19 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 30.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 739/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 739/2013 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul Român de Informaţii

 • Ordonanţa nr. 28/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Decizia nr. 366/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 366/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Drăgan Gabriel Vasile din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, gradul profesional superior, în cadrul Direcţiei buget, finanţe, investiţii, achiziţii, patrimoniu şi administrativ – Serviciul buget, finanţe din structura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Ordonanţa nr. 32/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

 • Hotărârea nr. 645/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 645/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române

 • Ordonanţa nr. 31/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Regulamentul din 21.08.2013, Guvernul României

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române din 21.08.2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 30.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 609/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 609/2013 pentru modificarea art. 66 alin. (2) lit. b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013

 • Ordinul nr. 577/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 1035/577/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Acordul din 15.07.2013, Ministerul Justiţiei

  Acordul de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Socialistă Vietnam din 15.07.2013

 • Ordinul nr. 561/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 1031/561/2013 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Hotărârea nr. 646/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 646/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Ordinul nr. 1031/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1031/561/2013 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 579/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 1033/579/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi

 • Hotărârea nr. 611/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 611/2013 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Socialistă Vietnam, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013

 • Ordinul nr. 1032/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1032/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă

 • Ordinul nr. 1035/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1035/577/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 1033/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1033/579/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi

 • Ordinul nr. 4815/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4815/2013 privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a curriculumului de pregătire profesională de nivel 3 avansat pentru calificarea antrenor pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal

 • Hotărârea nr. 28/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 28/2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

 • Hotărârea nr. 610/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 610/2013 privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 612/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 612/2013 privind recunoaşterea Fundaţiei ÎMPREUNĂ ca fiind de utilitate publică

 • Regulamentul nr. 3/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii din 21.08.2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 551 din 30.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 398/2013, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 398/2013 privind modificarea şi prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Decizia nr. 106/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 106/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 10A din 23 ianuarie 2013 şi a Încheierii de şedinţă din 5 iunie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale

 • Ordonanţa nr. 30/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 30.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 63/2013, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Ordinul nr. 63/2013 pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului nr. 18/3.893/4.904/2013 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Protocolul nr. 3893/2013, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Protocolul nr. 4904/18/3893/2013 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Protocolul nr. 4904/2013, Ministerul Tineretului şi Sportului

  Protocolul nr. 4904/18/3893/2013 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Ordonanţa nr. 29/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 166 din 30.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 29.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primaria Oraşului Voluntari, judeţul Ilfov, concesionarea unui teren în suprafaţă de 356 m.p.

 • Achiziţia publică de servicii din 29.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren în suprafaţă de 450 m.p., aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi

 • Achiziţia publică de servicii din 29.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Suseni, judeţul Argeş, concesionarea unui teren extravilan în suprafaţă de 60.000 mp, reprezentând terenul aferent imobilului Heleşteul Siliştii

 • Achiziţia publică de servicii din 30.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.08.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primaria Câmpina, Câmpina, judeţul Prahova, selecţie publică de proiecte, pentru promovara sportului, culturii şi educaţiei

 • Achiziţia publică de servicii din 29.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, concesionarea unor suprafeţe de teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi (2 loturi cu suprafaţa de 450 m.p. fiecare)

 • Achiziţia publică de servicii din 30.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.08.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Deva, Deva, judeţul Hunedoara, acordă finanţări nerambursabile, pentru anul 2013, pentru activităţi non-profit de interes general, din domeniile: sportiv, religios, cultural, social, tineret şi anticorupţie

 • Achiziţia publică de servicii din 30.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.08.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Deva, cu sediul în Deva, judeţul Hunedoara, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi non-profit de interes general, din domeniile: sportiv, religios, cultural, tinert, social şi anticorupţie

Monitorul Oficial, Partea I nr. 549 din 29.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 358/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 358/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Pop Felicia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare

 • Decizia nr. 359/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 359/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Trăistaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare

 • Decizia nr. 360/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 360/2013 privind eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Ordonanţa nr. 26/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

 • Decizia nr. 364/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 364/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gabriel Florin Puşcău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Ordinul nr. 2224/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordinul nr. 2224/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

 • Decizia nr. 363/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 363/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ladanyi Laszlo-Zsolt din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 365/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 365/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Balaban Alexandru Gabriel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

 • Decizia nr. 2/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 2/2013 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pod Huţani (Pod Huţani II; Pod Huţani I)

 • Rectificarea din 29.08.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 512/2013, din 29.08.2013

 • Ordinul nr. 766/2013, Banca Naţională a României

  Ordinul nr. 766/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale FER LEASING IFN – S.A.

 • Decizia nr. 361/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 361/2013 privind numirea domnului Mihai Ţurcanu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 362/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 362/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Cristina-Ecaterina Coruţ din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 29.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 547 din 29.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 620/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1″, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14″, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15″ şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15″, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire Bacău”

 • Hotărârea nr. 830/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 830/2013 pentru aprobarea desfăşurării concursului privind numirea în funcţie a unor inspectori judiciari, precum şi pentru aprobarea tematicii şi bibliografiei

 • Decretul nr. 736/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 736/2013 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 737/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 737/2013 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

 • Hotărârea nr. 618/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 618/2013 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 18.521 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Craiova, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”

 • Hotărârea nr. 619/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 619/2013 privind transmiterea unui sector de drum naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Sovata, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria drumurilor de interes judeţean

Monitorul Oficial, Partea I nr. 546 din 29.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 327/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 327/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. d) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 196 lit. c), d) şi q) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Hotărârea nr. 636/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 636/2013 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei pentru derularea Planului multianual de formare în limba franceză a funcţionarilor din administraţia publică română, în anul 2013

 • Hotărârea nr. 638/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 638/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 637/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 637/2013 pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiţii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 • Ordinul nr. 61/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 61/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale

 • Ordinul nr. 841/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 841/2013 privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru măsura 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachet A porcine” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 • Regulamentul din 02.08.2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale din 02.08.2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 165 din 29.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 29.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.08.2013 concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementre pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor – cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Primăria Municipiului Roşiori de Vede, judeţul Teleorman, serviciul de transport gratuit prin curse regulate speciale al elevilor la unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Roşiori de Vede

 • Achiziţia publică de servicii din 28.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.08.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Berca, Berca, judeţul Buzău, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 28.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Miloşeşti, Miloşeşti, judeţul Ialomiţa, concesionarea suprafeţei de 3.030 mp, teren intravilan categoria curţi construcţii destinat construirii de birouri în localitatea Tovărăşia, jud. Ialomiţa

 • Achiziţia publică de servicii din 29.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.08.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Oradea, judeţul Bihor, raport privind finanţarea programelor/proiectelor pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2013

 • Achiziţia publică de servicii din 28.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Vulturu, comuna Vulturu, judeţul Vrancea, concesionarea suprafeţei de 10,2182 ha din Balta Leica, situată în satele Hânguleşti şi Vulturu

Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 28.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 12/2013, Senatul României

  Decizia nr. 12/2013 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 357/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 357/2013 pentru numirea domnului Călin-Bogdan Găurean în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Hotărârea nr. 644/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 644/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 • Ordinul nr. 1349/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1349/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării Programului PHARE cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.816/2008

Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 28.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 28.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 542 din 28.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 584/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 584/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii FORSAFE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 593/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 593/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii SĂVULESCU BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 1022/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1022/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005

 • Hotărârea nr. 621/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 621/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 6, sectorul Drobeta-Turnu Severin-Lugoj km 332 + 150-494 + 500″, judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş

 • Hotărârea nr. 622/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 622/2013 pentru aprobarea unei măsuri derogatorii de la Normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2005

 • Hotărârea nr. 626/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 626/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48+570″, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 627/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 627/2013 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 628/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 628/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 474/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Combaterea Secetei, a Degradării Terenurilor şi a Deşertificării

 • Decizia nr. 581/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 581/2013 privind aprobarea cererii de prelungire a suspendării activităţii Societăţii ASIG CONSULT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 634/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 634/2013 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1″, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14″, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15″ şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15″, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I – DN 1 – DN 11 şi Tronson III – DN 13 – DN1″ şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică aprobată prin H.G. nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1″, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14″, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15″ şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15″, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I – DN 1 – DN 11 şi Tronson III – DN13 – DN1″

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 164 din 28.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 27.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Comunei Toboliu, Toboliu, judeţul Bihor, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 1475 mp, situat în comuna Toboliu, proprietate privată a comunei Toboliu

 • Achiziţia publică de servicii din 27.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Comunei Toboliu, Toboliu, judeţul Bihor, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 500 mp, situat în comuna Toboliu, proprietate privată a comunei Toboliu, în vederea amenajării unui spaţiu pentru depozitat utilaje agricole

 • Achiziţia publică de servicii din 27.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Comunei Toboliu, Toboliu, judeţul Bihor, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 2918 mp, situat în comuna Toboliu, proprietate privată a comunei Toboliu, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 • Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, concesionarea unui teren cu suprafeţa de 1.500 mp, amplasat pe raza comunei Frecăţei, aflat în domeniul public al judeţului Brăila

 • Achiziţia publică de servicii din 27.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Baia de Arieş, judeţul Alba, concesionarea unei parcele de teren în suprafaţă totală de 8127 mp, în vederea realizării unui spaţiu de recreere şi curte pentru un aşezământ de asistenţă socială

 • Achiziţia publică de servicii din 27.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, concesionarea Bazei Sportive pentru tenis de câmp, în suprafaţă totală de 1.197 mp, în vederea modernizării, întreţinerii şi exploatării acesteia

Monitorul Oficial, Partea I nr. 541 din 27.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 27.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Programul din 09.07.2013, Guvernul României

  Programul de colaborare în domeniile culturii, educaţiei, mass-mediei, tineretului, sportului şi turismului între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse din 09.07.2013

 • Ordinul nr. 1095/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1095/2013 privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educaţiei, mass-mediei, tineretului, sportului şi turismului între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse

 • Ordinul nr. 2280/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2280/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Soluţii-cadru privind reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007-2013″

 • Hotărârea nr. 629/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 629/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CUPRU MIN – S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 4813/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4813/2013 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Harghita

 • Ordinul nr. 1051/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1051/2013 pentru modificarea Regulamentului de remorcare şi frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.815/2005

 • Hotărârea nr. 631/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 631/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Hotărârea nr. 630/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 630/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 2412/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2412/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

 • Metodologia din 12.08.2013, Ministerul Justiţiei

  Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna din 12.08.2013

 • Metodologia din 12.08.2013, Ministerul Justiţiei

  Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna din 12.08.2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 163 din 27.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Călăraşi, judeţ Călăraşi, obiectul concesiunii este reprezentat de o suprafaţă de teren de 200 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi

 • Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Comunei Valea Stanciului, judeţul Dolj, concesionarea unui teren în suprafaţă de 2.50 ha, situat în extravilanul şi domeniul privat al comunei Valea Stanciului, pentru activităţi piscicole

 • Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Clinceni, judeţul Ilfov, concesionarea unui imobil situat în Strada Sabarului nr. 217, compus din teren în suprafaţă de 1.137 mp şi construcţie în suprafaţă de 681,04 mp (S+P+2E), ce aparţine domeniului public al comunei Clinceni

 • Achiziţia publică de servicii din 27.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.08.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, în urma participării la selecţia publică a proiectelor, atribuie pe anul 2013, contracte de finanţare nerambursabilă anumitor beneficiari

 • Achiziţia publică de servicii din 27.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.08.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Câmpina, Câmpina, judeţul Prahova, acordă finanţare nerambursabilă pentru organizarea programelor/proiectelor sportive pe anul 2013

 • Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, Sibiu, judeţul Sibiu, aduce la cunoştinţă publică atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sportiv, încheiate în perioada 29.07.2013- 21.08.2013

 • Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013 anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Nufăru, Nufăru, judeţul Tulcea, concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 26.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 9/2013, Camera Consultanţilor Fiscali

  Hotărârea nr. 9/2013 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal – sesiunea octombrie 2013

 • Ordinul nr. 1018/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1018/2013 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.216(63) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 2 martie 2012

 • Rezoluţia nr. 217/2012, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Rezoluţia MEPC.217(63) – Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (Aranjamente regionale pentru instalaţii portuare de primire în conformitate cu anexa VI la MARPOL şi Certificarea motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă în conformitate cu Codul tehnic NOx 2008), din 02.03.2012

 • Rezoluţia nr. 216/2012, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Rezoluţia MEPC.216(63) – Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Aranjamente regionale pentru instalaţii portuare de primire în conformitate cu anexele I, II, IV şi V la Marpol), din 02.03.2012

 • Ordinul nr. 1041/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1041/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 • Hotărârea nr. 642/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 642/2013 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA – S.A. Suceava

 • Hotărârea nr. 643/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 643/2013 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea CET – S.A. Bacău

 • Hotărârea nr. 640/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 640/2013 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea CET – S.A. Brăila

 • Hotărârea nr. 641/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 641/2013 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMON CT – S.A. Oneşti

 • Ordinul nr. 1645/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1645/2013 pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază şi a modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază

 • Ordinul nr. 1017/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1017/2013 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.217(63) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 2 martie 2012

Monitorul Oficial, Partea I nr. 538 din 26.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 537 din 26.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa nr. 25/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora

 • Hotărârea nr. 625/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 625/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

 • Hotărârea nr. 32/2013, Camera Auditorilor din România

  Hotărârea nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 536 din 26.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 162 din 26.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 23.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Orleşti, Orleşti, judeţul Vâlcea, concesionarea unui teren în suprafaţă de 879 mp aparţinând domeniului privat al comunei Orleşti, punct “Laborator”

 • Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Ministerul pentru Societatea Informaţională, sector 5, Bucureşti, obiectiv: “Susţinerea implementării de aplicaţii de e-Educaţie”

 • Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Ministerul pentru Societatea Informaţională, sector 5, Bucureşti, obiectiv: “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”

 • Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – S.P. – Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Mun. Reşiţa, Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, concesionarea unui teren în suprafaţă totală de 116.143 mp, Zona Industrială Aglomerator – Valea Ţerovei

 • Achiziţia publică de servicii din 23.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Comuna Dângeni, Dângeni, judeţul Botoşani, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 51600 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.08.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Potcoava, Potcoava, judeţul Olt, acordă finanţare nerambursabilă pentru programul: “Promovarea culturii în oraşul Potcoava”, suma alocată 30.000 lei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 535 din 23.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 2479/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2479/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 547/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun “Marea Neagră 2007-2013″

 • Hotărârea nr. 614/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 614/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Podul rutier peste Oituz la Poiana Sărată, pe DN 11 km 90+450″, judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 624/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 624/2013 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Comercială “Electrocentrale Grup” – S.A.

 • Decizia nr. 356/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 356/2013 privind numirea domnului Bogdan Corneliu Dăscălescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Ordinul nr. 773/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 773/2013 pentru stabilirea condiţiilor în vederea introducerii sau punerii în circulaţie în România ori în anumite zone protejate din România, în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări pentru selecţii varietale, a anumitor organisme de carantină dăunătoare, plante, produse vegetale şi a altor obiecte prevăzute în anexele nr. I-V din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 • Ordinul nr. 121/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 121/2013 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 534 din 23.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 533 din 23.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 771/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 771/2013 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 221 “Prima împădurire a terenurilor agricole” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor forestiere, compensarea pierderii de venit

 • Hotărârea nr. 598/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 598/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 532 din 23.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 606/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 606/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Naţionale a României” din subordinea Băncii Naţionale a României

 • Ordinul nr. 1394/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1475/1239/1394/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Curtea de Argeş – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1474/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1474/1245/1395/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Cluj – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1245/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1474/1245/1395/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Cluj – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1475/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1475/1239/1394/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Curtea de Argeş – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 604/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 604/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ROMAERO – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 603/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 603/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Huilei – S.A. Petroşani, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1395/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1474/1245/1395/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Cluj – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1239/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1475/1239/1394/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Curtea de Argeş – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 161 din 23.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 531 din 22.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 596/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 596/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 597/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 597/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 607/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 607/2013 privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 1.670 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional “Varianta de ocolire a municipiului Arad”, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 608/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 608/2013 privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 48.631 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie de interes naţional “Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25-DN 24″, judeţul Galaţi, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 615/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 615/2013 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

 • Hotărârea nr. 623/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 623/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

 • Ordinul nr. 124/2013, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Ordinul nr. 124/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare între unităţile de informaţii financiare din România şi Republica Panama privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism

 • Declaraţia din 09.07.2013, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Declaraţia de cooperare între unităţile de informaţii financiare din România şi Republica Panama privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism din 09.07.2013

 • Ordinul nr. 129/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 129/2013 pentru completarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 69/2009

 • Hotărârea nr. 75/2013, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Hotărârea nr. 75/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale

 • Ordinul nr. 1541/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1574/1347/1541/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Muntenia” – S.A., filială a Societăţii Comerciale “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1347/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1574/1347/1541/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Muntenia” – S.A., filială a Societăţii Comerciale “Electrica” – S.A.

 • Regulamentul din 06.08.2013, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Regulamentul privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale din 06.08.2013

 • Ordinul nr. 1050/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1050/2013 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători

 • Hotărârea nr. 76/2013, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Hotărârea nr. 76/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind citarea, notificarea şi comunicarea actelor de procedură în materie notarială

 • Ordinul nr. 1574/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1574/1347/1541/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Muntenia” – S.A., filială a Societăţii Comerciale “Electrica” – S.A.

 • Metodologia din 06.08.2013, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Metodologia privind citarea, notificarea şi comunicarea actelor de procedură în materie notarială din 06.08.2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 22.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 529 din 22.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 528 din 22.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 2473/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2.473/2013 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 568/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România

 • Hotărârea nr. 591/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 591/2013 privind acordarea de despăgubiri Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi “ACVILA” pentru daunele cauzate de inundarea controlată a incintei îndiguite Făcăeni-Vlădeni, în anul 2006

 • Hotărârea nr. 613/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 613/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Decizia nr. 351/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 351/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Costea din funcţia de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 354/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 354/2013 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Sereş Petru Albert din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului calitatea factorilor de mediu din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

 • Decizia nr. 355/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 355/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 • Ordinul nr. 1473/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1473/1248/1396/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Porţile de Fier – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1396/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1473/1248/1396/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Porţile de Fier – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1248/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1473/1248/1396/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Porţile de Fier – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Decizia nr. 352/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 352/2013 privind numirea domnului Gabriel Liviu Ispas în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Decizia nr. 353/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 353/2013 privind numirea doamnei Cristina Vasilica Icociu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Hotărârea nr. 588/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 588/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 527 din 22.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Circulara nr. 23/2013, Banca Naţională a României

  Circulara nr. 23/2013 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint, a unei monede din tombac cuprat şi a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat), dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea Mariei Tănase

 • Ordinul nr. 2445/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2.445/2013 privind desemnarea Societăţii Comerciale “Societatea de Certificare ICECON CERT” – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 160 din 22.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 526 din 21.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Rectificarea din 21.08.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa la Hotărârea Guvernului nr. 583/2013, din 21.08.2013

 • Normele metodologice din 14.08.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Normele metodologice privind exercitarea controlului de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, din 14.08.2013

 • Ordinul nr. 1341/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1.341/2013 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare şi depozitare a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege, la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 526/2004

 • Ordinul nr. 1354/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1.354/2013 privind organizarea şi exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice

 • Ordinul nr. 2446/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2.446/2013 privind desemnarea Societăţii Comerciale AEROQ – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

 • Ordonanţa nr. 23/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale

 • Ordonanţa nr. 22/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 21.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Normele metodologice din 14.08.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Normele metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pentru destinaţiile prevăzute la art. 64 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, din 14.08.2013

 • Normele metodologice din 14.08.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Normele metodologice de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 64 alin. (6)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, din 14.08.2013

 • Ordinul nr. 961/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 961/536/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Normele metodologice din 14.08.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Normele metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 64 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, din 14.08.2013

 • Ordinul nr. 536/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 961/536/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordinul nr. 1353/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1.353/2013 de aplicare a prevederilor art. 64 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 21.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 21.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 20.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1750/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1.750/2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

 • Hotărârea nr. 601/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 601/2013 privind înscrierea unui bun mobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 600/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 600/2013 privind aprobarea Listei cuprinzând 4 obiective de investiţii cuprinse în Proiectul privind “Restructurarea şi modernizarea secţiilor de obstetrică şi neonatologie” din unităţile spitaliceşti, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 • Hotărârea nr. 602/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 602/2013 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 128/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 128/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 65/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din 20.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 520 din 20.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Circulara nr. 25/2013, Banca Naţională a României

  Circulara nr. 25/2013 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2013

 • Circulara nr. 26/2013, Banca Naţională a României

  Circulara nr. 26/2013 privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2013

 • Ordinul nr. 1015/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1.015/2013 privind modificarea art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.571/2012 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile

 • Circulara nr. 24/2013, Banca Naţională a României

  Circulara nr. 24/2013 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2013

 • Ordinul nr. 60/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare

 • Decizia nr. 316/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 316/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în ansamblul său, şi a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. e), art. 10, art. 12 alin. (1) şi (2) şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010

 • Ordinul nr. 1137/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1.137/2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 “Schema de garanţie pentru tineri” pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

 • Decizia nr. 315/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 315/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 151 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 1 lit. a) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 159 din 20.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 519 din 19.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1267/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2.282/653/1.267/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Mediu”, domeniul major de intervenţie “Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 2282/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2.282/653/1.267/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Mediu”, domeniul major de intervenţie “Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 2283/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2.283/649/1.265/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie “Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 2284/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2.284/652/1.261/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie “Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 649/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2.283/649/1.265/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie “Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1265/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2.283/649/1.265/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie “Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 2286/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2.286/655/1.262/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie “Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 2287/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2.287/651/1.264/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Mediu”, domeniul major de intervenţie “Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Decizia nr. 347/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 347/2013 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Platon Gavril Călin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 348/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 348/2013 privind transferul, în interesul serviciului, al doamnei Georgeta Modiga din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului economic din cadrul Casei Judeţene de Pensii Galaţi

 • Ordinul nr. 650/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2.285/650/1.266/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie “Cooperarea people to people” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1266/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2.285/650/1.266/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie “Cooperarea people to people” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 655/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2.286/655/1.262/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie “Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1262/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2.286/655/1.262/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie “Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 651/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2.287/651/1.264/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Mediu”, domeniul major de intervenţie “Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1264/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2.287/651/1.264/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Mediu”, domeniul major de intervenţie “Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 652/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2.284/652/1.261/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie “Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1261/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2.284/652/1.261/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie “Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Decizia nr. 349/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 349/2013 privind transferul, la cerere, al domnului Popa Dumitru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director al Direcţiei relaţii contractuale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Brăila

 • Decizia nr. 350/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 350/2013 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Marossy Zoltan Gheorghe din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului managementul proiectelor şi achiziţii publice – Direcţia investiţii şi managementul proiectelor din cadrul Consiliului Judeţean Timiş

 • Ordinul nr. 653/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2.282/653/1.267/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Mediu”, domeniul major de intervenţie “Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 3847/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3.847/2013 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Ordinul nr. 2285/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2.285/650/1.266/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie “Cooperarea people to people” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 518 din 19.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 19.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 158 din 19.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 14.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Câmpuri, Câmpuri, judeţul Vrancea, obiectul concesiunii: terenuri pentru construcţia de locuinţe cu suprafaţa de 516 mp, în satul Rotileştii Mici, pentru adăposturi de animale cu suprafeţele de 892 mp, 1.100 mp şi 155 mp în extravilanul satului Câmpuri, 54 mp, 165 mp şi 127 mp în extravilanul satului Feteşti, 5.530 mp în extravilanul satului Rotileştii Mici pentru utilităţi industriale şi iaz, şi 657 mp pentru utilităţi industriale

 • Achiziţia publică de servicii din 14.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Fildu de Jos, judeţul Sălaj, obiectul concesiunii: clădire de locuit, magazie pentru selector, teren aferent

 • Achiziţia publică de servicii din 14.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Cocorăştii Colt/Primăria Comunei Cocorăştiteren în suprafaţă de 678 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Cocorăştii Colt, în vederea realizării unei construcţii cu destinaţia alimentaţie publică (patiserie, cofetărie, restaurant, bar) în suprafaţă de 600 mpi Colt, judeţul Prahova, obiectul concesiunii:

 • Achiziţia publică de servicii din 19.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.08.2013 concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Primăria Coteana, Coteana, judeţul Olt, obiectul concesiunii: Serviciul Public de Alimentare cu Apă al Comunei Coteana

Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 14.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 14.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 698/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 698/2013 privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

 • Decizia nr. 11/2013, Senatul României

  Decizia nr. 11/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 14-24 august 2013

 • Legea nr. 255/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 514 din 14.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 513 din 14.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 253/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Hotărârea nr. 590/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 590/2013 pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi liberă

 • Ordinul nr. 3/2013, Banca Naţională a României

  Ordinul nr. 3/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

 • Modificările din 09.08.2013, Banca Naţională a României

  Modificări şi completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României din 09.08.2013

 • Decretul nr. 696/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 696/2013 pentru promulgarea Legii privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 511 din 14.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 157 din 14.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 509 din 13.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 156 din 13.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 09.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Bălţăteşti, Bălţăteşti, judeţul Neamţ, concesionarea unui teren în suprafaţă de 120,75 mp, din domeniul privat al comunei

 • Achiziţia publică de servicii din 09.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Tuşnad, Tuşnad, judeţul Harghita, obiectul concesiunii: căminul cultural, satul Vrabia, comuna Tuşnad, judeţul Harghita, 56,69 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 13.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.08.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Oradea, judeţul Bihor, beneficiari ai programelor/proiectelor finanţate în anul 2013, sesiunea iunie

 • Achiziţia publică de servicii din 13.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.08.2013 anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor – cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – oraşul Buşteni, Bulevardul Libertăţii nr. 91, judeţul Prahova, serviciul de transport public local pe cablu şi activităţile conexe Domeniului Schiabil Kalinderu, oraşul Buşteni

 • Achiziţia publică de servicii din 09.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.08.2013 concesiuni – anunţuri de atribuirea contractelor de concesiune – Municipiul Călăraşi, str. Bucureşti nr. 140A, Călăraşi, judeţul Călăraşi, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 12.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.08.2013 concesiuni – anunţuri de atribuirea contractelor de concesiune – Consiliul Local Turceni, Strada Muncii numărul 12, Turceni, judeţul Gorj, atribuirea contractului de concesiune a obiectivului “Ştrand Turceni”

 • Achiziţia publică de servicii din 12.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Judeţean Tulcea, cu sediul în Tulcea, obiectul concesiunii îl constituie terenul piscicol în suprafaţă de 140 ha – Ghiolul Porculeţ – situat în Amenajarea Piscicolă Murighiol

 • Achiziţia publică de servicii din 12.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Răstoaca, satul Răstoaca, comuna Răstoaca, judeţul Vrancea, concesionarea unui spaţiu cu destinaţia cabinet medical, situat în imobilul “Dispensar uman şi cabinet stomatologic”, din comuna Răstoaca, judeţul Vrancea, în suprafaţă utilă totală de 38,65 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 12.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Bd. Republicii nr. 40, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 301 mp, cu destinaţia construire locuinţă

 • Achiziţia publică de servicii din 12.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Mircea Vodă, Str. Primăriei nr. 47, Mircea Vodă, judeţul Constanţa, concesionarea unui teren proprietatea privată a comunei Mircea Vodă, situat în extravilanul localităţii Satu Nou, parcela NP 1009/1/1/2, în suprafaţă de 1200 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 12.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Babadag, Babadag, judeţul Tulcea, concesionarea unui teren în suprafaţă de 633 mp, situat pe str. Cobălcescu FN, cu destinaţia de spaţiu verde

 • Achiziţia publică de servicii din 12.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Corbiţa, satul Şerbăneşti, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea, obiectul concesiunii: imobil clădire C1 şi teren 672 mp, situat în intravilanul satului Rădăcineşti, domeniul public al Comunei Corbiţa

 • Achiziţia publică de servicii din 12.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Focuri, comuna Focuri, judeţul Iaşi, concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 88,19 mp, situat la parterul blocului de locuinţe nr. 1, aflat în domeniul public al Comunei Focuri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 508 din 12.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 785/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 785/2013 pentru aprobarea normelor-cadru tehnice şi financiare, precum şi a documentaţiei aferente prin care fondul mutual probează îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

 • Ordinul nr. 55/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 55/2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011

 • Ordinul nr. 1263/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2.281/654/1.263/2013 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie “Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 654/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2.281/654/1.263/2013 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie “Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 2281/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 2.281/654/1.263/2013 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie “Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Hotărârea nr. 587/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 587/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 • Ordinul nr. 1242/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1.242/2013 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 • Normele din 09.08.2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Normele-cadru tehnice şi financiare, precum şi documentaţia aferentă prin care fondul mutual probează îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu din 09.08.2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 506 din 12.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 579/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 579/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive

 • Hotărârea nr. 580/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 580/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 582/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 582/2013 pentru aprobarea plăţii, din bugetul Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, a costurilor aferente finalizării lucrărilor din cadrul proiectului PHARE RO 2006/018-147.05.01 “Suport pentru ANDRAD pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare pentru depozitul de deşeuri radioactive slab şi mediu active Saligny” şi al proiectului PHARE RO 2006/018-411.03.03 “Proiect tehnic şi evaluare de securitate pentru autorizarea construirii depozitului de deşeuri slab şi mediu active Saligny”

 • Hotărârea nr. 584/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 584/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative

 • Circulara nr. 21/2013, Banca Naţională a României

  Circulara nr. 21/2013 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la primul meci oficial de rugby din România

 • Hotărârea nr. 72/2013, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Hotărârea nr. 72/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar

 • Regulamentul din 06.08.2013, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Regulamentul privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului entru dobândirea calităţii de notar stagiar din 06.08.2013

 • Hotărârea nr. 530/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 530/2013 pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor de scurtă şedere, pe teritoriul României, pentru anumite categorii de străini

 • Hotărârea nr. 577/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 577/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism

 • Hotărârea nr. 578/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 578/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 155 din 12.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 08.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Moreni, Moreni, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unui teren intravilan, proprietatea privată a Municipiului Moreni, categoria curţi – construcţii, în suprafaţă de 195 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 08.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Moreni, Moreni, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unui teren intravilan, proprietatea privată a Municipiului Moreni, categoria curţi – construcţii în suprafaţă de 336 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 09.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1022/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordinul nr. 1.022/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere

 • Hotărârea nr. 586/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 586/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Ordonanţa nr. 21/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 21/2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în domeniul forţei de muncă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 503 din 09.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 20/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 20/2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006

 • Regulamentul nr. 2/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Regulamentul nr. 2/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, din 24.07.2013

 • Hotărârea nr. 576/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 576/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Ordinul nr. 109/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 109/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 68/2012

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 154 din 09.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 08.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Corneşti, judeţul Cluj, concesionarea unui teren în suprafaţă de 93580 mp, aflat în extravilanul comunei Corneşti

 • Achiziţia publică de servicii din 08.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pângăraţi, comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ, concesionarea a două suprafeţe de teren de 500 m.p.

 • Achiziţia publică de servicii din 09.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.08.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Inspectoratul General pentru Imigrări, Bucureşti, propuneri de proiecte pentru implementarea unor acţiuni în domeniul azilului prin Programul Uniunii Europene “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”

 • Achiziţia publică de servicii din 09.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Cernavodă, Cernavodă, judeţul Constanţa, concesionare teren având ca destinaţie montarea unui punct pentru conexiuni (92 mp, din strada Independenţei)

 • Achiziţia publică de servicii din 08.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Năsăud, Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, concesionare “Baraj pentru acumularea apei (prag de fund)”, cuprins în domeniul public al oraşului Năsăud, în vederea realizării investiţiei “microhidrocentrală”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 08.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Norma nr. 4/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Norma nr. 4/2013 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din 24.07.2013

 • Hotărârea nr. 583/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 583/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 • Hotărârea nr. 19/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 19/2013 privind aprobarea Normei nr. 4/2013 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Hotărârea nr. 585/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 585/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii “Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti – Otopeni” – faza a III-a extinsă şi pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 501 din 08.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 08.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 08.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 545/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 545/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Rectificarea din 08.08.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 4.204/2013

 • Hotărârea nr. 564/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 564/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

 • Hotărârea nr. 571/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 571/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 572/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Actul din 08.08.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Democrat Liberal din 08.08.2013

 • Hotărârea nr. 547/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 547/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 • Hotărârea nr. 573/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 573/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.438/2009 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 153 din 08.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 498 din 07.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 567/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 567/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

 • Legea nr. 279(r2)/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 • Hotărârea nr. 568/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 568/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

 • Ordinul nr. 4383/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.383/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 • Hotărârea nr. 566/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 566/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi a Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice

 • Hotărârea nr. 565/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 565/2013 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

 • Hotărârea nr. 559/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 559/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 497 din 07.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 570/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

 • Regulamentul din 24.07.2013, Guvernul României

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C. din 24.07.2013

 • Ordonanţa nr. 20/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Programul operaţional pentru pescuit

 • Normele metodologice din 30.07.2013, Guvernul României

  Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu din 30.07.2013

 • Hotărârea nr. 560/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 560/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 • Hotărârea nr. 561/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 561/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală

 • Hotărârea nr. 769/2013, Uniunea Naţională a Barourilor din România

  Hotărârea nr. 769/2013 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

 • Hotărârea nr. 527/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 07.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 555/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 555/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie

 • Decizia nr. 213/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 213/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (5), art. 255, art. 257, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) şi c), art. 274 şi art. 276 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi art. 7 alin. (7) şi art. 17 alin. (3) şi (4) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002

 • Hotărârea nr. 562/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 562/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

 • Hotărârea nr. 563/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 563/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006

 • Hotărârea nr. 569/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 569/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

 • Ordinul nr. 58/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 58/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2012 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pieţei de energie electrică şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 • Ordinul nr. 693/2013, Banca Naţională a României

  Ordinul nr. 693/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale CAMAD LEASING IFN – S.A.

 • Ordonanţa nr. 15/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 152 din 07.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 07.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.08.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Vaslui, Vaslui, judeţul Vaslui, domenii: cultură, social, sport

 • Achiziţia publică de servicii din 07.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.08.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, domenii: sport, tineret, familii, turism, pompieri

 • Achiziţia publică de servicii din 06.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Gherla, Gherla, judeţul Cluj, concesionarea unui teren în suprafaţă de 1242 mp, în vederea construirii unui refugiu de tranzit pentru câinii fără stăpân oferiţi spre adopţie

 • Achiziţia publică de servicii din 07.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.08.2013 concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Olcea, localitatea Olcea, judeţul Bihor, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în comuna Olcea

 • Achiziţia publică de servicii din 07.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.08.2013 concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Municipiul Mangalia, Şoseaua Constanţei nr. 13, localitatea Mangalia, judeţul Constanţa, delegarea gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Mangalia

 • Achiziţia publică de servicii din 06.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Lereşti, judeţul Argeş, concesionare Hală de producţie 197 mp, teren aferent 1039 mp – în vederea deschiderii unei linii de producţie şi stocare cidru şi sucuri de fructe

 • Achiziţia publică de servicii din 06.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Tuzla, Tuzla, judeţul Constanţa, concesionarea unor terenuri, care aparţin domeniului privat al comunei

 • Achiziţia publică de servicii din 07.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.08.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, concurs de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari- Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, concurs de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari

Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 06.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1081/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1.081/2013 pentru abrogarea unor ordine privind modelul şi conţinutul unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

 • Hotărârea nr. 557/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 557/2013 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării

 • Decizia nr. 313/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 313/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Legii nr. 109/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Hotărârea nr. 531/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 531/2013 privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 533/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 533/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 536/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 536/2013 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea U.M. 0586 Miercurea-Ciuc din Ministerul Afacerilor Interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 558/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 558/2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Ordinul nr. 970/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 970/648/2013 privind completarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007

 • Circulara nr. 22/2013, Banca Naţională a României

  Circulara nr. 22/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 • Ordinul nr. 123/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 123/2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului

 • Ordinul nr. 648/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 970/648/2013 privind completarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 151 din 06.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 05.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – PRIMĂRIA VERGULEASA, Verguleasa, judeţul Olt, obiectul concesiunii: Clădire fost Cămin Cultural Dumitreşti, cu o suprafaţă construită de 176 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 474 m.p.

 • Achiziţia publică de servicii din 02.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 1500 m.p.

 • Achiziţia publică de servicii din 02.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.08.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 550 mp, pentru folosinţă agricolă

 • Achiziţia publică de servicii din 06.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.08.2013 concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeş, delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători

Monitorul Oficial, Partea I nr. 494 din 05.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 550/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 550/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 • Hotărârea nr. 549/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 549/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008

 • Ordonanţa nr. 18/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 496/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 496/2013 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea demolării

Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 05.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 77/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.77/2013 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.49/2001 pentru aprobarea “Metodologiei privind stabilirea necesarului şi a drepturilor anuale de motoresurse la autovehicule, tehnica de geniu şi de chimie militară din înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale”

 • Hotărârea nr. 532/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 532/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Sării – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 548/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 • Hotărârea nr. 537/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 537/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind Agenţia Naţională pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 546/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 546/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 491 din 05.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 02.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa nr. 16/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Decizia nr. 328/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 328/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordinul nr. 1882/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1.882/2013 privind modificarea art. 11 din Ordinul ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” la solicitarea persoanelor fizice şi juridice

 • Ordinul nr. 225/2013, Inspecţia de Stat pentru Controlul Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR

  Ordinul nr. 225/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/2011

 • Hotărârea nr. 554/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 554/2013 privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 02.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 504/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 504/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 474/2013 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării “Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze naturale din România cu Sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 488 din 02.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 505/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 505/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 • Hotărârea nr. 513/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 513/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale “Romtelecom” – S.A.

 • Hotărârea nr. 517/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 517/2013 pentru modificarea unor acte normative în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

 • Hotărârea nr. 522/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 522/2013 privind organizarea la Bucureşti, în data de 20 septembrie 2013, a Reuniunii generale a administraţiilor fiscale din statele membre ale Uniunii Europene

Monitorul Oficial, Partea I nr. 487 din 02.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 528/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 528/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Hotărârea nr. 539/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 539/2013 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012

 • Hotărârea nr. 541/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 541/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 • Hotărârea nr. 542/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 542/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Ordinul nr. 732/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 732/2013 pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, la speciile ovine/caprine, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă

 • Hotărârea nr. 524/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 524/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 525/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 02.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1049/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1049/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2013

 • Ordinul nr. 1704/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1.020/1.704/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

 • Hotărârea nr. 540/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 540/2013 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

 • Ordinul nr. 1020/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1.020/1.704/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 02.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 484 din 02.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 149 din 02.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 483 din 01.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa nr. 19/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România

 • Decizia nr. 301/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 301/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4), art. 4 şi art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (11)-(5) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 222/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 222/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. d) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 196 lit. c), d) şi q) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 282/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 282/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) şi art. 102 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 330/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 330/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Hotărârea nr. 538/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 538/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 343/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 343/2013 pentru numirea domnului Romeo-Florin Nicolae în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 01.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 508/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 508/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Complexul Energetic Oltenia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 314/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 314/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. d) şi art. 16 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Ordinul nr. 4232/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.232/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Paradisul Prichindeilor” din municipiul Cluj-Napoca

 • Hotărârea nr. 29/2013, Camera Auditorilor din România

  Hotărârea nr. 29/2013 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 4 iunie 2013

 • Ordinul nr. 4231/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 4.231/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Tic – Pitic” din municipiul Tulcea

 • Decizia nr. 306/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 306/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar şi a Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 311/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 311/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 8-12 şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 481 din 01.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 01.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 273/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 273/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 85 alin. (1)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 277/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 277/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi ale art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Hotărârea nr. 455/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 455/2013 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXIV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Debrecen la 23 mai 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 • Hotărârea nr. 506/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 506/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Spaţii de educaţie şi cercetare – Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7, sectorul 1, Bucureşti”

 • Hotărârea nr. 523/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 523/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

 • Ordinul nr. 730/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 730/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate

 • Ordinul nr. 2355/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2.355/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011

 • Hotărârea nr. 515/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 515/2013 pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză

Monitorul Oficial, Partea I nr. 479 din 01.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 148 din 01.08.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 01.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.08.2013 anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, delegarea gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice

 • Achiziţia publică de servicii din 01.08.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.08.2013 anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Municipiul Buzău, judeţul Buzău, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Buzău constând în execuţia lucrărilor de reabilitare, precum şi furnizarea serviciilor de operare şi întreţinere a reţelei de străzi (53,4 km)