21 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 31.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1142/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1.142/2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti

 • Hotărârea nr. 836/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 836/2013 privind constituirea şi atribuţiile comisiilor de evaluare a incidenţei aplicării legii penale mai favorabile în cazul persoanelor aflate în executarea pedepselor şi măsurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglementări penale şi procesual penale

 • Decizia nr. 347/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 347/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 343/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 343/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17, art. 22 alin. (1) şi (2) şi art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară

 • Decizia nr. 342/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 342/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 • Decizia nr. 348/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 348/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Hotărârea nr. 1081/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1.081/2013 pentru completarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005

Monitorul Oficial, Partea I nr. 668 din 31.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 31.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Instrucţiunea din 18.10.2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Instrucţiunea privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport din 18.10.2013

 • Hotărârea nr. 51/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 51/2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009

 • Ordinul nr. 1321/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1.126/2.487/1.321/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

 • Ordinul nr. 1739/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Hotărârea nr. 61/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 61/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Ordinul nr. 269/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 269/2013 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 169/2013

 • Hotărârea nr. 60/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului EuropeanCOM (2013) 534 final

 • Protocolul din 17.06.2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Protocolul de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova pentru consolidarea capacităţilor chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul utilizării câinilor de serviciu din 17.06.2013

 • Hotărârea nr. 817/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 817/2013 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova pentru consolidarea capacităţilor chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul utilizării câinilor de serviciu, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2013

 • Ordinul nr. 1126/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1.126/2.487/1.321/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

 • Regulamentul nr. 5/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Regulamentul nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009

 • Ordinul nr. 2487/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1.126/2.487/1.321/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 207 din 31.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 29.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.10.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, Sibiu, judeţul Sibiu, atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate în perioada 02.10.2013 – 28.10.2013, pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 30.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Alexandria, Alexandria, judeţul Teleorman, concesionarea unui imobil (spaţiu şi teren) în suprafaţă de 56,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

 • Achiziţia publică de servicii din 31.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.10.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Oraşului Cernavodă, Cernavodă, judeţul Constanţa, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 30.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova, concesionarea unui teren în suprafaţă de 60 mp situat pe Str. Podgoriei, în vederea amplasării unui magazin alimentar

 • Achiziţia publică de servicii din 30.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Alexandria, Alexandria, judeţul Teleorman, concesionarea unui teren în suprafaţă de 22,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

 • Achiziţia publică de servicii din 30.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Murfatlar, Murfatlar, judeţul Constanţa, concesionarea unui teren în suprafaţă de 19.440 mp, având destinaţia realizării unei Staţii de Sortare Concasare Agregate Minerale

 • Achiziţia publică de servicii din 30.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Maia, Maia, judeţul Ialomiţa, concesionarea unui spaţiu medical cu destinaţia de Cabinet Stomatologic, situat în imobilul Dispensar Uman din comuna Maia, proprietate privată a comunei Maia

 • Achiziţia publică de servicii din 30.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Botoroaga, comuna Botoroaga, judeţul Teleorman, concesionarea unui teren extravilan în suprafaţă de 10.000 mp, pe durata de 25 ani

Monitorul Oficial, Partea I nr. 666 din 30.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 665 din 30.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 831/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 831/2013 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012

 • Decretul nr. 834/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 834/2013 privind conferirea unor decoraţii

 • Hotărârea nr. 822/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 822/2013 privind recunoaşterea Asociaţiei “Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Constanţa” ca fiind de utilitate publică

 • Legea nr. 276/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 276/2013 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012

 • Hotărârea nr. 818/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 818/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 450 + 768 şi km 494 + 500″ – Lot 5

 • Hotărârea nr. 821/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 821/2013 pentru completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

 • Convenţia din 14.09.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Convenţie între România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital din 14.09.2012

Monitorul Oficial, Partea I nr. 664 din 30.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 206 din 30.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 29.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Huşi, judeţul Vaslui, concesionarea unei suprafeţe de teren de 12 mp, aparţinând domeniului public, în vederea extinderii spaţiului comercial, situat în str. Piaţa Victoriei, lângă Hala Agroalimentară

 • Achiziţia publică de servicii din 29.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.10.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Târgovişte, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 29.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Mădăraş, comuna Mădăraş, judeţul Harghita, concesionarea unui teren de 110 mp situat în intravilanul comunei, în vederea realizării investiţiei “Montarea şi punerea în funcţiune a unui cântar pentru animale şi a unui cântar de mare tonaj în interesul comunităţii”

 • Achiziţia publică de servicii din 29.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Mădăraş, comuna Mădăraş, judeţul Harghita, concesionarea unui teren de 222 mp situat în intravilanul comunei, către agenţii economici care doresc să realizeze investiţii având ca obiect amenajarea zonei Căminului cultural

 • Achiziţia publică de servicii din 28.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Slătioara, sat Mogeşti, comuna Slătioara, judeţul Vâlcea, concesionarea unui teren de 1700 m.p. situat în intravilanul comunei în vederea realizării de activităţi de producţie confecţii metalice şi inox

Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 29.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 661 din 29.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 205 din 29.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 29.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.10.2013 concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Primăria Municipiului Brad, Brad, judeţul Hunedoara, producere – transport – distribuţie – furnizare energie termică în Municipiul Brad – 4.000 apartamente şi instituţii publice

 • Achiziţia publică de servicii din 28.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.10.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Ploieşti, Ploieşti, judeţul Prahova, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de lucrări din 28.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de lucrări din 28.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie deschisă – Comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea, “Exploatarea şi prelucrarea pietrei în folosul Unităţii Teritoriale Administrative Comuna Luncaviţa”

 • Achiziţia publică de servicii din 28.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Comuna Chilia Veche, judeţul Tulcea, concesionarea suprafeţei de 544 mp teren, aparţinând domeniului privat al comunei

 • Achiziţia publică de servicii din 28.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Chilia Veche, judeţul Tulcea, concesionarea unor suprafeţe de 104.456 mp teren, aparţinând domeniului privat al comunei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 28.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 28.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 830/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 830/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) şi (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Ordinul nr. 234/2013, Autoritatea Naţională pentru Turism

  Ordinul nr. 234/2013 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea contractelor de prestări de servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale de turism la care participă Autoritatea Naţională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională

 • Normele din 25.09.2013, Autoritatea Naţională pentru Turism

  Normele privind atribuirea contractelor de prestări de servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale de turism la care participă Autoritatea Naţională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională din 25.09.2013

 • Ordinul nr. 3329/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordinul nr. 3329/2013 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

 • Ordinul nr. 76/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 76/2013 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014

 • Legea nr. 275/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 275/2013 pentru modificarea alin. (1) şi (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Ordinul nr. 1254/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1254/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 204 din 28.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 25.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Nufăru, Nufăru, judeţul Tulcea, concesionarea unui teren în suprafaţă de 5.000 mp, situat în intravilanul satului Malcoci, cu destinaţia “Hală de producţie mase plastice”

 • Achiziţia publică de servicii din 25.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Nufăru, Nufăru, judeţul Tulcea, concesionarea unui teren în suprafaţă de 5.000 mp, situat în intravilanul satului Malcoci, cu destinaţia “Hală de producţie materiale de construcţie uşoare”

 • Achiziţia publică de servicii din 25.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Bălţăteşti, comuna Bălţăteşti, judeţul Neamţ, concesionarea unui teren în suprafaţă totală de 1.000 mp împărţit în două loturi: 786 mp şi 214 mp, situat în intravilanul satului Valea Seacă, punct SMA, din domeniul privat al comunei

 • Achiziţia publică de servicii din 28.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Lungeşti, Lungeşti, judeţul Vâlcea, concesionarea unui teren din domeniul public al comunei în suprafaţă de 515 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 din 25.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 657 din 25.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1219/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1219/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe pentru activitatea de prelevare de organe

 • Ordinul nr. 1220/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1220/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 • Ordinul nr. 1221/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1221/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean Mureş pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut osos, tendinos şi cartilagii

 • Ordinul nr. 1222/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1222/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti drept laborator HLA pentru activitatea de transplant

 • Ordinul nr. 1223/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1223/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş pentru activitatea de prelevare şi transplant de cord

 • Hotărârea nr. 4346/2013, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 4346/2013 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 • Ordinul nr. 1225/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1225/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 • Ordinul nr. 2209/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 2209/2013 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2013

 • Decizia nr. 408/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 408/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Ordinul nr. 1216/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1216/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 • Ordinul nr. 1217/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1217/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara – Centrul de transplant tisular os, tendon, piele pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut osos, tendinos şi cartilagii şi pentru activitatea de prelevare şi transplant de piele

 • Ordinul nr. 2210/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 2210/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2013

 • Ordinul nr. 1226/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1226/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 • Ordinul nr. 1227/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1227/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 • Ordinul nr. 1228/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1228/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 • Ordinul nr. 1229/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1229/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 • Ordinul nr. 1230/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1230/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială “Sapiens Medical Center” – S.R.L., punctul de lucru situat în municipiul Bucureşti, strada Popa Nan nr. 111-113, sectorul 1, pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro)

 • Ordinul nr. 1231/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1231/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sârbu” pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro)

 • Ordinul nr. 2004/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 2004/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei

 • Ordinul nr. 1224/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1224/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 • Ordinul nr. 1218/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1218/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova pentru activitatea de prelevare de organe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 656 din 25.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 825/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 825/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor

 • Hotărârea nr. 805/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 805/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în domeniul public al comunei Mehadia, judeţul Caraş-Severin, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mehadia, declasarea acestuia din drum de interes naţional şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes local, modificarea traseului unui sector de drum naţional pe sectorul de drum corespunzător lucrării de investiţii, cu introducerea în domeniul public al statului a acesteia, modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

 • Hotărârea nr. 806/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 806/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Orăştie-Sibiu”

 • Legea nr. 272/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 272/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor

 • Hotărârea nr. 804/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 804/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Naţional “Lia Manoliu”, precum şi pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Naţional “Lia Manoliu”

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 203 din 25.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 25.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.10.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Covasna, Sf. Gheorghe, judeţul Covasna, acordarea de finanţări nerambursabile pentru anul 2014 în următoarele domenii: cultural, educativ-ştiinţific, recreere şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 25.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.10.2013 anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, servicii/activităţi specifice de producere, transport, distribuţie şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat

 • Achiziţia publică de servicii din 25.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.10.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Covasna, Sf. Gheorghe, judeţul Covasna, acordarea de finanţări nerambursabile pentru anul 2014 în domeniile: cultură şi religie, activităţi educativ-ştiinţifice, de recreere, sportive şi de tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 25.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.10.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Câmpina, Câmpina, judeţul Prahova, atribuirea contractelor de finanţare pentru programul “Promovarea sportului de performanţă”

 • Achiziţia publică de servicii din 25.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.10.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Bacău, finanţările acordate, pentru anul fiscal 2012 pentru următoarele domenii: sport, social, culte, educaţie tineret şi mediu

 • Achiziţia publică de servicii din 24.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu SA, subconcesionarea parcelei de teren P6G6 – 29.431 mp, situată în Zona Liberă Giurgiu, teren ce face parte din domeniul public al judeţului Giurgiu

 • Achiziţia publică de servicii din 24.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Perişani, Perişani, judeţul Vâlcea, concesionarea a 7.751 m.p. teren intravilan şi extravilan situat în punctul “La Târg”, satul Băiaşu, comuna Perişani

Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 24.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Amendamentul din 27.06.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2013 şi la Paris la 8 iulie 2013, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007

 • Hotărârea nr. 813/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 813/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2013 şi la Paris la 8 iulie 2013, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007

 • Normele din 08.10.2013, Autoritatea Naţională pentru Turism

  Normele pentru atribuirea contractelor de prestări de servicii privind organizarea în străinătate de către Autoritatea Naţională pentru Turism a evenimentelor de promovare şi dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională din 08.10.2013

 • Hotărârea nr. 814/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 814/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 815/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 815/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Ordinul nr. 258/2013, Autoritatea Naţională pentru Turism

  Ordinul nr. 258/2013 privind aprobarea Normelor pentru atribuirea contractelor de prestări de servicii privind organizarea în străinătate de către Autoritatea Naţională pentru Turism a evenimentelor de promovare şi dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională

 • Decizia nr. 14/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  Decizia nr. 14/2013 privind judecarea recursurilor în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 11/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 24.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 58/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 58/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 59/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 59/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 807/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 807/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 809/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 809/2013 privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Surduc şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Surduc, judeţul Sălaj

 • Ordinul nr. 1196/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1196/2013 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucureşti, a componenţelor nominale ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, precum şi a modului de funcţionare a acestor comisii

 • Hotărârea nr. 3/2013, Colegiul Psihologilor din România

  Hotărârea nr. 3/2013 privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 202 din 24.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 23.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Rectificarea din 23.10.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 474/2013 din 23.10.2013

 • Hotărârea nr. 808/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 808/2013 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Amendamentul din 20.06.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Washington la 26 iunie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007

 • Decizia nr. 413/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 413/2013 cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 27 şi 52 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice

 • Hotărârea nr. 793/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 793/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Washington la 26 iunie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007

 • Ordinul nr. 1122/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1122/2013 pentru modificarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008

 • Hotărârea nr. 801/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 801/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie “Consolidare pasaj CF pe DN 7 km 237 + 051 la Râul Vadului”, judeţul Vâlcea

Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 23.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 824/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 824/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Legea nr. 273/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 273/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Legea nr. 271/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 271/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Legea nr. 274/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 274/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Decizia nr. 879/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 879/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii INTERSERV TOTAL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 2908/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2908/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament

 • Regulamentul din 04.10.2013, Ministerul Justiţiei

  Regulamentul pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament din 04.10.2013

 • Decretul nr. 827/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 827/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Hotărârea nr. 800/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 800/2013 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2013-2014

 • Decretul nr. 826/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 826/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 23.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3415/2013, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

  Ordinul nr. 3415/2013 privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

 • Hotărârea nr. 798/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 798/2013 privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 802/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 802/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie “Consolidare DN 66A km 29 + 000-km 30 + 604″, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 803/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 803/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie “Reabilitare pod pe DN 15, km 287 + 062 la Bicaz”, judeţul Neamţ

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 201 din 23.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din 22.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Rectificarea din 22.10.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 1 aprilie 2013, din 22.10.2013

 • Hotărârea nr. 29/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 29/2013 privind modificarea limitelor maxime ale componenţei numerice a unor comisii permanente, prevăzute în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Ordinul nr. 1139/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1139/2013 privind aprobarea formularelor de adeverinţe emise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a comisionului de garantare datorat de persoanele fizice fondurilor de garantare, pentru garanţiile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

 • Ordinul nr. 1120/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

 • Rectificarea din 22.10.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 1 aprilie 2013, din 22.10.2013

 • Procedura din 15.10.2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, din 15.10.2013

 • Hotărârea nr. 812/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 812/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Drum expres Sebeş-Turda”

 • Hotărârea nr. 58/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 58/2013 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 56/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea Proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în România

 • Hotărârea nr. 59/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 59/2013 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 • Decretul nr. 828/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 828/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 22.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1683/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1683/659/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

 • Ordinul nr. 659/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1683/659/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

 • Normele metodologice din 07.10.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, din 07.10.2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 22.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3246/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 1714/3246/2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale

 • Procedura din 14.10.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Procedura de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din 14.10.2013

 • Circulara nr. 31/2013, Banca Naţională a României

  Circulara nr. 31/2013 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2013

 • Ordinul nr. 1714/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1714/3246/2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 749/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 749/2013 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 22.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 792/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 792/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2010 pentru aprobarea declasificării informaţiilor cu nivel de secretizare strict secret şi secret elaborate de Ministerul Apărării Naţionale anterior datei de 17 februarie 1972

 • Ordinul nr. 1722/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1722/2013 privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013

 • Ordinul nr. 1291/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1291/2013 privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru portul Galaţi

 • Hotărârea nr. 794/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 794/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ICTCM – S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Regulamentul din 10.10.2013, Ministerul Transporturilor

  Regulamentul privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti din 10.10.2013

 • Ordinul nr. 2041/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 2041/1735/2013 privind stabilirea procedurii de avizare a solicitărilor de ocupare a posturilor vacante din unităţile de asistenţă socială prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

 • Decizia nr. 174/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 174/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 21 august 2013 între organismele de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) privind criteriile de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colector UPFR, pentru perioada 2013-2014

 • Hotărârea nr. 795/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 795/2013 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin U.M. 0260 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 799/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 799/2013 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001

 • Ordinul nr. 1258/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1258/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti

 • Ordinul nr. 1735/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2041/1735/2013 privind stabilirea procedurii de avizare a solicitărilor de ocupare a posturilor vacante din unităţile de asistenţă socială prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 200 din 22.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 21.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură Deva, Deva, judeţul Hunedoara, concesionarea unui teren în suprafaţă de 35 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Deva

 • Achiziţia publică de servicii din 22.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.10.2013 anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii – cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Răduleşti, Răduleşti, judeţul Ialomiţa, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă a comunei

 • Achiziţia publică de servicii din 21.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Ciocârlia, Ciocârlia, judeţul Ialomiţa, concesionare baltă comunală (bazin nr. 3) în suprafaţă de 8,00 ha, aparţinând Domeniului Public al Localităţii, cu destinaţia “Piscicultură”

 • Achiziţia publică de servicii din 21.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Vlădeşti, com. Vlădeşti, jud. Vâlcea, concesionarea unor spaţii, unul cu destinaţia Farmacie şi altul pentru Cabinet Medical Stomatologic, ambele situate în imobilul Cămin Cultural, satul Vlădeşti

 • Achiziţia publică de servicii din 21.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Ştefan cel Mare, Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ, concesionarea a 9 (nouă) parcele de teren intravilan, în suprafaţă totală de 3.665 m.p.

 • Achiziţia publică de servicii din 21.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Zemeş, Zemeş, judeţul Bacău, concesionarea unui teren în suprafaţă de 37 mp, în zona blocuri complex, pentru construcţia unui depozit ambalaje şi concesionarea unui teren în suprafaţă de 30 mp în zona blocuri Modârzău, pentru construcţia unui garaj, ambele situate în intravilanul comunei Zemeş

 • Achiziţia publică de servicii din 22.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.10.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, atribuie contracte de finanţare pe anul 2013, pentru sprijinirea asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita

Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 21.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 21.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 21.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 383/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 383/2013 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 227/2002, precum şi, în special, a dispoziţiilor: art. I pct. 2 [referitor la introducerea art. 11], art. I pct. 5 [referitor la modificarea art. 4 alin. (4)], art. I pct. 6 [referitor la modificarea art. 5 alin. (1)], art. I pct. 8 [referitor la modificarea art. 7 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2)], art. I pct. 9 [referitor la modificarea art. 8], art. I pct. 12 [referitor la modificarea art. 11 alin. (1)], art. I pct. 14 [referitor la introducerea art. 132 şi art. 135], art. I pct. 15 [referitor la modificarea art. 14], art. I pct. 16 [referitor la modificarea art. 15], art. I pct. 20 [referitor la modificarea anexei nr. 3], art. I pct. 21 şi pct. 22 [referitor la modificarea anexei nr. 4 şi, respectiv, nr. 5] din lege

 • Rectificarea din 21.10.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 949/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008, din 21.10.2013

 • Decretul nr. 823/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 823/2013 privind acreditarea unui ambasador

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie

 • Ordinul nr. 1738/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1738/2013 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 18 septembrie 2020, cu maturitate de 7 ani şi cupon 4,625%, în sumă de minimum 250 milioane EUR şi maximum 500 milioane EUR, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat “Medium Term Notes”, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 199 din 21.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Vulturu, comuna Vulturu, judeţul Vrancea, concesiune de bunuri proprietate publică, având ca obiect concesionarea suprafeţei de 10,2182 ha din Balta Leica, situată în satele Hânguleşti şi Vulturu

 • Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Tulcea, jud. Tulcea, concesionarea unui teren în suprafaţă de 10,689 ha, aparţinând domeniului public al municipiului, pentru construire parc panouri fotovoltaice

 • Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, concesionarea unui teren în suprafaţă de 114 mp, aparţinând domeniului privat al Comunei Miroslava pentru folosinţă agricolă

 • Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, concesionarea unui teren în suprafaţă de 207 mp, aparţinând domeniului privat al Comunei Miroslava pentru folosinţă agricolă

 • Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, concesionarea unui teren în suprafaţă de 1.200 mp, aparţinând domeniului privat al Comunei Miroslava pentru folosinţă agricolă

 • Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, concesionarea unui teren în suprafaţă de 10.000 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Miroslava pentru construire bază de agrement

Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 18.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 796/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 796/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 811/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 811/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale “Romgaz” – S.A. Mediaş şi a mandatului instituţiei publice implicate în derularea acestui proces

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

 • Decizia nr. 436/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 436/2013 privind numirea domnului Ionuţ-Ciprian Iuga în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură

Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 18.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 198 din 18.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 17.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, concesionarea unor terenuri de 333,60 mp, respectiv 542,76 mp, situate în Târgu Mureş, P-ţa Teatrului, aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgu Mureş, pentru edificarea a două locaţii de alimentaţie publică

 • Achiziţia publică de servicii din 16.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Ştefăneşti, Ştefăneşti, judeţul Argeş, concesionarea unui teren în suprafaţă de 36 mp, pentru amenajarea unui spaţiu verde amplasat în satul Enculeşti, punctul “la Toma”

 • Achiziţia publică de servicii din 17.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Bistriţa, judeţul Bistriţa Năsăud, concesionarea bazei sportive pentru tenis de câmp, în suprafaţă totală de 1.197 mp, în vederea modernizării, întreţinerii şi exploatării acesteia

 • Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Boroaia, Boroaia, judeţul Suceava, acordă finanţare pe anul 2013 pentru activităţi în domeniul sportului

 • Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Sectorului 3, Bucureşti acordă finanţare pe anul 2013 pentru programul “Promovarea sportului de performanţă”

 • Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Sectorului 3, Bucureşti, acordă finanţări pe anul 2013 pentru programul “Promovarea sportului de performanţă”

 • Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.10.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, programul anual privind finanţările nerambursabile derulate de către Municipiul Odorheiu Secuiesc în anul 2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 17.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1282/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1282/2013 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC

 • Ordinul nr. 1125/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1125/2013 pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 215 – pachet b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

 • Decizia nr. 173/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 173/2013 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite ADPFR reprezentând remuneraţie compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore pentru perioada 2013-2014

 • Decizia nr. 434/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 434/2013 privind prelungirea detaşării doamnei Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director general în cadrul Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

 • Decizia nr. 435/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 435/2013 privind numirea domnului Puiu Gelu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură

Monitorul Oficial, Partea I nr. 640 din 17.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1170/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1170/606/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

 • Ordinul nr. 606/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 1170/606/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

 • Ordinul nr. 1075/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1075/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 756/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin

 • Ordinul nr. 100/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.100/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 73/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică

 • Regulamentul din 10.10.2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică din 10.10.2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 197 din 17.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 15.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pângăraţi, comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ, concesionarea unei suprafeţe de 80 m.p., teren situat în sat Oantu, comuna Pângăraţi

 • Achiziţia publică de servicii din 15.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pângăraţi, comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ, concesionarea unei suprafeţe de 69 mp, teren situat în sat Pângăraţi, comuna Pângăraţi

 • Achiziţia publică de servicii din 16.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Judeţean Arad, Arad, judeţul Arad, concesionarea unui teren intravilan în suprafaţă de 909 mp situat în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, pentru înfiinţarea unui Centru de Radioterapie

 • Achiziţia publică de servicii din 16.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Direcţia Salubritate, Radu de la Afumaţi nr. 7, Târgoviste, judeţul Dâmboviţa, concesionarea a două terenuri în suprafaţă totală de 755 mp, situate în Parcul Chindia

 • Achiziţia publică de servicii din 15.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pângăraţi, comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ, concesionarea unei suprafeţe de 1.035 m.p., teren situat în sat Preluca, comuna Pângăraţi

 • Achiziţia publică de servicii din 16.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, concesionarea unei nave de tip ferry boat, suprafaţa de teren şi construcţiile necesare exploatării acesteia, precum şi suprafaţa de teren necesară dezvoltării unei activităţi economice

 • Achiziţia publică de servicii din 15.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pângăraţi, comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ, concesionarea unei suprafeţe de 500 m.p. teren situat în sat Stejaru, comuna Pângăraţi

 • Achiziţia publică de servicii din 15.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria comunei Şviniţa, Şviniţa, judeţul Mehedinţi, concesionarea unui spaţiu din domeniul public – Dispensarul uman, cu scopul desfăşurării activităţii de medic de familie

Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 16.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din 16.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 196 din 16.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 15.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 431/2013, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 431/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii “Prag de fund şi apărări de mal la pod pe A1 km 35 + 266, peste Argeş la Podereni”

 • Ordinul nr. 989/2013, Banca Naţională a României

  Ordinul nr. 989/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale BT MEDICAL LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 990/2013, Banca Naţională a României

  Ordinul nr. 990/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale DEL FIN LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 1642/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1642/2013 privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia Europeană

 • Decizia nr. 431/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 431/2013 pentru modificarea pct. 13 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 432/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 432/2013 pentru numirea domnului Victor Lucian Ionescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 433/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 433/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către doamna Silvia-Ileana Vişoiu

 • Ordinul nr. 2438/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 2438/2013 pentru modificarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.470/2013

 • Decizia nr. 430/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 430/2013 pentru modificarea art. 3 pct. VII din Decizia prim-ministrului nr. 105/2013 privind stabilirea atribuţiilor Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 429/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 429/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Ciornei-Donighian Constantin

Monitorul Oficial, Partea I nr. 636 din 15.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1684/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. M93/1684/2022/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Ordinul nr. 2022/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. M93/1684/2022/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1685/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. M94/1685/2023/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Ordinul nr. 2023/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. M94/1685/2023/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Hotărârea nr. 789/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 789/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 • Hotărârea nr. 767/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 767/2013 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 768/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 768/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, a terenului retrocedat foştilor proprietari

 • Hotărârea nr. 788/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 788/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena

 • Legea nr. 269/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 269/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Ordinul nr. 5211/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5211/2013 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2013-2014

 • Ordinul nr. 94/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M94/1685/2023/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Ordinul nr. 93/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M93/1684/2022/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Decretul nr. 818/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 818/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 15.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 817/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 817/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino” în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii

 • Hotărârea nr. 770/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2013 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 781/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 781/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Ordinul nr. 2181/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 2181/2013 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

 • Hotărârea nr. 782/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 782/2013 privind retransmiterea unui sector de drum naţional situat în intravilanul municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş

 • Legea nr. 268/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 268/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino” în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii

 • Hotărârea nr. 783/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 783/2013 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotărârea nr. 773/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 773/2013 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, precum şi transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi

 • Legea nr. 260(r2)/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 195 din 15.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 14.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 815/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 815/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase “REMIN” – S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent

 • Decretul nr. 816/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 816/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale

 • Hotărârea nr. 759/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 759/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială GERMISARA – S.A. Hunedoara, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Legea nr. 266/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 266/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase “REMIN” – S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent

 • Legea nr. 267/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 267/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale

 • Decretul nr. 808/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 808/2013 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 1134/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1134/2013 privind acceptarea Codului din 2011 pentru implementarea instrumentelor OMI obligatorii, adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1054(27) din 30 noiembrie 2011

 • Hotărârea nr. 737/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 737/2013 privind emiterea Acordului de mediu pentru proiectul “Continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a unităţilor 3 şi 4 la C.N.E. Cernavodă”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 14.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 779/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 779/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 • Hotărârea nr. 787/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 787/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 • Ordinul nr. 1132/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1132/2013 privind aplicarea Codului de reguli practice de siguranţă din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1048(27) din 30 noiembrie 2011

 • Ordinul nr. 98/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M98/2013 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.83/2003 pentru aprobarea “L-7, Instrucţiuni privind calculul valorii unui motokilometru pentru autovehicule, al tarifului de transport al personalului la şi de la locul de muncă cu automobile din înzestrarea unităţilor militare, precum şi a valorii unei ore de funcţionare”

 • Ordinul nr. 5200/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5200/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical de radiologie” şi “asistent medical de laborator” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Postliceală Sanitară “Fundeni” din municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 772/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 772/2013 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Legea nr. 264/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 264/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Hotărârea nr. 776/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 776/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 775/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 775/2013 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov pentru realizarea proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Ilfov”

 • Hotărârea nr. 765/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 765/2013 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică

 • Decretul nr. 806/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 806/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Legea nr. 265/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 265/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decretul nr. 807/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 807/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Hotărârea nr. 769/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 769/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2013 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2013

 • Hotărârea nr. 771/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 771/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, a unei părţi dintr-un imobil trecut în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 766/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 766/2013 privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General de Aviaţie

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 194 din 14.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 11.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Borcea, Calea Călăraşi nr. 422, Borcea, judeţul Călăraşi, concesionarea unui spaţiu cu suprafaţa de 148,69 mp, în incinta Căminului Cultural (Pietroiu), pentru amenajarea unui atelier de croitorie

 • Achiziţia publică de servicii din 14.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.10.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Tudora prin Consiliul Local Tudora, Tudora, judeţul Botoşani, acordă finanţări nerambursabile pe anul 2013 pentru activităţi sportive şi de tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 14.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.10.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Tudora prin Consiliul Local Tudora, Tudora, judeţul Botoşani, acordă finanţări nerambursabile pe anul 2013 pentru activităţi din domeniul sportului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 632 din 11.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 777/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 777/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 785/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 785/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 • Hotărârea nr. 786/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 11.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 193 din 11.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 10.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.10.2013 anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor – cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Primăria Comunei Baloteşti, cu sediul în Calea Bucureşti nr. 89, comuna Baloteşti, satul Săftica, judeţul Ilfov, delegare de gestiune a serviciului subvenţionat de transport public local de persoane prin curse regulate, în comuna Baloteşti

 • Achiziţia publică de servicii din 10.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Comuna Racu, Racu, judeţul Harghita, concesionarea unui magazin de 4,08 mp din imobilul situat în comuna Racu, satul Racu nr. 232, judeţul Harghita

 • Achiziţia publică de servicii din 10.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Titu, Titu, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unui teren în suprafaţă de 21 mp, situat în oraşul Titu, pentru desfăşurarea de activităţi legale de comerţ, de produse alimentare şi de papetărie

Monitorul Oficial, Partea I nr. 630 din 10.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 814/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 814/2013 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 • Hotărârea nr. 763/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

 • Decizia nr. 427/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 427/2013 pentru completarea Deciziei prim-ministrului nr. 192/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate

 • Decizia nr. 428/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 428/2013 privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru analizarea activităţii Administraţiei Naţionale “Apele Române”

 • Ordinul nr. 1163/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1163/2013 pentru instituirea perimetrului de protecţie sanitară a zăcământului de apă minerală terapeutică şi termominerală Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea

 • Decretul nr. 813/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 813/2013 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

 • Hotărârea nr. 764/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 764/2013 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2013

 • Hotărârea nr. 762/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

 • Decizia nr. 426/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 426/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către domnul Virgil Laurenţiu Găman

 • Decizia nr. 425/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 425/2013 privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Doru Eduard Clăbescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 761/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 761/2013 pentru aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare, care se acordă pentru anul 2013 în sectorul vegetal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 10.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 192 din 10.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 09.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Poiana Cristei, judeţul Vrancea, concesionarea unei suprafeţe de 27.280 mp teren (acoperit de baltă, categoria fâneaţă şi arabil), domeniul privat al comunei Poiana Cristei

 • Achiziţia publică de servicii din 09.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Municipiului Moreni, Moreni, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unui teren intravilan, situat în Moreni, categoria curţi-construcţii, în suprafaţă de 195 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 09.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna, judeţul Cluj, concesionarea unui număr de 4 cămine culturale de pe raza administrativă a comunei Vad

 • Achiziţia publică de servicii din 09.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Racoviţa, satul Copăceni, comuna Racoviţa, judeţul Vâlcea, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 1.568 mp, satul Bradu-Clocotici, punctul “Şcoala Bradu-Clocotici”, pe care sunt amplasate clădire şcoală, în suprafaţă de 198 mp, şi anexe, în suprafaţă de 13 mp, cu destinaţia – sediu obşte şi activitate specifică acesteia, pct. “Şcoala Bradu-Clocotici”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 09.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 14/2013, Senatul României

  Decizia nr. 14/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 9-13 octombrie 2013

 • Hotărârea nr. 752/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 752/2013 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada octombrie 2013-martie 2014

 • Decizia nr. 424/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 424/2013 pentru modificarea pct. 8 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 • Ordinul nr. 1381/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1381/2013 privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-media între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei pentru anii 2013-2018, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2013

 • Lista din 09.10.2013, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în cursul anului 2013, lunile august-decembrie, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 09.10.2013

 • Hotărârea nr. 750/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 750/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013

 • Programul din 12.09.2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Programul de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-media între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei pentru anii 2013-2018, din 12.09.2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 627 din 09.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 09.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 741/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 741/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti

 • Legea nr. 263/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 263/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Decretul nr. 790/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 790/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Hotărârea nr. 751/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 751/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie “Consolidare DN 66A km 16+624-km 23+800″, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 753/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 753/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie “Consolidare viaduct pe DN 7 km 200+615 peste Malul Lacului la Cozia”, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 756/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 756/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie “Consolidare DN 16 km 72+200-74+000″, judeţul Mureş

 • Ordinul nr. 1053/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1053/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, “Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020″

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 191 din 09.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 09.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.10.2013 concesiune – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii – cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Oraş Berbeşti, judeţul Vâlcea, delegarea serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare al oraşului Berbeşti

 • Achiziţia publică de servicii din 09.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.10.2013 concesionare – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor – cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Primăria Municipiului Roşiori de Vede, judeţul Teleorman, serviciul de transport gratuit prin curse regulate speciale al elevilor la unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Roşiori de Vede

 • Achiziţia publică de servicii din 08.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.10.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Bivolari, Bivolari, judeţul Iaşi, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 08.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Verguleasa, Verguleasa, judeţul Olt, concesionare clădire, fost sediu C.A.P. Dumitreşti, cu o suprafaţă construită de 282 m.p. şi terenul aferent în suprafaţă de 2374 m.p.

 • Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Ciocăneşti, Ciocăneşti, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren, domeniul privat al comunei Ciocăneşti, în suprafaţă de 59,9278 hectare

 • Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Feleacu, Feleacu, judeţul Cluj, concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 22,616 mp cu destinaţie cabinet stomatologic, situat în imobilul Clădire Dispensar Uman Feleacu, proprietate publică a Comunei Feleacu

 • Achiziţia publică de servicii din 09.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.10.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Inspectoratul General pentru Imigrări, Bucureşti, declară câştigătoare 3 proiecte “Cursuri de limba română şi activităţi educative pentru străinii din afara Uniunii Europene”, “Contribuţie la integrarea RTT cu şedere legală în România prin servicii de sănătate” şi “My place – Centrul Cultural Multifuncţional – o punte pentru integrarea RTT în România”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 08.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 624 din 08.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 754/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 754/2013 privind trecerea imobilului “Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Brăila, judeţul Brăila, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila în administrarea Consiliului Judeţean Brăila

 • Hotărârea nr. 755/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 755/2013 privind trecerea imobilului “Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

 • Ordinul nr. 428/2013, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 428/2013 privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judeţul Constanţa

 • Ordinul nr. 3055/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 3055/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.145/2013 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanţare în anul 2013

 • Hotărârea nr. 740/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Hotărârea nr. 742/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 742/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2013, pentru Jandarmeria Română, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 743/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 743/2013 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 08.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 190 din 08.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, concesionarea unui teren în suprafaţă de 313 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Adjud, în scopul amenajării unui spaţiu pentru desfăşurarea unor activităţi de asistenţă medicală stomatologică

 • Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, concesionarea prin licitaţie publică a unui spaţiu, în suprafaţă de 21,62 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Adjud

 • Achiziţia publică de servicii din 04.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Movileni, Movileni, judeţul Iaşi, concesionarea unei suprafaţe de 1.422 m.p. teren pentru construcţie, situat în intravilanul satului Larga Jijia, comuna Movileni, proprietate privată a Comunei Movileni, în vederea intrării în legalitate a construcţiei imobilului

 • Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Vânători Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 174, Vânători Neamţ, judeţul Neamţ, concesionarea unei suprafeţe de 1.950 mp teren aparţinând domeniului privat al Comunei Vânători Neamţ, situat în punctul Prund Ozana

 • Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Murfatlar, Murfatlar, judeţul Constanţa, concesionarea unui teren în suprafaţă de 19.440 mp, situat pe str. Minerului, FN, oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa, având destinaţia realizării unei staţii de sortare concasare agregate minerale

 • Achiziţia publică de servicii din 06.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Movileni, Movileni, judeţul Iaşi, concesionarea unui teren în suprafaţă de 854 m.p., situat în intravilanul satului Potângeni, comuna Movileni, în vederea depozitării de furaje pentru creşterea animalelor

 • Achiziţia publică de servicii din 06.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Movileni, Movileni, judeţul Iaşi, concesionarea unui teren în suprafaţă de 4.350 m.p., situat în intravilanul satului Iepureni, proprietate privată a comunei Movileni, în vederea desfăşurării de activităţi agricole

 • Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, concensionarea unui teren în suprafaţă de 422,20 ha (lot 2), amplasat pe raza comunei Vădeni, judeţul Brăila

 • Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, concesionarea unui teren în suprafaţă de 204 mp, ce aparţine domeniului public al Municipiului Adjud, în scopul construirii unei locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 204 mp, în scopul construirii unei locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 22,75 mp, în scopul construirii unui garaj

 • Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, obiectul concesiunii: spaţiului de 126,40 mp situat în incinta fostului magazin sătesc din satul Adjudu Vechi

 • Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Bălţeşti, Bălţeşti, judeţul Prahova, obiectul concesiunii: Centru de sănătate Bălţeşti, în suprafaţă de 1.952,19 mp şi terenul aferent în suprafaţă totală de 16.230 mp, din care 14.094 mp situat în intravilan şi 2.136 mp în extravilanul comunei Bălţeşti

 • Achiziţia publică de servicii din 08.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie deschisă – Comuna Feleacu, judeţul Cluj, obiectul concesionării: delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare a Comunei Feleacu

 • Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Arbore, judeţul Suceava, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 08.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.10.2013 concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Unitatea Administrativ-Teritorială a Oraşului Călimăneşti, Călimăneşti, jud. Vâlcea,

 • Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.10.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Bucureşti, finanţarea proiectelor din cadrul Programului “Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 622 din 07.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 07.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 189 din 07.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 04.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 188 din 04.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 03.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Târgovişte, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unor terenuri de 8 mp, 20 mp şi 100 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 04.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.10.2013 concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor – cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Comuna Oituz, sat Oituz judeţul Bacău, serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în comuna Oituz

 • Achiziţia publică de servicii din 03.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.10.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Bălţaţi, Strada Principală, Sat Bălţaţi, judeţul Iaşi, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 03.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Valea Mare, Str. Principală nr. 218, Valea Mare, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 68.86 mp situat în interiorul Dispensarului Uman Valea Mare

 • Achiziţia publică de servicii din 04.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Cernavodă, Cernavodă, judeţul Constanţa, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 92 mp, având ca destinaţie montarea unui punct pentru conexiuni

 • Achiziţia publică de servicii din 03.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Direcţia Salubritate, Radu de la Afumaţi nr. 7, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unui teren, în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia, lângă Terasa Restaurant “Milenium”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

 • Achiziţia publică de servicii din 03.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Drăgăşani, Drăgăşani, judeţul Vâlcea, concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 32,79 m.p. situat în incinta Policlinicii Municipale din strada Tudor Vladimirescu nr. 408 în vederea desfăşurării unor activităţi conexe actului medical

 • Achiziţia publică de servicii din 03.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unui teren în suprafaţă de 800 mp situat în intravilanul oraşului Fieni

 • Achiziţia publică de servicii din 03.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Drăgăşani, Drăgăşani, judeţul Vâlcea, concesionarea unui teren în suprafaţă de 3,10 m.p.

 • Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Zemeş, Zemeş, judeţul Bacău, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pentru Sprijinirea asociaţiilor/fundaţiilor nonprofit, suma alocată 30.000 lei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 03.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 419/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 419/2013 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Florea Gherghina din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Unitatea de plată şi contabilitate al Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” din structura Ministerului Economiei

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company

 • Decizia nr. 705/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 705/2013 privind aprobarea transferului portofoliului de asigurări de la Societatea Alico Asigurări România – S.A. către Societatea Metropolitan Life Asigurări – S.A., a fuziunii prin absorbţie dintre cele două societăţi şi a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Alico Asigurări România – S.A.

 • Hotărârea nr. 728/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 728/2013 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Dezvoltării Rurale şi Alimentaţiei din Republica Elenă în domeniul agriculturii, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011

 • Memorandumul din 28.06.2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Memorandumul de înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Dezvoltării Rurale şi Alimentaţiei din Republica Elenă în domeniul agriculturii din 28.06.2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 03.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 187 din 03.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Sălătrucel, judeţul Vâlcea, concesionarea unui teren extravilan, aparţinând domeniul public al Comunei Sălătrucel, în suprafaţă de 100 mp, punctul “La Râu”, în scopul amplasării unei microhidrocentrale, pe pârâul Păteşti

 • Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul local Modelu, Modelu, judeţul Călăraşi, concesiune de bunuri proprietate publică, terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Modelu

 • Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Secuieni, Secuieni, judeţul Neamţ, concesionarea unui spaţiu cu destinaţia de farmacie în suprafaţă totală de 26,40 mp situat în incinta “Clădire Dispensar Uman”, Butnăreşti, comuna Secuieni

 • Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova, concesionarea unui teren în suprafaţă de 60 mp situat pe Str. Podgoriei în vederea amplasării unui magazin alimentar

 • Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova, concesionarea unui teren în suprafaţă de 1.132 mp situat pe Calea Unirii în vederea amenajării unei parcări

 • Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Alexandru Odobescu, satul Nicolae Bălcescu, judeţul Călăraşi, concesionarea unei suprafaţe de 32.720 mp teren arabil intravilan

 • Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Ciocăneşti, Ciocăneşti, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren, aparţinând domeniului privat al comunei Ciocăneşti, în suprafaţă de 59,9278 hectare, împărţit în 9 (nouă) loturi distincte

Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 02.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 02.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 739/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 739/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană

 • Decizia nr. 415/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 415/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Marius Banu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 416/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 416/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către domnul Claudiu Burduja

 • Decizia nr. 417/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 417/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către doamna Dincă Mihaela

 • Decizia nr. 418/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 418/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Sorin Vicol din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională

 • Hotărârea nr. 738/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 738/2013 privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010

 • Ordinul nr. 1661/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1661/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2013

 • Ordinul nr. 1662/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1662/2013 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna octombrie 2013

 • Ordinul nr. 412/2013, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 412/2981/2013 privind completarea reglementării tehnice “Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013

 • Hotărârea nr. 36/2013, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali

  Hotărârea nr. 36/2013 privind aprobarea Registrului Naţional al Asistenţilor Sociali din România

 • Hotărârea nr. 40/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 40/2013 pentru aprobarea Normei nr. 12/2013 privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

 • Ordinul nr. 2981/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 412/2981/2013 privind completarea reglementării tehnice “Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013

 • Norma nr. 12/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Norma nr. 12/2013 privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 02.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 725/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 724/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 724/2013 privind aprobarea Amendamentului nr. 4, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 mai 2013 şi la Londra la 29 mai 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

 • Amendamentul nr. 4/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 mai 2013 şi la Londra la 29 mai 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 38/2013, Camera Auditorilor din România

  Hotărârea nr. 38/2013 pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, şi autorizaţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană juridică

 • Ordinul nr. 891/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 891/2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

 • Hotărârea nr. 726/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 726/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Castelu şi Ostrov, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 735/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 735/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Naţional “Lia Manoliu”, precum şi actualizarea datelor de identificare şi a caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Naţional “Lia Manoliu”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 612 din 02.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 5142/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5142/2013 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 5-a

 • Hotărârea nr. 736/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 736/2013 privind recunoaşterea Fundaţiei Teatrale “Neghiniţă” ca fiind de utilitate publică

 • Legea nr. 259/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 259/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 • Decretul nr. 782/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 782/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 • Hotărârea nr. 53/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 53/2013 cu privire la transmiterea punctului de vedere la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Pregătirea pentru alegerile europene din 2014: consolidarea în continuare a desfăşurării eficiente şi democratice a alegerilor – COM (2013) 126 final

 • Hotărârea nr. 734/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 734/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Ordinul nr. 99/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 99/2914/2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 2013-2016

 • Hotărârea nr. 733/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 733/2013 pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiţii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 • Ordinul nr. 2914/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 99/2914/2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 2013-2016

 • Decizia nr. 414/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 414/2013 privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea elaborării şi implementării Planului anual de lucru al Guvernului

 • Decizia nr. 764/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 764/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii DYNAMICH BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 186 din 02.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 01.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, concesionarea unui teren de 1835 mp (parcelat în 3 loturi, respectiv 2 loturi de 612 mp şi un lot de 611 mp), Cartier Gura Văii Nord (zona fostului BTT), proprietate privată a municipiului Drobeta-Turnu Severin

 • Achiziţia publică de servicii din 01.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.10.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, jud. Sibiu, atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pentru proiecte sportive,încheiate în perioada 03.09.2013 – 27.09.2013

 • Achiziţia publică de servicii din 01.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Gârbău, Gârbău, judeţul Cluj, concesionarea unui teren intravilan, aparţinând domeniului privat al comunei Gârbău, în suprafaţă de 2000 mp, pentru realizarea şi punerea în funcţiune a unei investiţii de construire farmacie şi cabinete medicale

 • Achiziţia publică de servicii din 01.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, concesionarea unui teren de 155 mp, Zona de Vest, Schela Nouă, strada Ghe. Doja, proprietate privată a municipiului Drobeta-Turnu Severin

 • Achiziţia publică de servicii din 01.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.10.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, concesionarea unui teren de 1739 mp (parcelat în 3 loturi, respectiv 2 loturi cu 580,00 mp şi un lot de 579,00 mp), situat în Serpentina Roşiori

 • Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.10.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Zemeş, Zemeş, judeţul Bacău, alocarea de fonduri unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 01.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 2230/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 2230/2013 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013

 • Ordinul nr. 5076/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5076/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician în industria alimentară” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Ţăndărei

 • Ordinul nr. 5077/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5077/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “tehnician în turism” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Victor Slăvescu” din localitatea Rucăr

 • Ordinul nr. 5078/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5078/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal “Iosif” din municipiul Galaţi

 • Hotărârea nr. 729/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 729/2013 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării denumirii unităţii de administrare

 • Regulamentul din 09.09.2013, Ministerul Sănătăţii

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Spitalului Tichileşti (leprozerie) din 09.09.2013

 • Decizia nr. 756/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 756/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii IMPULS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 1060/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1060/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Tichileşti (leprozerie)

 • Ordinul nr. 1129/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1129/2013 privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 17 noiembrie 2013

 • Ordinul nr. 1133/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1133/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1128/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1128/2013 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 17 noiembrie 2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 610 din 01.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 01.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 185 din 01.10.2013 Deschide în Lege5.ro ›