21 August, 2017
banner-homepage_legestart-lung1

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 62/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 175/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 119/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012-2013 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 • Ordinul nr. 190/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014

 • Hotărârea nr. 120/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 121/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism

 • Ordinul nr. 490/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

 • Ordinul nr. 407/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

 • Procedura din 29.03.2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Procedură de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

Monitorul Oficial, Partea I nr. 174/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 173/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 172/2013, Prim-ministru

  Decizie privind eliberarea doamnei Ruxandra Elena Gîndu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 173/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru numirea domnului Puiu Gelu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Ordinul nr. 420/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Circulara nr. 7/2013, Banca Naţională a României

  Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unor monede dedicate aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea, la Bucureşti, a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (astăzi Academia de Studii Economice)

 • Actul din 29.03.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Sârbilor din România

 • Actul din 29.03.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaţia Judeţului Arad

 • Ordinul nr. 422/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 171/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 170/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 169/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Actul din 29.03.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Democrat Liberal

 • Ordinul nr. 622/2013, Ministerul Economiei

  Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 15/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordin privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 61/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 168/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 66/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decretul nr. 344/2013, Preşedintele României

  Decret pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

 • Decretul nr. 345/2013, Preşedintele României

  Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 • Decizia nr. 67/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Actul din 28.03.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaţia pe ţară

 • Actul din 28.03.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Forumul Democrat al Germanilor din Jimbolia

 • Actul din 28.03.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat German – Filiala Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 113/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind modificarea anexei nr. II/28 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în “Proiectul nr. 3 – Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în bazinul Criş, în judeţul Vaslui şi în municipiul Ploieşti” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 • Actul din 28.03.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Forumul Democrat German Anina – Steierdorf

 • Decizia nr. 170/2013, Prim-ministru

  Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 de către domnul Gheorghe Tănăsoiu

 • Decizia nr. 171/2013, Prim-ministru

  Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 de către doamna Denisa Corina Tănase

 • Ordinul nr. 241/2013, Banca Naţională a României

  Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale FORTE CONSULT LEASING IFN – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 167/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 52/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 87/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi a celor ale art. 179 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 88/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 91/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Actul din 28.03.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din România – Regiunea Extracarpatică şi filialele sale

 • Hotărârea nr. 7/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărâre pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

 • Hotărârea nr. 12/2013, Senatul României

  Hotărâre pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

Monitorul Oficial, Partea I nr. 166/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 60/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 165/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 164/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 28/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 29/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 184A din 18 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012

 • Decretul nr. 330/2013, Preşedintele României

  Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

 • Instrucţiunea nr. 9/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Instrucţiuni privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Decretul nr. 329/2013, Preşedintele României

  Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Comandor

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 59/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 163/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 161/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 93/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achiziţiile şi serviciile reciproce (US-ROU-02), semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012 şi la Stuttgart la 5 decembrie 2012

 • Acordul din 28.11.2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achiziţiile şi serviciile reciproce (US-ROU-02)

Monitorul Oficial, Partea I nr. 160/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 58/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 158/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 157/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Actul din 25.03.2013, Monitorul Oficial

  Act privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaţia Judeţeană Braşov

 • Ordinul nr. 398/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii

 • Regulamentul din 21.03.2013, Ministerul Sănătăţii

  Regulament de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

 • Regulamentul din 21.03.2013, Ministerul Sănătăţii

  Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

 • Actul din 25.03.2013, Monitorul Oficial

  Act privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România Forumul German al Tineretului Bănăţean

Monitorul Oficial, Partea I nr. 156/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 57/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 155/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 154/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 153/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 56/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 152/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 151/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 150/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 27/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 2, 7-11, 13, 15 şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său

 • Decizia nr. 30/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (31) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 36/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum şi ale art. 77 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 42/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale art. 15 şi art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

 • Decizia nr. 38/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 166/2013, Prim-ministru

  Decizie privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea/echivalarea/revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructură critică naţională/europeană, a structurii-cadru a planului de securitate al proprietarului/operatorului/administratorului deţinător de infrastructură critică naţională/europeană şi a atribuţiilor ofiţerului de legătură pentru securitate din cadrul compartimentului specializat desemnat la nivelul autorităţilor publice responsabile şi la nivelul proprietarului/operatorului/administratorului de infrastructură critică naţională/europeană

 • Norma metodologică din 19.03.2013, Prim-ministru

  Norme metodologice pentru realizarea/echivalarea/revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructură critică naţională/europeană

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 55/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 149/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 148/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 14/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 32/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi a legii în ansamblul său

 • Lista din 20.03.2013, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Codlea, judeţul Braşov, în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 • Lista din 20.03.2013, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Adjud, judeţul Vrancea, în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 • Legea nr. 44/2013, Parlamentul României

  Lege pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Decretul nr. 295/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Legea nr. 45/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Decretul nr. 296/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Ordinul nr. 875/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordin pentru modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001

 • Decizia nr. 24/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 105A din 3 iulie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 9 februarie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 27 februarie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 14/2012

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 54/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 147/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 27/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 307/2009

 • Ordinul nr. 3359/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind modificarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.000/2012

 • Hotărârea nr. 6/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 85/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 87/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia – S.A.

 • Decizia nr. 163/2013, Prim-ministru

  Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru armonizare legislativă privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi

 • Decizia nr. 164/2013, Prim-ministru

  Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei de către domnul Constantin-Cătălin Radu

 • Ordinul nr. 466/2013, Ministerul Economiei

  Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 146/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 50/2013, Parlamentul României

  Lege privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decretul nr. 301/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Hotărârea nr. 10/2013, Senatul României

  Hotărâre privind revocarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului

 • Hotărârea nr. 11/2013, Senatul României

  Hotărâre privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

 • Legea nr. 51/2013, Parlamentul României

  Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

 • Decretul nr. 302/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

 • Hotărârea nr. 86/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara – S.A.

 • Hotărârea nr. 90/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind modificarea anexei nr. II/1 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în “Proiectul nr. 4 – Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 privind aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009 pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 • Hotărârea nr. 91/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru, semnat la Nicosia la 13 iulie 2012

 • Memorandumul din 13.07.2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Memorandum de înţelegere între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru

 • Ordinul nr. 26/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 3/2013 privind formarea iniţială, în anul 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

 • Ordinul nr. 465/2013, Ministerul Economiei

  Ordin privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Naţională a Huilei – S.A.

 • Ordinul nr. 3071/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind aprobarea Conţinutului educativ pentru intervenţie timpurie antepreşcolară destinat copiilor cu deficienţe senzoriale multiple/surdocecitate

 • Rectificarea din 19.03.2013, Monitorul Oficial

  Rectificare privind Hotărârea Guvernului nr. 811/2010

Monitorul Oficial, Partea I nr. 145/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 144/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 53/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 143/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 81/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea Protocolului Sesiunii a VIII-a a împuterniciţilor, semnat la Ujgorod, Ucraina, la 2 noiembrie 2012, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997

 • Protocolul din 02.11.2012, Guvernul României

  Protocolul Sesiunii a VIII-a a împuterniciţilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 (1-2 noiembrie 2012, Ujgorod – Ucraina)

 • Ordinul nr. 89/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 • Norma metodologică din 13.03.2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Norme metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 • Ordinul nr. 326/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind asigurarea necesarului de finanţare al Autorităţilor de management

 • Circulara nr. 6/2013, Banca Naţională a României

  Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 142/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 140/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 77/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012

 • Actul nr. 1/2013, Guvernul României

  Act adiţional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 52/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 138/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 51/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 136/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 209/2013, Banca Naţională a României

  Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale BCR PARTENER IFN – S.A.

 • Hotărârea nr. 84/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Decizia nr. 81/2013, Curtea Constituţională

  Decizie asupra admiterii obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, în ansamblul său, precum şi, în mod special, a dispoziţiilor art. I pct. 3 (referitoare la modificarea art. 7) şi ale art. I pct. 14 (referitoare la introducerea art. 191 ) din lege

Monitorul Oficial, Partea I nr. 135/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 69/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 134/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 83/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Ordinul nr. 208/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordin privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011

 • Metodologia din 14.02.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Metodologie de monitorizare directă a Universităţii “Bioterra” din Bucureşti

 • Ordinul nr. 3235/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare directă a Universităţii “Bioterra” din Bucureşti

 • Actul din 14.03.2013, Monitorul Oficial

  Act privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România Organizaţia Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 1/2012, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

 • Actul din 14.03.2013, Monitorul Oficial

  Act privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaţia Sighişoara

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 50/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 133/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 132/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 49/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 131/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 279/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

 • Legea nr. 35/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

 • Legea nr. 36/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale

 • Decretul nr. 280/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale

 • Legea nr. 37/2013, Parlamentul României

  Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decretul nr. 281/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Legea nr. 39/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

 • Decretul nr. 283/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

 • Decizia nr. 12/2013, Camera Deputaţilor

  Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 75/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene, semnat la Roma la 7 noiembrie 2012

 • Protocolul din 07.11.2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Protocol de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene

 • Hotărârea nr. 80/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 3 martie 2012

 • Protocolul din 03.03.2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Protocol de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova

 • Hotărârea nr. 82/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 • Ordinul nr. 18/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordin pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. a) din Normele privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011, şi abrogarea unor ordine ale ministrului apărării naţionale

 • Ordinul nr. 37/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordin privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate

 • Ordinul nr. 10/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

Monitorul Oficial, Partea I nr. 130/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 250/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

 • Legea nr. 43/2013, Parlamentul României

  Lege privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii

 • Decretul nr. 287/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii

 • Ordinul nr. 24/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate

 • Ordinul nr. 3306/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “construcţii, instalaţii şi lucrări”, calificarea profesională “tehnician în construcţii şi lucrări publice”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician mecatronist”, domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician designer mobilă şi amenajări interioare”, domeniul “electric”, calificarea profesională “tehnician electrotehnist”, profilul “resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician în agricultură” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” din localitatea Întorsura Buzăului

 • Hotărârea nr. 3/2013, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

  Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 • Norma nr. 2/2013, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

  Normă privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 48/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 07.03.2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie deschisă – Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 3, Bucureşti, delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor/remorcilor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din sectorul 3 sau pe domeniul public/privat al municipiului Bucureşti aflat în administrarea sectorului 3

 • Achiziţia publică de servicii din 08.03.2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Vânători, comuna Vânători, satul Vânători, judeţul Vrancea, concesionarea unui teren arabil, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 1.905 mp, Balta Raţei, comuna Vânători

 • Achiziţia publică de servicii din 07.03.2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Racova, Racova, judeţul Bacău, concesionarea unui teren, în suprafaţă de 1.700 mp, domeniu privat al comunei Racova

 • Achiziţia publică de servicii din 08.03.2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sihlea, judeţul Vrancea, concesionarea unei suprafaţe de 150.000 mp, cu categoria de folosinţă păşune, proprietate publică a Comunei Sihlea

Monitorul Oficial, Partea I nr. 129/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 41/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

 • Legea nr. 40/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 • Decretul nr. 284/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 • Decretul nr. 285/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

 • Legea nr. 42/2013, Parlamentul României

  Lege pentru abrogarea art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decretul nr. 286/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 79/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere

 • Decizia nr. 157/2013, Prim-ministru

  Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de către doamna Magdalena Niculescu

 • Ordinul nr. 62/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 83/2009 privind stabilirea condiţiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva naţională

 • Ordinul nr. 63/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 “Condiţii de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă” la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor

 • Decizia nr. 29/2013, Curtea Constituţională

  Decizia referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) şi art. 14 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 13/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  Decizie privind judecarea recursurilor în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 14/2012

Monitorul Oficial, Partea I nr. 128/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 47/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 127/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 15/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit

 • Decretul nr. 259/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit

 • Hotărârea nr. 73/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna martie a anului 2013, a unor sume din vărsăminte din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 • Decizia nr. 87/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  Decizie privind sancţionarea Societăţii Comerciale “Adelphia Broker de Asigurare” – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Legea nr. 13/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decretul nr. 257/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Legea nr. 14/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi de Legea nr. 46/2008 – Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele

 • Decretul nr. 258/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi de Legea nr. 46/2008 – Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele

 • Legea nr. 11/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012

 • Decretul nr. 255/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012

 • Decizia nr. 84/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  Decizie privind sancţionarea Societăţii Comerciale “Prevent Asig Broker de Asigurare” – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene

 • Ordinul nr. 249/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 Pădurea Plopeni

 • Ordinul nr. 254/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 46/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 126/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 156/2013, Prim-ministru

  Decizie privind eliberarea domnului Stelian Victor Fedorca din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Circulara nr. 5/2013, Banca Naţională a României

  Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 300 de ani de la începerea construcţiei Mănăstirii Antim din Bucureşti

 • Ordinul nr. 75/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordin privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Ordinul nr. 230/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordin pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului

 • Procedura din 01.03.2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Procedură de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului

 • Legea nr. 23/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

 • Decretul nr. 267/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

 • Legea nr. 26/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decretul nr. 270/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Legea nr. 29/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

 • Decretul nr. 273/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

 • Hotărârea nr. 30/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 31/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 • Hotărârea nr. 32/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară

 • Hotărârea nr. 33/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 125/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Procedura din 08.02.2013, Consiliul pt. Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

  Procedură privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar

 • Legea nr. 19/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 • Hotărârea nr. 68/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei TIMIŞOARA ’89 ca fiind de utilitate publică

 • Decizia nr. 3/2013, Consiliul pt. Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

  Decizie pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar

 • Legea nr. 31/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 • Decretul nr. 275/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 • Legea nr. 32/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS – S.A. Iaşi

 • Decretul nr. 276/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS – S.A. Iaşi

 • Decizia nr. 26/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Ordinul nr. 2/2013, Banca Naţională a României

  Ordin pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

 • Modificarea din 20.02.2013, Banca Naţională a României

  Modificări ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decretul nr. 263/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 • Legea nr. 20/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decretul nr. 264/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Legea nr. 21/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii

 • Decretul nr. 265/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii

 • Legea nr. 30/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

 • Decretul nr. 274/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 45/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 124/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 123/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Metodologia din 27.02.2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Metodologie de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Ordinul nr. 399/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordin privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Ordinul nr. 30/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011

 • Hotărârea nr. 67/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră

 • Hotărârea nr. 66/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind datele tonă-kilometru şi acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

 • Hotărârea nr. 65/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2013

 • Decizia nr. 22/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decretul nr. 268/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter

 • Legea nr. 25/2013, Parlamentul României

  Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 • Decretul nr. 269/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 • Legea nr. 12/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată

 • Decretul nr. 256/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată

 • Legea nr. 22/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice

 • Decretul nr. 266/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice

 • Legea nr. 24/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 44/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 122/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 150/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cristian Gheorghe Barhalescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 151/2013, Prim-ministru

  Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către domnul Claudiu Burduja

 • Decizia nr. 152/2013, Prim-ministru

  Decizie privind eliberarea domnului Victor Lucian Ionescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret

 • Decizia nr. 153/2013, Prim-ministru

  Decizie privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret de către domnul Bucu Ion

 • Legea nr. 16/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

 • Decretul nr. 260/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

 • Legea nr. 17/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară

 • Decretul nr. 261/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară

 • Legea nr. 18/2013, Parlamentul României

  Lege pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decretul nr. 262/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 15/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (3) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 21/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 23/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 11/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 147/2013, Prim-ministru

  Decizie privind eliberarea domnului Dan-Cornel Baranga din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 148/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru numirea domnului Dan-Cornel Baranga în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 • Decizia nr. 149/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru numirea domnului Ionuţ-Ciprian Iuga în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 154/2013, Prim-ministru

  Decizie privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Ion Marcel Ciolacu

 • Decizia nr. 155/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru numirea domnului Cristian Vasile Petcu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 121/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 9/2013, Parlamentul României

  Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 189/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 – Revizuire NP 051/2000″

 • Hotărârea nr. 63/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Decizia nr. 25/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-5, art. 7 şi 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi ale art. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decretul nr. 254/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

 • Decretul nr. 253/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 252/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal

 • Legea nr. 51(r1)/2006, Parlamentul României

  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 • Hotărârea nr. 8/2013, Senatul României

  Hotărâre privind structura serviciilor Senatului

 • Legea nr. 10/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

 • Legea nr. 8/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal

 • Legea nr. 7/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială “Rompetrol Rafinare” – S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale “Sanevit 2003″ – S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decretul nr. 251/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială “Rompetrol Rafinare” – S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale “Sanevit 2003″ – S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 43/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 120/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Regulamentul din 15.02.2013, Consiliul Concurenţei

  Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

 • Ordinul nr. 62/2013, Consiliul Concurenţei

  Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

 • Decizia nr. 68/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AVANTI INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Metodologia din 26.02.2013, Ministerul Sănătăţii

  Metodologie de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional aferent programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii

 • Ordinul nr. 200/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional aferent programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii

 • Metodologia din 26.02.2013, Ministerul Sănătăţii

  Metodologie de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor unităţilor sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii

 • Ordinul nr. 199/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor unităţilor sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii

 • Decizia nr. 14/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 7 pronunţate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 iulie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 132/2012

Monitorul Oficial, Partea I nr. 119/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Rectificarea din 04.03.2013, Monitorul Oficial

  Rectificare privind Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 18/2013

 • Lista nr. 2/2013, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista privind partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au depus până la data de 28 februarie 2013 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmit cu ocazia alegerilor locale parţiale desfăşurate în data de 24 februarie 2013, listă care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 • Ordinul nr. 277/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

 • Ordinul nr. 287/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2013

 • Ordinul nr. 12/2013, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordin privind modificarea şi completarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 42/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 118/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 117/2013 Deschide în Lege5.ro ›