25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 30.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 30.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 485/2013, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 485/2013 privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

 • Hotărârea nr. 145/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 145/2013 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 • Hotărârea nr. 146/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 146/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1164/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1164/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 320/2013 privind aprobarea Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, încredinţarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, precum şi de intervenţie rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie “Cantacuzino” şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 1165/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1165/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

 • Ordinul nr. 119/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

 • Ordinul nr. 1048/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 1048/2013 privind completarea art. 2 din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 • Rectificarea din 30.12.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 1.154/2013 din 30.12.2013

 • Rectificarea din 30.12.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 1.164/2013 din 30.12.2013

 • Hotărârea nr. 1157/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1157/2013 privind aprobarea Strategiei industriei naţionale de securitate

 • Ordinul nr. 129/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 129/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui subofiţer din Ministerul Apărării Naţionale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 30.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1567/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1567/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 30.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 117/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului

 • Ordinul nr. 5364/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5364/2013 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2013

 • Ordinul nr. 1579/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1579/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Hotărârea nr. 1062/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1062/2013 privind modificarea regimului juridic al unei locuinţe, precum şi pentru modificarea nr. crt. 13.1, a totalului locuinţe judeţul Dolj şi a totalului general locuinţe din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

 • Metodologia din 29.10.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2013 din 29.10.2013

 • Ordinul nr. 5578/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5578/2013 privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare

 • Ordinul nr. 7/2013, Banca Naţională a României

  Ordinul nr. 7/2013 privind amortizoarele de capital

Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 30.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 30.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 243 din 30.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 30.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.12.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Brăduţ, Brăduţ, judeţul Covasna, anunţă evaluarea şi selecţionarea proiectelor în vederea finanţărilor programelor din domeniile cultural, educativ-ştiinţific, recreere şi sport pe anul 2014

 • Achiziţia publică de lucrări din 30.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de lucrări din 30.12.2013 anunţuri de participare la licitaţie deschisă – Ministerul Afacerilor Externe, Bucureşti, sectorul 1, reamenajare la standarde Schengen a sediului Secţiei Consulare Alger

Monitorul Oficial, Partea I nr. 839 din 27.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 27.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 494/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 494/2013 pentru exercitarea unor atribuţii

 • Ordinul nr. 2970/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 2970/2013 pentru modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012

 • Decizia nr. 495/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 495/2013 pentru exercitarea unor atribuţii

 • Decizia nr. 496/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 496/2013 pentru exercitarea unor atribuţii

 • Ordinul nr. 111/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 1570/171/10377/197/111/4043/540/947/2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 947/2013, Serviciul de Pază şi Protecţie

  Ordinul nr. 1570/171/10377/197/111/4043/540/947/2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 540/2013, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

  Ordinul nr. 1570/171/10377/197/111/4043/540/947/2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 4043/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1570/171/10377/197/111/4043/540/947/2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Normele din 20.12.2013, Ministerul Sănătăţii

  Normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele din 05.10.2013

 • Ordinul nr. 197/2013, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 1570/171/10377/197/111/4043/540/947/2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 10377/2013, Serviciul Român de Informaţii

  Ordinul nr. 1570/171/10377/197/111/4043/540/947/2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 171/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 1570/171/10377/197/111/4043/540/947/2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 1570/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1570/171/10377/197/111/4043/540/947/2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 24.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1144/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1144/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială SANEVIT 2003 – S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 1145/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1145/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 1158/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1158/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 • Decizia nr. 497/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 497/2013 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Silvia Crăiţă din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului la Ministerul Economiei – Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier clasa I, gradul profesional superior

 • Ordinul nr. 5/2013, Banca Naţională a României

  Ordinul nr. 5/2013 pentru abrogarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 16/2011 privind raportarea situaţiei poziţiilor pe valută şi pe aur

 • Ordinul nr. 6/2013, Banca Naţională a României

  Ordinul nr. 6/2013 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 15/2012 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 116/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 116/2013 privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventivă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii

 • Hotărârea nr. 1155/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1155/2013 privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio acordate, prin procedură de selecţie, în banda 3400-3600 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă

 • Regulamentul nr. 8/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Regulamentul nr. 7/8/2013 pentru abrogarea unor acte normative

 • Regulamentul nr. 7/2013, Banca Naţională a României

  Regulamentul nr. 7/8/2013 pentru abrogarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 24.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 835 din 24.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1932/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1932/1965/2052/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UM CUGIR – S.A. – filială a Companiei Naţionale “Romarm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 1139/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1139/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 1140/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1140/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 • Hotărârea nr. 1100/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1100/2013 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

 • Hotărârea nr. 1141/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1141/2013 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 1965/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1932/1965/2052/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UM CUGIR – S.A. – filială a Companiei Naţionale “Romarm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 2052/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1932/1965/2052/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UM CUGIR – S.A. – filială a Companiei Naţionale “Romarm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene

Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 24.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1554/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1554/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România

 • Ordinul nr. 1567/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1567/2013 pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara pentru activităţile de bancă de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi transplant de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic

 • Ordinul nr. 1568/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1568/2013 pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru activităţile de bancă de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi transplant de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic

 • Ordinul nr. 1569/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1569/2013 pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

 • Legea nr. 372/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 372/2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie “Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj – Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”

 • Decretul nr. 1117/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1117/2013 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie “Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj – Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”

 • Hotărârea nr. 1115/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1115/2013 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 1075/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1075/2013 pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.404/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească

 • Hotărârea nr. 1058/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1058/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 262/2008 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional “Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 24.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3806/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordinul nr. 3806/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

 • Normele metodologice din 11.12.2013, Guvernul României

  Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, din 11.12.2013

 • Hotărârea nr. 1065/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1065/2013 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge – unităţile de transfuzie – din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

 • Hotărârea nr. 1067/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1067/2013 privind modificarea datelor bunurilor prevăzute în anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 198/2013, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 198/2013 privind completarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012

 • Ordinul nr. 1549/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1549/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 • Ordinul nr. 1553/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1553/2013 pentru modificarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.963/2008

 • Hotărârea nr. 1064/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din 24.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1063/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1063/2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010

Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 24.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 242 din 24.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 23.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Hotărârea nr. 1136/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1136/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2013

 • Hotărârea nr. 48/2013, Camera Auditorilor din România

  Hotărârea nr. 48/2013 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 20 noiembrie 2013

 • Hotărârea nr. 1134/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1134/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2013

 • Hotărârea nr. 1135/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1135/2013 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 • Ordinul nr. 99/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 99/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială CEZ Distribuţie – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 829 din 23.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 23.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 111/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 111/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009

 • Decretul nr. 1202/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1202/2013 privind conferirea unor decoraţii

 • Ordinul nr. 110/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 110/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.220/2006

 • Decretul nr. 1200/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1200/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor

 • Decretul nr. 1201/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1201/2013 privind conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial

 • Legea nr. 375/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 375/2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”

 • Decretul nr. 1122/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1122/2013 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”

 • Ordinul nr. 93/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 93/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului pe piaţa reglementată

Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 23.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1528/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1528/2013 pentru aprobarea Ghidului de profilaxie antibiotică în chirurgie

 • Ghidul din 13.12.2013, Ministerul Sănătăţii

  Ghidul de profilaxie antibiotică în chirurgie din 13.12.2013

 • Decretul nr. 1125/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1125/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

 • Legea nr. 378/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 378/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

 • Ordinul nr. 1547/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1547/2013 privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 23.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 825 din 23.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Regulamentul din 18.12.2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă din 18.12.2013

 • Decretul nr. 1126/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1126/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 1061/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1061/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004

 • Hotărârea nr. 1068/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1068/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave

 • Legea nr. 379/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 379/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 • Legea nr. 374/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Decretul nr. 1121/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1121/2013 pentru promulgarea Legii privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Hotărârea nr. 1072/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1072/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură

 • Hotărârea nr. 1078/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1078/2013 privind înfiinţarea Centrului de coordonare pentru asigurarea sprijinului naţiunii-gazdă pe timpul intrării, staţionării, desfăşurării de operaţiuni şi tranzitării teritoriului României de către forţele armate străine şi funcţionarea acestuia la instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare sau de război

 • Ordinul nr. 116/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 23.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 96/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 • Ordinul nr. 1014/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. /2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 112/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 112/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală

 • Rectificarea din 23.12.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 804/2013, din 23.12.2013

 • Rectificarea din 23.12.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.236/C/2009, din 23.12.2013

 • Ordinul nr. 1529/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1529/2013 privind aprobarea Listei de verificare a procedurilor chirurgicale

 • Hotărârea nr. 1043/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1043/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, scăderea unor imobile ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, precum şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovasculară “Dr. Benedek Geza” Covasna în administrarea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din subordinea Ministerului Culturii

 • Hotărârea nr. 1117/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1117/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului/ Centrului Cultural, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013

 • Ordinul nr. 1538/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1538/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Acordul din 25.11.2013, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului/Centrului Cultural din 25.11.2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 23.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 354/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 354/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit “Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)”, semnat la Chişinău la 11 iunie 2013

 • Ordinul nr. 109/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 109/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

 • Decretul nr. 1112/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1112/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 • Ordinul nr. 1029/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 1029/2013 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 • Ordinul nr. 100/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 100/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială Enel Distribuţie Muntenia – S.A.

 • Ordinul nr. 101/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 101/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială Enel Distribuţie Banat – S.A.

 • Decretul nr. 1098/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1098/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit “Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)”, semnat la Chişinău la 11 iunie 2013

 • Legea nr. 364/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 364/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

 • Decretul nr. 1109/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1109/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

 • Legea nr. 365/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 365/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

 • Decretul nr. 1110/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1110/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

 • Decretul nr. 1111/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1111/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 • Legea nr. 367/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 367/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 • Ordinul nr. 102/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 102/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea – S.A.

 • Ordinul nr. 103/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 103/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială E.ON Moldova Distribuţie – S.A.

 • Ordinul nr. 104/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 104/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” – S.A.

 • Ordinul nr. 105/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 105/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” – S.A.

 • Legea nr. 366/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 366/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 • Ordinul nr. 98/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 98/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 din 23.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 241 din 23.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 820 din 21.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 819 din 21.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 1108/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1108/2013 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea

 • Legea nr. 363/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea

 • Legea nr. 359/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 359/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 358/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 358/2013 pentru modificarea art. 1961 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decretul nr. 1103/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1103/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1961 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 494/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 494/2013 cu privire la admiterea obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Memorandumului de înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V., semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013

 • Decretul nr. 1113/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1113/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Legea nr. 368/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Legea nr. 362/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 362/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore

 • Decretul nr. 1107/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1107/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore

 • Decretul nr. 1104/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1104/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 357/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 357/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2013 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

 • Decretul nr. 1102/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1102/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2013 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

Monitorul Oficial, Partea I nr. 818 din 21.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 21.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1039/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1039/2013 privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Judeţean Satu Mare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi folosinţa sa, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 1045/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1045/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Garda de Coastă a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi pentru actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 398/2013, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 398/2013 privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 1051/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1051/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 417/2008 privind plata contribuţiei anuale a României la World Petroleum Council, din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Ordinul nr. 107/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 107/2013 pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 816 din 21.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 20.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1110/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1110/2013 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 76/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 76/2013 privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune

 • Circulara nr. 38/2013, Banca Naţională a României

  Circulara nr. 38/2013 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului – Tetraevangheliarul de la Hurezi

 • Hotărârea nr. 75/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 75/2013 privind constatarea încetării mandatului Avocatului Poporului şi preluarea atribuţiilor acestei funcţii de către un adjunct al Avocatului Poporului

 • Hotărârea nr. 1055/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1055/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”

 • Hotărârea nr. 1056/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1056/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia

 • Hotărârea nr. 1108/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1108/2013 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 814 din 20.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 813 din 20.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Actul din 11.12.2013, Guvernul României

  Actul adiţional nr. 2/2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A. din 11.12.2013

 • Actul din 11.12.2013, Guvernul României

  Actul adiţional nr. 2/2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIONAL – S.R.L. din 11.12.2013

 • Actul din 11.12.2013, Guvernul României

  Actul adiţional nr. 2/2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI – S.R.L. din 11.12.2013

 • Hotărârea nr. 1060/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1060/2013 privind aprobarea actelor adiţionale nr. 2 pe anul 2013 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012

 • Actul din 11.12.2013, Guvernul României

  Actul adiţional nr. 2/2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS – S.R.L. din 11.12.2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 20.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 1131/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1131/2013 privind numirea unui judecător

 • Legea nr. 349/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 349/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen

 • Decretul nr. 1093/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1093/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen

 • Decretul nr. 1084/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1084/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului pentru facilitatea de împrumut de tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013

 • Hotărârea nr. 1114/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1114/2013 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru darea acestuia în folosinţă gratuită

 • Legea nr. 347/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 347/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Normele metodologice din 12.12.2013, Ministerul Sănătăţii

  Normele metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier din 12.12.2013

 • Decretul nr. 1091/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1091/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Circulara nr. 39/2013, Banca Naţională a României

  Circulara nr. 39/2013 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2013

 • Legea nr. 353/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 353/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Ordinul nr. 1512/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier

 • Ordinul nr. 3384/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 3384/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane, indicativ C 125-2013″

 • Legea nr. 348/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 348/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale “Romtelecom” – S.A.

 • Decretul nr. 1092/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1092/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale “Romtelecom” – S.A.

 • Decretul nr. 1097/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1097/2013 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Decretul nr. 1130/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1130/2013 privind numirea unui judecător

Monitorul Oficial, Partea I nr. 811 din 20.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1053/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1053/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 190/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Legea nr. 346/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 346/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice

 • Decretul nr. 1090/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1090/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice

 • Legea nr. 343/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 343/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Legea nr. 344/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 344/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decretul nr. 1087/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1087/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Programul din 11.12.2013, Guvernul României

  Programul naţional apicol pentru perioada 2014-2016, din 11.12.2013

 • Decretul nr. 1088/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1088/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Normele din 11.12.2013, Guvernul României

  Normele de aplicare a Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, din 11.12.2013

 • Legea nr. 345/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 345/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decretul nr. 1089/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1089/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 112/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” – S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” – S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” – S.A. şi “Electrica Oltenia” – S.A.

 • Hotărârea nr. 1050/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

 • Hotărârea nr. 1111/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1111/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către doamna Koss Gabriela

 • Hotărârea nr. 1112/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1112/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Butiulca Manuel-Augustin

 • Hotărârea nr. 1113/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1113/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Selamet Iucsel

 • Ordinul nr. 5648/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5648/2013 pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 810 din 20.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1034/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1034/2013 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” pentru administraţiile bazinale de apă

 • Ordinul nr. 2022/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2022/2013 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului “Prima casă” şi al Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 240 din 20.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 19.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – UAT BUHUŞI, Buhuşi, judeţul Bacău, concesionarea unor amplasamente în intravilanul oraşului Buhuşi, cu suprafeţele de 16.818,10 mp, 30,00 mp, 416,00 mp şi 3,1907 ha

 • Achiziţia publică de servicii din 20.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.12.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Neamţ, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, proiecte cofinanţate în valoare de 484.587,75 lei în domeniile: cultură, religie, învăţământ, servicii sociale, activităţi sportive şi de tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 20.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.12.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Sânnicolau Mare, judeţul Timiş, raport cu privire la contractele încheiate în anul fiscal 2013 pentru sprijinirea activităţilor instituţiilor şi ONG-urilor locale

 • Achiziţia publică de servicii din 19.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.12.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Sânnicolau Mare, judeţul Timiş, selecţie publică de proiecte pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă

 • Achiziţia publică de servicii din 19.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.12.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 19.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.12.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Ludeşti, Ludeşti, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unei suprafaţe de teren extravilan de 150 mp situat în localitatea Miloşari, judeţul Dâmboviţa, pentru staţie de bază GSM de tip COSMOTE

 • Achiziţia publică de servicii din 19.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.12.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi, judeţul Iaşi, concesiune teren în suprafaţă de 500 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 19.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Sarichioi, comuna Sarichioi, judeţul Tulcea, concesionarea unui teren extravilan din domeniul public de 37,04 ha, cunoscut ca Lacul Baltiţa pentru amenajare piscicolă şi punct agroturistic

Monitorul Oficial, Partea I nr. 809 din 19.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

 • Legea nr. 342/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 342/2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

 • Ordinul nr. 1042/2013, Institutul Naţional de Statistică

  Ordinul nr. 1042/2013 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2014

 • Legea nr. 352/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 352/2013 privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale

 • Decretul nr. 1094/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1094/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Legea nr. 350/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 350/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decretul nr. 1086/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1086/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

 • Decretul nr. 1096/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1096/2013 pentru promulgarea Legii privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 19.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Raportul nr. 13381/2013, Autoritatea Electorală Permanentă

  Raportul nr. 13381/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentăla Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Covasna

 • Raportul nr. 13314/2013, Autoritatea Electorală Permanentă

  Raportul nr. 13314/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentăla Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Brăila

 • Raportul nr. 13126/2013, Autoritatea Electorală Permanentă

  Raportul nr. 13126/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentăla Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud

 • Decizia nr. 493/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 493/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Bercean Pamfil din funcţia publicăde inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia de consilierclasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului relaţii internaţionale şi relaţii cu presaal Consiliului Judeţean Maramureş

 • Raportul nr. 13493/2013, Autoritatea Electorală Permanentă

  Raportul nr. 13493/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentăla Partidul Conservator – Organizaţia Judeţeană Brăila

 • Raportul nr. 13486/2013, Autoritatea Electorală Permanentă

  Raportul nr. 13486/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentăla Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Olt

 • Raportul nr. 13485/2013, Autoritatea Electorală Permanentă

  Raportul nr. 13485/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentăla Partidul Ecologist Român – Organizaţia Judeţeană Galaţi

 • Raportul nr. 13427/2013, Autoritatea Electorală Permanentă

  Raportul nr. 13427/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentăla Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Prahova

 • Decizia nr. 490/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 490/2013 pentru numirea domnului Gabriel Leahu în funcţia publică de secretar generalal Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Decretul nr. 1083/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1083/2013 privind conferirea unor decoraţii

 • Hotărârea nr. 1109/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1109/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională, la titlul “Cheltuielide personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordareade drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 1105/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1105/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2013 din Fondul de rezervăbugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 1102/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1102/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publicepe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 1107/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1107/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale din Fondul de rezervă bugetarăla dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru finanţarea obiectivuluide investiţii “Spaţii de educaţie şi cercetare – Academia de Studii Economice din Bucureşti,Piaţa Romană nr. 7, sectorul 1, Bucureşti”

 • Hotărârea nr. 1103/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1103/2013 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului,prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1106/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1106/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Decizia nr. 491/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 491/2013 privind numirea domnului Pelmuş Pandelea în funcţia publică de secretar general adjunctal Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 1104/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1104/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publicepe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Raportul nr. 13414/2013, Autoritatea Electorală Permanentă

  Raportul nr. 13414/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentăla Uniunea Ucrainenilor din România

 • Hotărârea nr. 1054/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1054/2013 pentru modificarea nr. crt. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 843/2010privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale,precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 110/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 • Decizia nr. 492/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 492/2013 pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 464/2013 privind stabilirea atribuţiilordomnului Rujan Cristinel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului Generalal Guvernului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 19.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Actul din 19.12.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Poporului – Dan Diaconescu din 19.12.2013

 • Decretul nr. 1085/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1085/2013 privind trecerea în rezervă a unui general maior cu două stele din Ministerul Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 1020/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1020/2013 privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat (WPSMEE), pentru anul 2013

 • Hotărârea nr. 1022/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1022/2013 pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013

 • Protocolul din 19.09.2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale din 19.09.2013

 • Hotărârea nr. 1023/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1023/2013 pentru transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1101/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1101/2013 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 • Decizia nr. 489/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 489/2013 privind acordarea calităţii de consilier onorific al viceprim-ministrului pe probleme de securitate naţională al Guvernului României domnului Constantin Popa

 • Hotărârea nr. 1019/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1019/2013 privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Ordinul nr. 2006/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului

 • Ordinul nr. 3415/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 3415/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea faţadelor cu alcătuire ventilată”, indicativ NP 135-2013

 • Decretul nr. 1101/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1101/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 806 din 19.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 19.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 19.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1021/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1021/2013 privind aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2013, 5 septembrie 2013 şi 23 septembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 1024/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1024/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului”

 • Hotărârea nr. 1035/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1035/2013 privind aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare, semnat la Chişinău la 13 septembrie 2012

 • Acordul din 13.09.2012, Ministerul Afacerilor Externe

  Acordul între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare din 13.09.2012

 • Amendamentul din 23.09.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2013, 5 septembrie 2013 şi 23 septembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 1012/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1012/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.497/2008 privind aprobarea Planului naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029

Monitorul Oficial, Partea I nr. 803 din 19.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3383/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 3383/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente, indicativ GP 120-2013″

 • Ordinul nr. 2002/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2002/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 • Hotărârea nr. 991/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 991/2013 privind aprobarea şcolarizării anuale a 20 de persoane din Republica Moldova în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 802 din 19.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 355/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 1047/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1047/2013 pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

 • Hotărârea nr. 1042/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1042/2013 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 1041/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1041/2013 privind reglementarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice Autorităţii Electorale Permanente şi filialelor acesteia

 • Decretul nr. 1127/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1127/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 1036/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1036/2013 privind transmiterea unor părţi de imobile, constituite din terenuri, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 239 din 19.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 18.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.12.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Oraşul Ştefăneşti, Ştefăneşti, judeţul Argeş, concesiune de bunuri proprietate publică, teren în suprafaţă de 36,00 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 18.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.12.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Botoroaga, comuna Botoroaga, judeţul Teleorman, concesionare teren extravilan în suprafaţă de 10.000 mp situat în comuna Botoroaga

 • Achiziţia publică de servicii din 18.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.12.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – S.C. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE GIURGIU – S.A., Şoseaua Portului nr. 1-2, Giurgiu, judeţul Giurgiu, subconcesiune teren în suprafaţă de 7347 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 18.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Petreşti, Petreşti, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unui terenul în suprafaţă de 660 mp situat în intravilanul comunei Petreşti, ce aparţine domeniului privat al comunei Petreşti

 • Achiziţia publică de servicii din 19.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.12.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Bucureşti, contractele de finanţare atribuite în perioada 12.07.2013 – 30.11.2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 801 din 18.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 18.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 1082/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1082/2013 privind conferirea unor decoraţii

 • Hotărârea nr. 1010/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1010/2013 pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Organizaţiei de Desecare şi Drenaj Insula Mare a Brăilei, judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 1011/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1011/2013 pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1013/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1013/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 • Decretul nr. 1081/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1081/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 • Ordinul nr. 122/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 122/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

 • Normele metodologice din 12.12.2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Norme metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale din 12.12.2013

 • Hotărârea nr. 74/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 74/2013 cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internaţional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piaţă pentru emisiile generate de aviaţia internaţională – COM (2013) 722 final

 • Hotărârea nr. 1009/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1009/2013 pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Organizaţiei de Desecare şi Drenaj Borcea de Sus – Compartimentul II, judeţul Călăraşi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 799 din 18.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1028/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1028/2013 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

 • Ordinul nr. 1291/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1291/2430/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013

 • Ordinul nr. 1290/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1290/2013 privind desemnarea preşedintelui Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE

 • Ordinul nr. 3482/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 3482/2013 pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011

 • Ordinul nr. 3763/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordinul nr. 3763/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 “Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

 • Hotărârea nr. 993/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 993/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Ordinul nr. 2430/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1291/2430/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013

 • Hotărârea nr. 1027/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1027/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional “Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 798 din 18.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 18.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 89/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 89/2013 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi beneficiar

 • Contractul din 11.12.2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi beneficiar din 11.12.2013

 • Hotărârea nr. 1052/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Rectificarea din 18.12.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor din 18.12.2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 238 din 18.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 17.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Corbeanca, Str. Independenţei nr. 14, Corbeanca, judeţul Ilfov, concesionarea suprafeţei de 15,87 HA, teren cu baltă, aparţinând domeniului public al comunei Corbeanca

 • Achiziţia publică de servicii din 17.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Gorban, Gorban, judeţul Iaşi, concesionează prin licitaţie publică deschisă suprafaţa de 304.500,00 mp teren arabil, proprietate privată a Comunei Gorban, situat în extravilanul satului Scoposeni, comuna Gorban judeţul Iaşi

 • Achiziţia publică de servicii din 17.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Tiream, Tiream, judeţul Satu Mare, concesionarea unui teren intravilan în suprafaţă totală de 35,943 mp compus din 2 parcele învecinate: 11.943 mp; 24.000 mp în scopul realizării unor investiţii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 796 din 17.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1038/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1038/2013 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2013

 • Hotărârea nr. 1037/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1037/2013 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Ordinul nr. 1967/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1286/1967/2256/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Întreţinere Mecanizată” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 2256/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1286/1967/2256/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Întreţinere Mecanizată” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Decizia nr. 488/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 488/2013 pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 480/2013privind constituirea Comisiei de experţi pentru studierea situaţiei restaurăriicomponentei sculpturale “Poarta Sărutului” din cadrul ansamblului sculptural”Constantin Brâncuşi” de la Târgu Jiu

 • Ordinul nr. 1286/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1286/1967/2256/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Întreţinere Mecanizată” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Actul nr. 2/2013, Guvernul României

  Actul adiţional nr. 2/2013 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012

 • Decizia nr. 487/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 487/2013 privind prelungirea împuternicirii domnului general de brigadă cu o stea Burlui Ion pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 17.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 794 din 17.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 793 din 17.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 17.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1969/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1210/1969/2257/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive “C.F.R. – SCRL Braşov” – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A.

 • Ordinul nr. 2273/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1209/1968/2273/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Informatică Feroviară” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 1210/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1210/1969/2257/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive “C.F.R. – SCRL Braşov” – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A.

 • Hotărârea nr. 943/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 943/2013 privind transmiterea unor părţi de imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” în domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, precum şi darea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”

 • Ordinul nr. 2274/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1213/1986/2274/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Intervenţii Feroviare” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 2257/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1210/1969/2257/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive “C.F.R. – SCRL Braşov” – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A.

 • Hotărârea nr. 1014/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1014/2013 pentru aprobarea încetării calităţii de membru a Inspectoratului General al Poliţiei Române, reprezentat de Direcţia Poliţiei Transporturi, la Organizaţia Companiilor Europene de Transport Feroviar şi Autorităţilor Poliţieneşti (COLPOFER)

 • Ordinul nr. 1213/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1213/1986/2274/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Intervenţii Feroviare” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Amendamentul din 25.03.2013, Guvernul României

  Amendamentul convenit prin scrisorile semnate la Luxemburg la 19 martie 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1016/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1016/2013 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Muntenegru, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013

 • Ordinul nr. 1986/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1213/1986/2274/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Intervenţii Feroviare” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Hotărârea nr. 999/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 999/2013 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisorile semnate la Luxemburg la 19 martie 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, şi la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 • Amendamentul din 25.03.2013, Guvernul României

  Amendamentul convenit prin scrisorile semnate la Luxemburg la 19 martie 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1008/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1008/2013 privind recunoaşterea Fundaţiei ESTUAR ca fiind de utilitate publică

 • Protocolul din 19.11.2013, Ministerul Justiţiei

  Protocolul de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Muntenegru din 19.11.2013

 • Hotărârea nr. 1015/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1015/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.115/2003 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Ordinul nr. 1968/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1209/1968/2273/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Informatică Feroviară” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 1209/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1209/1968/2273/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Informatică Feroviară” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 791 din 17.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 356/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 356/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (5) raportate la cele ale art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 432/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 432/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Ordinul nr. 2646/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2646/2013 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casa Niţulescu” din Piteşti, Bd. Victoriei nr. 52-52A, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 997/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 997/2013 privind suplimentarea cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului cu sumele necesare achitării drepturilor salariale stabilite prin titluri executorii, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Hotărârea nr. 992/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 992/2013 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2014

 • Ordinul nr. 452/2013, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 452/1966/2271/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013pentru Societatea Comercială “Electrica Furnizare” – S.A.,filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1976/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 537/1976/2504/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Muntenia” – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1966/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 452/1966/2271/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013pentru Societatea Comercială “Electrica Furnizare” – S.A.,filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 537/2013, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 537/1976/2504/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Muntenia” – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 2504/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 537/1976/2504/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Muntenia” – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 2271/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 452/1966/2271/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013pentru Societatea Comercială “Electrica Furnizare” – S.A.,filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A.

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 237 din 17.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 16.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unui teren proprietate publică în suprafaţă de 10.000 mp, pentru construirea unui sediu de instituţie publică

 • Achiziţia publică de lucrări din 17.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de lucrări din 17.12.2013 anunţuri de participare la licitaţie deschisă – Ministerul Afacerilor Externe al României reprezentat prin Ambasada României în Republica Libaneză, reamenajare sediu secţie consulară Beirut

Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 16.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 1079/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1079/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

 • Hotărârea nr. 73/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 73/2013 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

 • Decizia nr. 22/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  Decizia nr. 22/2013 privind examinarea recursurilor în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Avocatul Poporului privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (4) şi art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu referire la modalitatea de stabilire, în anul 2011, a indemnizaţiilor lunare reparatorii şi a indemnizaţiilor lunare acordate potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 789 din 16.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 788 din 16.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 963/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 963/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

 • Hotărârea nr. 984/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 984/2013 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării

 • Hotărârea nr. 990/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 990/2013 privind plata contribuţiei anuale a României la Institutul Universitar European de la Florenţa

 • Hotărârea nr. 994/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 994/2013 privind aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) şi f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Decizia nr. 189/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 189/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificării, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor stabilite în sumă fixă prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006 prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006

 • Ordinul nr. 88/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 • Hotărârea nr. 989/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 989/2013 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 16.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 1080/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1080/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Decizia nr. 459/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 459/2013 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Ordinul nr. 978/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 978/2013 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 633/2012 pentru aprobarea structurii informaţiilor înscrise pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate

 • Legea nr. 341/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 341/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 786 din 16.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 998/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 998/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 191/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Ordinul nr. 1503/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1503/1009/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 • Ordinul nr. 1009/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 1503/1009/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 • Ordinul nr. 2011/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2011/2013 pentru modificarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

 • Hotărârea nr. 985/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 985/2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Ordinul nr. 392/2013, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 392/2013 privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 995/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 995/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 996/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 996/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Şantierul Naval Mangalia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 785 din 16.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 983/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 983/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Complexul Energetic Oltenia” – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 982/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 982/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Grup” – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Ordinul nr. 3483/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 3483/2013 pentru modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.497/2011

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 236 din 16.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 784 din 14.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 783 din 13.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 782 din 13.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 781 din 13.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1490/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1490/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă “Sfântul Pantelimon” – Secţia anestezie şi terapie intensivă pentru prelevare de organe

 • Hotărârea nr. 981/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 981/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Ordinul nr. 1489/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1489/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar Arseni” pentru prelevare de organe

 • Decizia nr. 436/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 436/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Ordinul nr. 1486/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1486/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu” – Centrul de transplant cardiac pentru activitatea de transplant de cord

 • Ordinul nr. 1487/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1487/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic “Sfânta Maria” pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 • Ordinul nr. 1488/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1488/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanţa pentru activitatea de prelevare de organe

 • Ordinul nr. 1491/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1491/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Universitar de Urgenţă Elias – Secţia anestezie şi terapie intensivă pentru prelevare de organe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 13.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 979/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 979/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 213/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1496/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1496/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic “Sfânta Maria” pentru activitatea de transplant hepatic şi pancreatic

 • Ordinul nr. 1492/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1492/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti – Secţia anestezie şi terapie intensivă pentru prelevare de organe

 • Ordinul nr. 1493/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1493/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 • Ordinul nr. 1494/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1494/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Colentina – Secţia anestezie şi terapie intensivă II pentru prelevare de organe

 • Ordinul nr. 968/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 968/2013 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 • Hotărârea nr. 978/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 978/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “IOR” – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1495/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1495/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti Secţia terapie intensivă pentru prelevare de organe

 • Hotărârea nr. 980/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 980/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 255/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor “Conversmin” – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 235 din 13.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 13.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie deschisă – UAT comuna Dragomireşti Vale, Dragomireşti Vale, judeţul Ilfov, administrare Parc şi Zonă de Agrement, în suprafaţă de 10.300 mp şi construcţiile aferente

 • Achiziţia publică de servicii din 11.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Babadag, oraşul Babadag, judeţul Tulcea, concesionarea unor terenuri

 • Achiziţia publică de servicii din 12.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Colceag, Colceag, judeţul Prahova, concesionarea unui teren în suprafaţă de 1.713 mp, pentru un magazin de prezentare şi comercializare a mobilei

 • Achiziţia publică de servicii din 13.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.12.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Oradea, judeţul Bihor, beneficiarii programelor/proiectelor finanţate în anul 2013, sesiunea noiembrie

 • Achiziţia publică de servicii din 13.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.12.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Oradea, judeţul Bihor, beneficiarii programelor/proiectelor finanţate în anul 2013, sesiunea octombrie

 • Achiziţia publică de servicii din 13.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.12.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Tulcea, Str. Păcii nr. 20, Tulcea, judeţul Tulcea, acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi din domeniul sportiv

 • Achiziţia publică de servicii din 13.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.12.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Inspectoratul General pentru Imigrări, Bucureşti, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi privind “Sprijinirea procesului de gestionare a Informaţiilor privind Ţările de Origine (ITO)”

 • Achiziţia publică de servicii din 13.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.12.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive din municipiu, în anul fiscal 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 779 din 12.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 986/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 986/2013 privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale unor unităţi de învăţământ special, precum şi alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 972/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 972/2013 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informaţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 974/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 974/2013 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 975/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 975/2013 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 976/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 976/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 977/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 977/2013 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 973/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 973/2013 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judeţe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 din 12.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 970/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 970/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 2013, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 971/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 971/2013 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Cluj

 • Legea nr. 332/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 332/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

 • Decretul nr. 1070/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1070/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

 • Decizia nr. 418/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 418/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Hotărârea nr. 960/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 960/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Naţional SIS

 • Ordinul nr. 3466/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 3466/2013 privind inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, şi punerea inventarului la dispoziţia publicului, precum şi constituirea unor bănci de date specifice privind eficienţa energetică

 • Decizia nr. 1155/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 1155/2013 privind sancţionarea cu retragerea aprobării domnului Marek Blaha, persoană semnificativă/conducător executiv al Societăţii “Salve Broker de Asigurare” – S.R.L.

 • Decizia nr. 1158/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 1158/2013 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi de retragere a autorizaţiei Societăţii “Aero Asig Broker de Asigurare” – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 967/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 967/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 968/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 968/2013 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 961/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 961/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

Monitorul Oficial, Partea I nr. 777 din 12.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 776 din 12.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 12.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 966/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 966/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 965/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 965/2013 pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere

 • Hotărârea nr. 69/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 69/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 66/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 66/2013 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

 • Hotărârea nr. 67/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 67/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 68/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 68/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 • Hotărârea nr. 70/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 70/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 • Hotărârea nr. 73/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 73/2013 pentru respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2012

 • Ordinul nr. 1347/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1347/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.524/2009 privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie

 • Ordinul nr. 5601/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5601/2013 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Little London” din municipiul Bucureşti

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 234 din 12.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 12.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.12.2013 anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Cărbuneşti, Cărbuneşti, judeţul Prahova, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă

 • Achiziţia publică de servicii din 11.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 27,40 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 11.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Balcani, Balcani, judeţul Bacău, concesionarea unui spaţiu cu suprafaţa de 20 mp, situat în incinta clădirii Dispensar Schitu Frumoasa, în scopul desfăşurării de activităţi farmaceutice

 • Achiziţia publică de servicii din 11.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, concesionarea următoarelor bunuri: navă de tip ferry boat, suprafaţa de teren şi construcţiile necesare exploatării acesteia, precum şi suprafaţa de teren necesară dezvoltării unei activităţi economice

 • Achiziţia publică de servicii din 11.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.12.2013 anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a ordonanţei guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local – Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, deleagă, prin gestiune indirectă, serviciul public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi şi de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joacă pentru copii, parcuri, miniparcuri, pe raza Sectorului 4

 • Achiziţia publică de servicii din 10.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Iernut, judeţul Mureş, obiectul concesiunii: imobil în vederea asigurării de servicii medico-sociale şi activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale persoanelor aflate în incapacitate de a se îngriji singure

 • Achiziţia publică de servicii din 11.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Borca, Borca, judeţul Neamţ, obiectul concesiunii: suprafaţa de 30.258 mp teren Primăria Borca, Borca, judeţul Neamţ, obiectul concesiunii: suprafaţa de 30.258 mp teren

 • Achiziţia publică de servicii din 11.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Balcani, Balcani, judeţul Bacău, obiectul concesiunii: spaţiu cu suprafaţa de 58,71 mp, situat în incinta clădirii Dispensar Schitu Frumoasa, în scopul înfiinţării unui cabinet medical individual

Monitorul Oficial, Partea I nr. 774 din 11.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 333/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 333/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în domeniul forţei de muncă

 • Legea nr. 336/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 336/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii

 • Legea nr. 331/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 331/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, promoţia 2013

 • Decretul nr. 1069/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1069/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, promoţia 2013

 • Decretul nr. 1071/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1071/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în domeniul forţei de muncă

 • Legea nr. 334/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 334/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

 • Decretul nr. 1074/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1074/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii

 • Decizia nr. 416/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 416/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi a Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Hotărârea nr. 962/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 962/2013 privind aprobarea acordării ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon

 • Ordinul nr. 199/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 199/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

 • Decretul nr. 1072/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1072/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 233 din 11.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 09.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria comunei Bivolari, Bivolari, judeţul Iaşi, concesionarea unor terenuri cu suprafeţele de 32.500 mp, 3.500 mp şi 2.000 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 11.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.12.2013 anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Primăria Municipiului Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman, serviciul de transport gratuit prin curse regulate speciale al elevilor la unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Roşiorii de Vede

 • Achiziţia publică de servicii din 10.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Balcani, localitatea Balcani, comuna Balcani, judeţul Bacău, concesionarea unui spaţiu cu suprafaţa de 58,71 mp situat în incinta clădirii Dispensar Schitu Frumoasa, în scopul înfiinţării unui cabinet medical individual

 • Achiziţia publică de servicii din 10.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Rodna, Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 1945 m.p., destinat pentru activităţi productive hidroenergetice în intravilanul comunei Rodna

 • Achiziţia publică de servicii din 10.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.12.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – S.C. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE GIURGIU – S.A., Şoseaua Portului nr. 1-2, Giurgiu, judeţul Giurgiu, concesiune de bunuri proprietate publică – teren în suprafaţă de 29.431 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 771 din 10.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 425/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 425/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 952 alin. (2) şi art. 974 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 486/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 486/2013 pentru încetarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului a domnului Dante Stein

 • Ordinul nr. 170/2013, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 170/3423/2013 privind aprobarea conţinutului-cadru al protocolului de colaborare încheiat între Administraţia Naţională “Apele Române” şi consiliile judeţene în vederea elaborării hărţilor de risc la inundaţii

 • Ordinul nr. 3423/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 170/3423/2013 privind aprobarea conţinutului-cadru al protocolului de colaborare încheiat între Administraţia Naţională “Apele Române” şi consiliile judeţene în vederea elaborării hărţilor de risc la inundaţii

 • Decizia nr. 450/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 450/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 261 alin. (10) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 457/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 457/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 72/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 72/2013 privind modificarea articolului 5 din Hotărârea Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 • Decizia nr. 440/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 440/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Protocolul din 04.11.2013, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Protocolul de colaborare încheiat între Administraţia Naţională “Apele Române” şi consiliile judeţene în vederea elaborării hărţilor de risc la inundaţii din 04.11.2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 din 10.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 446/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 446/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi ale art. 3 alin. (1) şi art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011

 • Decizia nr. 439/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 439/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 458/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 458/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 438/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 438/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Ordinul nr. 1391/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1391/2013 pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013

 • Ordinul nr. 1465/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1465/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 769 din 10.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 768 din 10.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 433/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 433/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 431/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 431/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Hotărârea nr. 956/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 956/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

 • Hotărârea nr. 957/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 957/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 959/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 959/2013 privind prorogarea termenelor de aplicare a unor ajutoare de stat, precum şi pentru aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2014 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 • Decizia nr. 419/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 419/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 232 din 10.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 09.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 09.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 422/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 422/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. II art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decretul nr. 1066/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1066/2013 privind conferirea unor ordine

 • Decizia nr. 427/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 427/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

 • Decretul nr. 1064/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1064/2013 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 • Decizia nr. 435/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 435/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 483/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 483/2013 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Sorin-Gabriel Arjoca, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 484/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 484/2013 privind numirea prin mobilitate a domnului Cornel Coman în funcţia publică de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 485/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 485/2013 pentru modificarea pct. 12 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decretul nr. 1065/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1065/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

Monitorul Oficial, Partea I nr. 765 din 09.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3751/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordinul nr. 3751/2013 privind competenţa de efectuare a activităţilor de analiză de risc şi selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare

 • Ordinul nr. 3691/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 3691/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 764 din 09.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1477/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1477/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi pentru activitatea de prelevare de organe

 • Ordinul nr. 1478/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1478/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 • Hotărârea nr. 948/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 948/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăştie” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 354/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 354/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi ale art. 1451 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în forma introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009

 • Decizia nr. 355/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 355/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, astfel cum acestea au fost introduse prin articolul unic pct. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Ordinul nr. 1466/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1466/2013 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 964/2013 privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare, la nivelul Ministerului Sănătăţii

 • Ordinul nr. 280/2013, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor

  Ordinul nr. 280/2013 privind stabilirea cuantumului taxei individuale aferente programului de instruire a evaluatorilor de spitale certificaţi de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, precum şi al taxei anuale de valabilitate a certificatului de evaluator de spitale

 • Hotărârea nr. 950/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 950/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli

 • Hotărârea nr. 955/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 955/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă

 • Hotărârea nr. 949/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 949/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Radioactiv Mineral” – S.A. Măgurele, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 763 din 09.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 09.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 327/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Legea nr. 328/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 328/2013 pentru aprobarea participării României la Forumul global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale

 • Decretul nr. 1061/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1061/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea participării României la Forumul global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale

 • Decizia nr. 460/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 460/2013 referitoare la sesizarea formulată de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între autoritatea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de o parte, şi autoritatea legiuitoare, reprezentată de Senatul României, pe de altă parte

 • Decretul nr. 1060/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1060/2013 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 231 din 09.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 06.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Petelea, Petelea, judeţul Mureş, concesionarea unui teren în suprafaţă totală de 74,98 ha., având categoria de folosinţă păşune, cu scopul menţinerii calităţii covorului vegetal şi creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte

 • Achiziţia publică de servicii din 06.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ-Teritorială a Municipiului Bacău, Bacău, judeţul Bacău, concesionarea a două loturi de teren, unul de 80,00 m.p. teren cu 49,00 m.p. construcţii, iar al doilea de 160,00 m.p. teren cu 55,00 m.p. construcţii, ambele cu destinaţia amenajare, întreţinere şi exploatare grup sanitar

 • Achiziţia publică de servicii din 06.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Călăraşi, judeţ Călăraşi, concesionare teren în suprafaţă de 572 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Călăraşi, zona ANL II

Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 06.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 958/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 958/2013 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011

 • Hotărârea nr. 953/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 953/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes judeţean din domeniul public al oraşului Bragadiru şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Bragadiru în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional “Pasaj suprateran pe DJ 602 – Centura Bucureşti-Domneşti”, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes judeţean şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional

 • Hotărârea nr. 954/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 954/2013 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 484/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, şi aprobarea unor limite de cheltuieli pentru finanţarea primei faze a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România

 • Decizia nr. 453/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 453/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 456/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 456/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordinul nr. 1124/2013, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 1124/2013 privind modificarea anexei nr. 1.27 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

 • Decizia nr. 451/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 451/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4797 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 452/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 452/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. 2 din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 760 din 06.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 06.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1001/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1001/2013 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 6-2013 “Autorizarea operatorilor control nedistructiv şi a persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive, precum şi evaluarea persoanelor juridice care efectuează examinări distructive”, PT CR 7-2013 “Aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)” şi PT CR 9-2013 “Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţii sub presiune şi la instalaţii de ridicat şi a operatorilor sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)”

 • Decizia nr. 358/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 358/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-24 şi ale art. 28 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Hotărârea nr. 947/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 947/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Ordinul nr. 119/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 119/2013 privind clasificarea, amenajarea, organizarea şi omologarea poligoanelor în Ministerul Apărării Naţionale

 • Legea nr. 305/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 305/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013

 • Acordul din 14.02.2013, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării din 14.02.2013

 • Legea nr. 319/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 319/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, semnat la Varşovia la 5 iunie 2013

 • Acordul din 05.06.2013, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării din 05.06.2013

 • Decretul nr. 898/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 898/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013

 • Decretul nr. 923/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 923/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, semnat la Varşovia la 5 iunie 2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 230 din 06.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Adjud, Str. Stadionului nr. 2, Adjud, judeţul Vrancea, concesionarea unui teren în suprafaţă de 22,75 mp, situat în Adjud

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Olteniţa, Bd. Republicii nr. 40, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionare teren cu destinaţie amplasare 2 panouri publicitare, în suprafaţă de 3,32 mp, situate în municipiul Olteniţa

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Olteniţa, Bd. Republicii nr. 40, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionare teren cu destinaţie amplasare panouri publicitare, în suprafaţă de 6,64 mp, situat în municipiul Olteniţa

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Olteniţa, Bd. Republicii nr. 40, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionare teren cu destinaţie amplasare un panou publicitar, în suprafaţă de 1,66 mp, situat în municipiul Olteniţa

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Olteniţa, Bd. Republicii nr. 40, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionare teren cu destinaţie amplasare un panou publicitar, în suprafaţă de 1,66 mp, situat în municipiul Olteniţa

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionare teren cu destinaţie amplasare un panou publicitar, în suprafaţă de 1,66 mp, situat în municipiul Olteniţa

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionare teren cu destinaţie amplasare un panou publicitar, în suprafaţă de 1,66 mp, situat în municipiul Olteniţa

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, concesionarea unui teren în suprafaţă de 204 mp situat în cartierul Burcioaia

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, concesionarea unui teren în suprafaţă de 313 mp, situat în Adjud

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, concesionare teren arabil intravilan în suprafaţă de 5,5 ha

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 284 mp, cu destinaţia construire locuinţă

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, concesionarea unui teren în suprafaţă de 242 mp situat în Adjud, str. Ştefan cel Mare nr. 36A

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 21,62 mp situat în Adjud, str. V. Alecsandri nr. 8, parter

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren cu destinaţia bază de agrement sportiv, în suprafaţă de 2.552 mp, lot 3/2 situat în municipiul Olteniţa

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 300 mp, cu destinaţia construire locuinţă

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 80.000 mp, cu destinaţia construire hale industriale pentru asamblare şi construire de utilaje agabaritice

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Holboca, judeţul Iaşi, concesionare imobil 54,71 mp, situat în satul Holboca, comuna Holboca, judeţul Iaşi

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 253 mp, cu destinaţia construire locuinţă

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 269 mp, cu destinaţia construire locuinţă

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 237 mp, cu destinaţia construire locuinţă

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 300 mp, cu destinaţia construire locuinţă

 • Achiziţia publică de servicii din 06.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.12.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Tulcea, Tulcea, judeţul Tulcea, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pentru activităţi din domeniul sportului

 • Achiziţia publică de servicii din 04.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 1 mp, în vederea amplasării unui totem cu destinaţia promovare servicii medicale

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ Teritorială Cefa, Cefa, judeţul Bihor, concesionarea unui teren de 9.313 mp în localitatea Cefa

Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 05.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 05.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 63/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 63/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărârea nr. 65/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 65/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 946/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 946/2013 privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria

 • Hotărârea nr. 64/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 64/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărârea nr. 61/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 61/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 62/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 62/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 756 din 05.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 932/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 932/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 945/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 945/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stan Ion

 • Ordinul nr. 1390/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării

 • Decretul nr. 1044/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1044/2013 privind conferirea unor decoraţii

 • Ordinul nr. 1260/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării

 • Hotărârea nr. 944/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 944/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Coman Cornel din funcţia publică de subprefect al judeţului Călăraşi în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Normele din 10.10.2013, Ministerul Transporturilor

  Normele privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul din 10.10.2013

 • Ordinul nr. 1393/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1262/1393/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul

 • Normele metodologice din 10.10.2013, Ministerul Transporturilor

  Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării din 10.10.2013

 • Ordinul nr. 1262/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1262/1393/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul

 • Normele din 10.10.2013, Ministerul Transporturilor

  Normele privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor din 10.10.2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 755 din 05.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Procedura din 02.10.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Procedura privind participarea României şi a entităţilor din România la un consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) din 02.10.2013

 • Ordinul nr. 5180/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5180/2013 pentru aprobarea Procedurii privind participarea României şi a entităţilor din România la un consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)

 • Decizia nr. 481/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013

 • Decizia nr. 480/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 480/2013 privind constituirea Comisiei de experţi pentru studierea situaţiei restaurării componenţei sculpturale “Poarta Sărutului” din cadrul ansamblului sculptural “Constantin Brâncuşi” de la Târgu Jiu

 • Decizia nr. 482/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 482/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale

 • Ordinul nr. 5332/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5332/2013 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

 • Normele metodologice din 27.11.2013, Guvernul României

  Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii din 27.11.2013

 • Decizia nr. 479/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 479/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii de către domnul Andrei-Mihai Arghir

 • Hotărârea nr. 936/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 936/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 229 din 05.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Ulmi, Ulmi, judeţul Giurgiu, concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 26,92 mp, în vederea înfiinţării unui cabinet de medicină dentară

 • Achiziţia publică de servicii din 04.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Grinţieş, Grinţieş, judeţul Neamţ, concesionarea unei suprafaţe de 85 mp, spaţiu din cadrul clădirii “Grădiniţa Poiana”, judeţul Neamţ, ce face parte din domeniul public al comunei Grinţieş, cu destinaţia cabinet stomatologic

 • Achiziţia publică de servicii din 04.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 6,50 mp, cu destinaţia comercializare îngheţată

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Suceava, Suceava, judeţul Suceava, concesionarea a patru parcele de teren în suprafaţă de 24 mp fiecare şi un a unui spaţiu medical în suprafaţă de 11,88 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pângăraţi, comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ, concesionarea unei suprafeţe de 899 mp, suprafaţă construită, situată în satul Pângăraţi

 • Achiziţia publică de servicii din 04.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.12.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Miroslava, Miroslava, judeţul Iaşi, concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarea unei suprafeţe de 19.375 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Miroslava, Miroslava, judeţul Iaşi, concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarea unei suprafeţe de 12.00 ha

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pângăraţi, comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ, concesionarea unei suprafeţe de 299 mp, suprafaţă construită, situată în satul Pângăraţi

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pângăraţi, comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ, concesionarea unei suprafeţe de 950 mp, suprafaţă construită, situată în satul Pângăraţi

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pângăraţi, comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ, concesionarea unei suprafeţe de 679 mp, suprafaţă construită, situată în satul Pângărăcior

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pângăraţi, comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ, concesionarea unei suprafeţe de 614 mp, suprafaţă construită, situată în satul Pângăraţi

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pângăraţi, comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ, concesionarea unei suprafeţe de 644 mp, suprafaţă construită, situată în satul Pângăraţi

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Victoria, satul Victoria, comuna Victoria, judeţul Brăila, organizează licitaţie publică în vederea concesionării suprafeţei de 156 mp în incinta Căminului Cultural Victoria, aflat în domeniul public al Comunei Victoria cu destinaţia “activităţi culturale, recreative şi distractive”

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Soleşti, DN 24, Soleşti, judeţul Vaslui, concesionarea unui teren extravilan în suprafaţă de 2.000 m.p. situat în vecinătatea localităţii Bouşori, comuna Soleşti

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pângăraţi, comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ, concesionarea unei suprafeţe de 238 mp, suprafaţă construită, situată în satul Pângărăcior

 • Achiziţia publică de servicii din 04.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.12.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Vărădia, comuna Vărădia, judeţul Caraş-Severin, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pângăraţi, comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ, concesionarea unei suprafeţe de 345 mp, suprafaţă construită, situată în satul Pângăraţi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 04.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 471/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 471/2013 cu privire la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 753 din 04.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 04.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3446/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 3446/1944/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 1944/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 3446/1944/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 3721/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordinul nr. 3721/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

 • Decretul nr. 1043/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1043/2013 privind conferirea unor decoraţii

 • Decretul nr. 1047/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 1047/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

 • Hotărârea nr. 71/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 71/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Legea nr. 326/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 326/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 751 din 04.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1405/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1405/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino” Bucureşti pe anul 2013

 • Ordinul nr. 160/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 160/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică

 • Hotărârea nr. 938/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 938/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Sibiu – Tronson 1 de la km 0 + 000 (DN 1 km 302 + 150) la km 14 + 860 şi Tronson 2 de la km 14 + 860 la km 17 + 500 şi Reabilitare DN 1T (fost DJ 106B), km 0 + 000-km 3 + 600″

 • Ordinul nr. 117/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 117/2013 privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 1430/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1430/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău pentru activitatea de prelevare de organe

 • Ordinul nr. 1431/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1431/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare pentru activitatea de prelevare de organe

 • Ordinul nr. 1435/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1435/2013 pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi, Laboratorul de Imunologie şi genetică (compartiment HLA) drept laborator HLA pentru activitatea de transplant

 • Ordinul nr. 1436/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1436/2013 pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, Laboratorul de Imunologie şi Transplant drept Laborator HLA pentru activitatea de transplant

 • Ordinul nr. 1432/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1432/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare pentru prelevare de organe

 • Hotărârea nr. 939/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 939/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului

 • Hotărârea nr. 940/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 940/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800″ pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

 • Hotărârea nr. 941/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională

 • Regulamentul din 22.11.2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică din 22.11.2013

 • Decizia nr. 16/2013, Senatul României

  Decizia nr. 16/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 4-5 decembrie 2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 04.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 228 din 04.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 2.350 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi

 • Achiziţia publică de servicii din 04.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.12.2013 anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Dumbrăveni, Dumbrăveni, judeţul Suceava, delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al Comunei Dumbrăveni

 • Achiziţia publică de servicii din 04.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.12.2013 anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Primăria Comunei Baloteşti, cu sediul în comuna Baloteşti, satul Săftica, judeţul Ilfov, delegare de gestiune a serviciului subvenţionat de transport public local de persoane prin curse regulate

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Nufăru, Nufăru, judeţul Tulcea, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Nufăru, Nufăru, judeţul Tulcea, concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 03.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 322/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 322/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale

 • Hotărârea nr. 928/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 928/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 “Învăţământ”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Hotărârea nr. 930/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 930/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decretul nr. 926/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 926/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale

 • Hotărârea nr. 919/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 919/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea dezafectării/relocării a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotărârea nr. 922/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 922/2013 privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 • Hotărârea nr. 923/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 923/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes”

 • Hotărârea nr. 925/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 925/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

 • Ordinul nr. 1293/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1445/1293/2269/2013 pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.081/M-1/690/480/2005

 • Ordinul nr. 2269/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1445/1293/2269/2013 pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.081/M-1/690/480/2005

 • Legea nr. 52(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

 • Ordinul nr. 1445/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1445/1293/2269/2013 pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.081/M-1/690/480/2005

 • Ordinul nr. 1342/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1342/2013 pentru aprobarea metodologiei de supraveghere a infecţiilor cu transmitere sexuală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 03.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1920/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1920/2013 privind procedura de actualizare a garanţiilor potrivit art. 20654 alin. (42) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decretul nr. 900/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 900/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

 • Legea nr. 310/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 310/2013 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor, adoptat la Štiřín, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la Štiřín, Republica Cehă, la aceeaşi dată

 • Acordul din 24.05.2012, Act Internaţional

  Acordul privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor din 24.05.2012

 • Legea nr. 307/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

 • Convenţia din 04.10.2010, Guvernul României

  Convenţia cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa din 04.10.2010

 • Decretul nr. 903/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 903/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor, adoptat la Štiřín, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la Štiřín, Republica Cehă, la aceeaşi dată

Monitorul Oficial, Partea I nr. 747 din 03.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 227 din 03.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 02.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Cordun, Cordun, judeţul Neamţ, concesionarea unui teren în suprafaţă de 10.000 mp, înscris în domeniul privat al comunei Cordun

 • Achiziţia publică de servicii din 02.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Ciocârlia, Ciocârlia, judeţul Ialomiţa, concesionare baltă comunală (bazin nr. 3) în suprafaţă de 8,00 ha, situată în extravilanul comunei Ciocârlia, aparţinând domeniului public al localităţii, cu destinaţia “Piscicultură”

 • Achiziţia publică de servicii din 02.12.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.12.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Cordun, Cordun, judeţul Neamţ, concesionarea unui teren în suprafaţă de 125,670 mp, situat în extravilanul satului Pildeşti, înscris în domeniul privat al comunei Cordun

Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 02.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1256/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică

 • Decretul nr. 930/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 930/2013 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei

 • Ordinul nr. 1446/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1446/1294/2268/2013 pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de încasare şi de decontare a contravalorii creanţelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum şi a tehnicilor de analiză şi selecţie a ofertelor, de negociere şi de prezentare a propunerilor de mandat, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.080/M-1/689/481/2005

 • Acordul din 15.07.2013, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state din 15.07.2013

 • Decretul nr. 908/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 908/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013

 • Legea nr. 324/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 324/2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei

 • Ordinul nr. 1294/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1446/1294/2268/2013 pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de încasare şi de decontare a contravalorii creanţelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum şi a tehnicilor de analiză şi selecţie a ofertelor, de negociere şi de prezentare a propunerilor de mandat, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.080/M-1/689/481/2005

 • Hotărârea nr. 935/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 935/2013 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale

 • Legea nr. 315/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 315/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013

 • Ordinul nr. 2268/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1446/1294/2268/2013 pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de încasare şi de decontare a contravalorii creanţelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum şi a tehnicilor de analiză şi selecţie a ofertelor, de negociere şi de prezentare a propunerilor de mandat, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.080/M-1/689/481/2005

 • Ordinul nr. 1462/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1462/2013 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 745 din 02.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1236/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1236/1933/2013 pentru completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

 • Ordinul nr. 1259/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1259/1392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii

 • Hotărârea nr. 929/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 929/2013 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale

 • Legea nr. 317/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 317/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora

 • Decretul nr. 921/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 921/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora

 • Ordinul nr. 1257/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1257/1391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor

 • Legea nr. 318/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 318/2013 pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Ordinul nr. 1357/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1357/2013 pentru modificarea art. 21 din Schema de ajutor de minimis “Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural”, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 567/2008

 • Decretul nr. 922/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 922/2013 privind promulgarea Legii pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Ordinul nr. 1933/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1236/1933/2013 pentru completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

 • Ordinul nr. 1392/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1259/1392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii

 • Ordinul nr. 1391/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1257/1391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 02.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 320/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 320/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale

 • Legea nr. 321/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 321/2013 pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 • Decretul nr. 927/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 927/2013 privind promulgarea Legii pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind “Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare”, adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind “Majorarea generală de capital 2010″, adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD

 • Decretul nr. 929/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 929/2013 privind conferirea unor medalii

 • Hotărârea nr. 70/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 70/2013 privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2012

 • Ordinul nr. 5455/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 5455/2013 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

 • Metodologia din 12.11.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar din 12.11.2013

 • Decretul nr. 924/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 924/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale

 • Decretul nr. 925/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 925/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 • Legea nr. 323/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 323/2013 pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind “Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare”, adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind “Majorarea generală de capital 2010″, adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD

Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 02.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 924/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 924/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Rectificarea din 02.12.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013, din 02.12.2013

 • Rectificarea din 02.12.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale şi promovarea personalului contractual din cadrul Ministerului Public, aprobat prin Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 84/2013, din 02.12.2013

 • Ordinul nr. 946/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 946/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 • Legea nr. 311/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 311/2013 pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Canada şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009

 • Acordul din 17.12.2009, Act Internaţional

  Acordul privind transportul aerian dintre Canada şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre din 17.12.2009

 • Decretul nr. 904/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 904/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Canada şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009

 • Decizia nr. 417/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 417/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 226 din 02.12.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 29.11.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.11.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – U.A.T. Comuna Păltiniş, Păltiniş, judeţul Botoşani, concesionarea unei părţi din imobilul fostului sediu al Consiliului Local Horodiştea în suprafaţă construită la sol de 211,67 mp şi terenul aferent construcţiei în suprafaţă de 221 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 29.11.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.11.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Nufăru, Nufăru, judeţul Tulcea, concesionarea unui teren din domeniul privat al comunei Nufăru, în suprafaţă de 14.153 mp, situat în extravilanul comunei Nufăru, cu destinaţia “Zonă de agrement”

 • Achiziţia publică de servicii din 28.11.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.11.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Supur, Supuru de Jos, judeţul Satu Mare, concesionează un teren în suprafaţă de 1.350 mp, proprietatea publică a Comunei Supur

 • Achiziţia publică de servicii din 29.11.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.11.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Nufăru, Nufăru, judeţul Tulcea, concesionarea unui teren din domeniul public al comunei Nufăru, în suprafaţă de 411 mp, cu destinaţia “Baza turistică şi agrement”

 • Achiziţia publică de servicii din 29.11.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.11.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Nufăru, Nufăru, judeţul Tulcea, concesionarea unui teren din domeniul public al comunei Nufăru, în suprafaţă de 758 mp, cu destinaţia “Bază turistică şi agrement”

 • Achiziţia publică de servicii din 29.11.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.11.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi, judeţul Iaşi, concesionarea unui teren în suprafaţă de 500 mp situat în Municipiul Iaşi, str. Vasile Conta nr. 2, în spatele Ambulatoriului de Specialitate Integrat

 • Achiziţia publică de servicii din 29.11.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.11.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Corbeanca, Corbeanca, judeţul Ilfov, concesionarea unor terenuri intravilane, libere de construcţii, aparţinând domeniului public al localităţii Corbeanca, în vederea amplasării de panouri publicitare luminate

 • Achiziţia publică de servicii din 29.11.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.11.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Tuzla, Tuzla, judeţul Constanţa, concesionarea unui teren în suprafaţă de 1.500 mp, aparţinând domeniului public al comunei Tuzla