirea domnului Gabriel Valentin Cărbunaru în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 385/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 385/2013 pentru numirea domnului Adrian Paul Voicu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 4 Târgu Jiu – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 386/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 386/2013 pentru numirea domnului Călin Valer Vesa în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 5 Deva – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 387/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 387/2013 pentru numirea domnului Iulian Bogdan Gheorghe în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 6 Oradea – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 388/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 388/2013 pentru numirea domnului Laurenţiu Dan Puşdercă în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 7 Sibiu – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Ordinul nr. 1794/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1794/2013 privind modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice – perioada de aplicare: 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015

 • Decizia nr. 383/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 383/2013 pentru numirea domnului Daniel Dinulescu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 2 Constanţa – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 659/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 659/2013 privind sancţionarea Societăţii “Euroins România Asigurare Reasigurare” – S.A. cu interzicerea temporară a practicării asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA

Monitorul Oficial, Partea I nr. 565 din 05.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Regulamentul din 06.08.2013, Ministerul Sănătăţii

  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu” Bucureşti din 06.08.2013

 • Hotărârea nr. 663/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 663/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii

 • Normele metodologice din 27.08.2013, Guvernul României

  Normele metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de hazard la inundaţii şi al hărţilor de risc la inundaţii din 27.08.2013

 • Ordinul nr. 962/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 962/2013 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu” Bucureşti

 • Ordinul nr. 4872/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4872/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.720/2012 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale “secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 170 din 05.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 564 din 04.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 563 din 04.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 562 din 04.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 650/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390″

Monitorul Oficial, Partea I nr. 561 din 04.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 169 din 04.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 03.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, obiectul concesiunii: lot nr. 1, în suprafaţă de 400 mp, lot nr. 2, în suprafaţă de 350 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 02.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Focuri, comuna Focuri, judeţul Iaşi, obiectul concesiunii: spaţiu în suprafaţă de 88,19 mp, situat la parterul Blocului de locuinţe nr. 1

 • Achiziţia publică de servicii din 03.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Târgovişte, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, obiectul concesiunii: terenuri cu suprafeţe de 31,20 mp, 20,16 mp, 100 mp, 37 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 04.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.09.2013 concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin curse regulate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 560 din 03.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 654/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 654/2013 privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2013

 • Hotărârea nr. 659/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 659/2013 privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor părţi de imobile, constituite din construcţii şi terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii “Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2″, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 2338/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2338/1454/2013 privind stabilirea procedurilor de elaborare, avizare şi transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 661/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 661/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes judeţean din domeniul public al judeţului Ilfov şi din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional “Pasaj suprateran pe DJ 602 – Centura Bucureşti – Domneşti”, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes judeţean şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional

 • Ordinul nr. 1454/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2338/1454/2013 privind stabilirea procedurilor de elaborare, avizare şi transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai administraţiei publice locale

 • Ordinul nr. 2544/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2544/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 03.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 79/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 79/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind realizarea, recepţionarea şi stabilirea valorii definitive a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, executate în Ministerul Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 52/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 52/2013 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 • Hotărârea nr. 653/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 653/2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006

 • Hotărârea nr. 662/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 662/2013 privind suplimentarea numărului maxim de posturi al Inspecţiei Judiciare

 • Ordinul nr. 860/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 860/2013 pentru modificarea art. 46 alin. (2) lit. a), c), d) şi e) din Regulamentul privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 34/2011

 • Hotărârea nr. 34/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 34/2013 privind aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2013 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006

 • Ordinul nr. 1786/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1786/2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

 • Instrucţiunea nr. 2/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Instrucţiunea nr. 2/2013 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006

Monitorul Oficial, Partea I nr. 558 din 03.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Metodologia din 28.08.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Metodologia de monitorizare specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti din 28.08.2013

 • Decizia nr. 372/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 372/2013 privind transferul domnului Horvath Levente-Akos în interesul serviciului din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv adjunct al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad

 • Decizia nr. 373/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 373/2013 privind transferul doamnei Sighinaş-Crista Marcela Doina, în interesul serviciului, din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de director general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 • Decizia nr. 625/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 625/2013 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea “S.I.N. Insurance Broker” – S.R.L.

 • Rectificarea din 03.09.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, din 03.09.2013

 • Metodologia din 28.08.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Metodologia de monitorizare specială a Universităţii “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi din 28.08.2013

 • Ordinul nr. 4911/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4911/2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti

 • Ordinul nr. 4912/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4912/2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi

 • Decizia nr. 368/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 368/2013 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Radu Nicolae Chiurtu

 • Decizia nr. 369/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 369/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de către domnul Ciornei-Donighian Constantin

 • Decizia nr. 370/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 370/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Ciornei-Donighian Constantin

 • Decizia nr. 371/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 371/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Dezsi Attila din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică specifică de execuţie vacantă de inspector de concurenţă superior în cadrul Direcţiei teritoriale din structura Consiliului Concurenţei

 • Decizia nr. 374/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 374/2013 privind transferul domnului Ursu Dorel Adrian, în interesul serviciului, din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de referent de specialitate superior din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin

 • Ordinul nr. 1028/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1028/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013

 • Ordinul nr. 4909/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4909/2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti

 • Metodologia din 28.08.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Metodologia de monitorizare specială a Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti din 28.08.2013

 • Hotărârea nr. 652/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 652/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

 • Hotărârea nr. 24/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 24/2013 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Ordinul nr. 4910/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4910/2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii “Mihai Eminescu” din Timişoara

 • Metodologia din 28.08.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Metodologia de monitorizare specială a Universităţii “Mihai Eminescu” din Timişoara din 28.08.2013

 • Ordinul nr. 2465/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2465/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100-1/2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 168 din 03.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 02.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Podoleni, Podoleni, judeţul Neamţ, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 158 mp în scopul desfăşurării de activităţi economice

 • Achiziţia publică de servicii din 02.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Satu Mare, Satu Mare, judeţul Harghita, obiectul concesiunii: spaţiul de 17,5 mp din incinta clădirii casei de cultură situat în comuna Satu Mare

 • Achiziţia publică de servicii din 30.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Comunei Săceni, Săceni, judeţul Teleorman, obiectul concesiunii: proprietate imobiliară formată din construcţii hidrotehnice (dig de pământ, deversor I de preaplin, călugăr şi subtraversare călugăr I) şi teren extravilan aferent în suprafaţă de 8,5 ha, cu destinaţie agrement, piscicultură şi amenajare hidrotehnică

 • Achiziţia publică de servicii din 02.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Modelu, Modelu, judeţul Călăraşi, obiectul concesiunii: terenuri în satul Modelu, lotizate, cu numerele: lot 196, 201, 203, 206, 207, 212, 213, 214, 215, 220, 224 şi în satul Tonea loturile 10, 26 din Strada Fagului şi loturile 1, 3 din Strada Cocorului

 • Achiziţia publică de servicii din 02.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.09.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Oraşului Horezu, Horezu, judeţul Vâlcea, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 02.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Titu, Titu, judeţul Dâmboviţa, obiectul concesiunii: Imobilul Cantină, în suprafaţă de 342 mp, situat în incinta Liceului Tehnologic “Goga Ionescu”- Primăria Titu, Titu, judeţul Dâmboviţa, obiectul concesiunii: Imobilul Cantină, în suprafaţă de 342 mp, situat în incinta Liceului Tehnologic “Goga Ionescu”

 • Achiziţia publică de servicii din 02.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Mircea-Vodă, Mircea-Vodă, judeţul Constanta, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 4072 mp în vederea construirii unui adăpost de animale- Primăria Mircea-Vodă, Mircea-Vodă, judeţul Constanta, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 4072 mp în vederea construirii unui adăpost de animale

 • Achiziţia publică de servicii din 02.09.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.09.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Comunei Perişor, Perişor, judeţul Dolj, obiectul concesiunii: suprafaţa de 1600 mp, pentru desfăşurarea activităţii de comercializare a carburanţilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 02.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 367/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 367/2013 privind numirea doamnei Otilia Sava în funcţia de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, la Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 864/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 864/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Procedura de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 46/2012

 • Hotărârea nr. 649/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 649/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Timişoara Lugoj”

 • Hotărârea nr. 656/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 656/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 02.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 02.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 167 din 02.09.2013 Deschide în Lege5.ro ›