25 Februarie, 2018
banner-homepage_legestart-lung1

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 85/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 251/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 124/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

 • Decretul nr. 421/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

 • Legea nr. 126/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decretul nr. 423/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Ordinul nr. 659/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordin pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012

 • Ordinul nr. 654/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordin pentru completarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile cu modificări semnificative de capacitate şi pentru instalaţiile care îşi încetează parţial sau total funcţionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 89/2013

 • Decizia nr. 204/2013, Prim-ministru

  Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Sorin Laurenţiu Moise

 • Rectificarea din 30.04.2013, Monitorul Oficial

  Rectificare privind Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.200/2013

 • Decizia nr. 203/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru numirea domnului Demirel Spiridon în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 202/2013, Prim-ministru

  Decizie privind eliberarea domnului Marian Dorin Constantin din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 35/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 205/2013, Prim-ministru

  Decizie privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

Monitorul Oficial, Partea I nr. 250/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 125/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare

 • Decretul nr. 422/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare

 • Legea nr. 129/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 426/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 427/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 • Ordinul nr. 585/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut

 • Norma tehnică din 29.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Normele tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut

 • Legea nr. 130/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 249/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 248/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 132/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Legea nr. 128/2013, Parlamentul României

  Lege pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

 • Decretul nr. 425/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

 • Legea nr. 136/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii

 • Decretul nr. 433/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii

 • Legea nr. 131/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Decretul nr. 428/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Legea nr. 135/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” – S.A. şi “Electrica Oltenia” – S.A.

 • Legea nr. 140/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 441/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 432/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” – S.A. şi “Electrica Oltenia” – S.A.

 • Ordinul nr. 3622/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind sesiunea specială de evaluare naţională 2013 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale de pregătire pentru olimpiadele internaţionale

 • Ordinul nr. 568/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Hotărârea nr. 204/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 • Decretul nr. 429/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 247/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 116/2013, Parlamentul României

  Lege pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decretul nr. 411/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Ordinul nr. 713/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordin pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

 • Hotărârea nr. 202/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “LG – 97″ din municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 721/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordin pentru desemnarea personalului cu atribuţii de control al respectării prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigaţiei tehnice a evenimentelor de aviaţie civilă şi pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 • Ordinul nr. 563/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 84/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 246/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 127/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Rectificarea din 29.04.2013, Monitorul Oficial

  Rectificare privind anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 842/2008

 • Legea nr. 121/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Legea nr. 123/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 • Decretul nr. 418/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decretul nr. 419/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 420/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 • Decretul nr. 424/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Rectificarea din 29.04.2013, Monitorul Oficial

  Rectificare privind Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011

 • Hotărârea nr. 203/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Legea nr. 122/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 245/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 244/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 83/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 243/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 409/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon

 • Legea nr. 118/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale – EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 • Decretul nr. 413/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale – EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 • Legea nr. 120/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2012 privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Forumul European al Registrelor Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului organizate de România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 • Decretul nr. 415/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2012 privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Forumul European al Registrelor Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului organizate de România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 • Hotărârea nr. 44/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 194/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2013

 • Regulamentul nr. 24/2013, Camera de Comerţ şi Industrie a României

  Regulament privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuri

 • Legea nr. 114/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon

Monitorul Oficial, Partea I nr. 242/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Acordul din 18.10.2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind recunoaşterea academică a diplomelor şi perioadelor de studii din învăţământul superior

 • Legea nr. 109/2013, Parlamentul României

  Lege pentru ratificarea Protocolului de încetare a Convenţiei Consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2012

 • Decretul nr. 404/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de încetare a Convenţiei Consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2012

 • Hotărârea nr. 42/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 • Hotărârea nr. 43/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 20/2013, Senatul României

  Hotărâre cu privire la transmiterea răspunsurilor Senatului la întrebările conţinute de documentul european de consultare Carte Verde privind practicile comerciale neloiale din cadrul lanţului de aprovizionare între întreprinderi cu produse alimentare şi nealimentare în Europa – COM (2013) 37 final

 • Hotărârea nr. 188/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 65/2013 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 189/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Legea nr. 108/2013, Parlamentul României

  Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind recunoaşterea academică a diplomelor şi perioadelor de studii din învăţământul superior, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2012

 • Decretul nr. 403/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind recunoaşterea academică a diplomelor şi perioadelor de studii din învăţământul superior, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2012

 • Protocolul din 13.09.2012, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocol de încetare a Convenţiei Consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Austria din 24 septembrie 1970

Monitorul Oficial, Partea I nr. 241/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 53/2013, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărâre pentru aprobarea Normei “Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-IV/0)”

 • Legea nr. 119/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

 • Decretul nr. 414/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

 • Hotărârea nr. 129/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

 • Ordinul nr. 1758/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordin privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale SUCERT – RO – S.R.L. pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, precum şi privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011

 • Ordinul nr. 520/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 • Decretul nr. 416/2013, Preşedintele României

  Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentelor la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări

 • Decretul nr. 417/2013, Preşedintele României

  Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005

 • Norma din 19.04.2013, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Norma “Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-IV/0)”

 • Rectificarea din 26.04.2013, Monitorul Oficial

  Rectificare la Hotărârea Guvernului nr. 143/2013

 • Rectificarea din 26.04.2013, Monitorul Oficial

  Rectificare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 712/2012

 • Ordinul nr. 216/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013 ale Regiei Autonome “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 82/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 240/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 239/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 238/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 40/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 290/2011

 • Decizia nr. 48/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 136A din 28 septembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind schimbarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 30 august 2011 având ca obiect repartizarea remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 20 septembrie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 247/2011

 • Ordinul nr. 511/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Hotărârea nr. 174/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unui drum, trecut din domeniul public al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Ordinul nr. 196/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 81/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 237/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 36/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 • Hotărârea nr. 21/2013, Senatul României

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională

 • Hotărârea nr. 37/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 • Hotărârea nr. 39/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 • Hotărârea nr. 35/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 • Hotărârea nr. 11/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Ordinul nr. 861/2013, Ministerul Economiei

  Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale”

 • Lista din 24.04.2013, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Braşov, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ce beneficiază de subvenţii din bugetul local în anul 2013, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 • Hotărârea nr. 40/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

 • Hotărârea nr. 173/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unui sector de drum naţional aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, pe perioada executării lucrărilor de infrastructură, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 38/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Ordinul nr. 564/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru modificarea poziţiilor nr. 4, 5, 10, 18, 20, 22, 31, 32, 33, 38 şi 41 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.268/2012 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 236/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Acordul din 18.02.2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Acord privind RACVIAC – Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securităţii

 • Instrucţiunea din 19.04.2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Instrucţiuni pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Legea nr. 110/2013, Parlamentul României

  Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya – Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)

 • Protocolul din 11.05.2011, Act Internaţional

  Protocolul adiţional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), semnat de către România la 11 mai 2011 la New York

 • Decretul nr. 405/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya – Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)

 • Decretul nr. 406/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC – Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securităţii, adoptat la Budva la 14 aprilie 2010 şi semnat de România la 18 februarie 2011 la Zagreb

 • Ordinul nr. 450/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Legea nr. 111/2013, Parlamentul României

  Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC – Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securităţii, adoptat la Budva la 14 aprilie 2010 şi semnat de România la 18 februarie 2011 la Zagreb

Monitorul Oficial, Partea I nr. 235/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 80/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 234/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 233/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 232/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 511/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Hotărârea nr. 181/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale UE, semnat la Bucureşti la 21 noiembrie 2012

 • Acordul din 21.11.2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Acord între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale UE

 • Ordinul nr. 512/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene

 • Procedura din 16.04.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Procedura de compensare conform art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 79/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 22.04.2013, Instituţie bugetară

  anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Mădăraş, judeţul Bihor, atribuirea contractelor de finanţare conform Programului anual pe 2013, pentru activităţi sportive şi religie – culte religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 20.04.2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Podoleni, loc. Podoleni, jud. Neamţ, concesionarea unor terenuri, unul în suprafaţă de 20 ha în punctul “Fuiba” cu destinaţia păşune şi altul în suprafaţă de 5 ha în punctul “Lunca Bistriţei” pentru activităţi de balastieră

 • Achiziţia publică de servicii din 22.04.2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii – cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Valea Mare Pravăţ, judeţul Argeş, delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din cadrul comunei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 231/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 112/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război

 • Hotărârea nr. 41/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 • Decretul nr. 407/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război

 • Decizia nr. 196/2013, Curtea Constituţională

  Decizia referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (4) şi (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 168/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind dezvoltarea utilizării paşnice a energiei nucleare, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011

 • Hotărârea nr. 179/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila

 • Acordul din 09.01.2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind dezvoltarea utilizării paşnice a energiei nucleare

 • Decizia nr. 193/2013, Prim-ministru

  Decizie privind numirea domnului Doru Dumitrescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 194/2013, Prim-ministru

  Decizie privind numirea domnului Marian-Grigorie Tutilescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

Monitorul Oficial, Partea I nr. 230/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 105/2013, Parlamentul României

  Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile

 • Decretul nr. 400/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile

 • Legea nr. 106/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici

 • Decretul nr. 401/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici

 • Decretul nr. 402/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 175/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 176/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Hotărârea nr. 178/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 180/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 • Ordinul nr. 39/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordin privind constituirea, organizarea şi funcţionarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Comitetului pentru coordonarea elaborării Strategiei naţionale de ordine publică 2014-2020

 • Ordinul nr. 354/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

 • Legea nr. 107/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 229/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 78/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 228/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 137/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Hotărârea nr. 164/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind modificarea anexei nr. I/9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.161/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Reabilitare, amenajare şi extindere sediu Judecătoria Sălişte”, “Amenajare Judecătorie Vatra Dornei”, “Extindere sediu Tribunal Suceava”, “Reabilitare, amenajare şi extindere spaţii Tribunalul Vechi Baia Mare”, “Reabilitare, amenajare şi extindere spaţii Judecătoria Vişeu de Sus”, “Sediu Tribunal şi Judecătorie Tulcea”, “Sediu Judecătorie Orşova”, “Reabilitare, amenajare şi extindere sediu Judecătoria Blaj”, “Extindere Tribunal Judeţean Dolj (Tribunal şi Curte de Apel Craiova)”

 • Hotărârea nr. 171/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni pentru anul 2013 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 • Ordinul nr. 681/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement

 • Decizia nr. 143/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 şi art. 10 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar, a prevederilor art. 7 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi, precum şi a dispoziţiilor anexei nr. 1 la acelaşi ordin

 • Hotărârea nr. 34/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 • Circulara nr. 8/2013, Banca Naţională a României

  Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2013

 • Hotărârea nr. 23/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 77/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 227/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean

 • Decizia nr. 85/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. II art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Hotărârea nr. 172/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa a unor amenajări de irigaţii cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 182/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile aprilie şi mai ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 • Hotărârea nr. 183/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Ordinul nr. 1306/2013, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

  Ordin privind abrogarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 2139/2013, Ministerul Culturii

  Ordin privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casa Nicolae Popescu”, din Calea Domnească nr. 317, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

 • Ordinul nr. 2140/2013, Ministerul Culturii

  Ordin privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casă”, din str. Olteni nr. 1 (Clucerul Udricani nr. 12), sectorul 3, Bucureşti

 • Ordinul nr. 260/2013, Banca Naţională a României

  Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale INTERNATIONAL LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 226/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 225/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 130/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4082 din Codul de procedură penală

 • Hotărârea nr. 169/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 161/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând 12 obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării torentelor din zonele forestiere, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 • Hotărârea nr. 163/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, din judeţele Bacău, Botoşani şi Iaşi, şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 76/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 224/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 223/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 222/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 221/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 150/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Ordinul nr. 205/2013, Secretariatul General al Guvernului

  Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 75/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 220/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 219/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 501/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale

 • Norma metodologică din 12.04.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Norme metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 218/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 18/2013, Senatul României

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 19/2013, Senatul României

  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională

 • Hotărârea nr. 10/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 153/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 157/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică “Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa”

 • Hotărârea nr. 160/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 162/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Telecomunicaţii C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 493/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind susţinerea examenului pentru obţinerea calităţii de arbitru atestat de Ministerul Sănătăţii în vederea înregistrării la Comisia de arbitraj înfiinţată pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

 • Regulamentul din 09.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Regulament privind susţinerea examenului pentru obţinerea calităţii de arbitru atestat de Ministerul Sănătăţii în vederea înregistrării la Comisia de arbitraj înfiinţată pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 131/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decretul nr. 381/2013, Preşedintele României

  Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului General de Aviaţie din Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 84/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 1 şi art. 591 alin. 1 din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 74/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 217/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 93/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro

 • Decretul nr. 367/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro

 • Legea nr. 94/2013, Parlamentul României

  Lege privind modificarea art. 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009

 • Decretul nr. 368/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009

 • Hotărârea nr. 151/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru completarea anexei nr. 66 la Hotărârea Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 152/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 158/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Hotărârea nr. 159/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 19,5 tone de motorină şi a acordării ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 165/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 191/2013, Prim-ministru

  Decizie privind numirea domnului Alexandru Năstase în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 • Hotărârea din 24.09.2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărâre în Cauza C.A.S. şi C.S. împotriva României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 216/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 215/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 189/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru numirea domnului Mihai Cristian Sebastian în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Hotărârea nr. 143/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 214/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Rectificarea din 16.04.2013, Monitorul Oficial

  Rectificare privind Legea nr. 67/2013

 • Decizia nr. 123/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” – S.A. şi “Electrica Oltenia” – S.A., a Legii nr. 147/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005, a art. II din Legea nr. 166/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2008, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005, a Legii nr. 79/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2010, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” – S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” – S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi a Legii nr. 91/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 213/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 95/2013, Parlamentul României

  Lege pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

 • Decretul nr. 369/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

 • Legea nr. 99/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

 • Legea nr. 91/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A.

 • Decretul nr. 365/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A.

 • Legea nr. 92/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

 • Decretul nr. 366/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

 • Legea nr. 96/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decretul nr. 370/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Legea nr. 97/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime

 • Decretul nr. 371/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime

 • Legea nr. 98/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Decretul nr. 372/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Hotărârea nr. 154/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 156/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 373/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

 • Ordinul nr. 41/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă – Runda nr. 82/2013

 • Decizia nr. 190/2013, Prim-ministru

  Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Robert Marius Cazanciuc a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 212/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 211/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 100/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decretul nr. 374/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Legea nr. 101/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural

 • Decretul nr. 375/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural

 • Legea nr. 102/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore

 • Decretul nr. 376/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore

 • Legea nr. 103/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

 • Decretul nr. 377/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

 • Actul din 15.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Croaţilor din România

 • Ordinul nr. 2173/2013, Ministerul Culturii

  Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice

 • Regulamentul din 28.03.2013, Ministerul Culturii

  Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 73/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 210/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 72/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 209/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 208/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 79/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108 alin. (1) lit. b) şi art. 110 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Decizia nr. 102/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 şi ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 • Decizia nr. 188/2013, Prim-ministru

  Decizie privind prelungirea împuternicirii domnului general de brigadă cu o stea Baş Ioan pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Ordinul nr. 207/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 • Decizia nr. 77/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5803 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 71/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 207/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 206/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 70/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 205/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 74/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 186/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru eliberarea doamnei Floarea Şerban din funcţia de secretar de stat pentru armamente la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 71/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 1 şi art. 582 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 73/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 144/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 169/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Hotărârea nr. 140/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi de imobil aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti şi pentru actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizia nr. 187/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 111/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 • Actul din 10.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Popular Maghiar din Transilvania

Monitorul Oficial, Partea I nr. 204/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 435/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Legea nr. 77/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

 • Decretul nr. 350/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

 • Legea nr. 78/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local

 • Decretul nr. 351/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local

 • Legea nr. 79/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA – S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent

 • Decretul nr. 352/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA – S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent

 • Decretul nr. 364/2013, Preşedintele României

  Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 14/2013, Senatul României

  Hotărâre cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (text cu relevanţă pentru SEE) – COM (2013) 27 final

 • Hotărârea nr. 15/2013, Senatul României

  Hotărâre cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa feroviară (reformare) (text cu relevanţă pentru SEE) – COM (2013) 31 final

 • Ordinul nr. 559/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii

 • Decizia nr. 70/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 61/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 56/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 47/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 113 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Hotărârea nr. 16/2013, Senatul României

  Hotărâre cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel comun de securitate a reţelelor şi a informaţiei în Uniune COM (2013) 48 final

Monitorul Oficial, Partea I nr. 203/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 69/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 202/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 17/2013, Senatul României

  Hotărâre pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 • Legea nr. 76/2013, Parlamentul României

  Lege pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

 • Decretul nr. 349/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

 • Protocolul din 27.05.2011, Guvernul României

  Protocol pentru managementul durabil al pădurilor la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor

 • Hotărârea nr. 9/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 59/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decizia nr. 75/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 • Decizia nr. 184/2013, Prim-ministru

  Decizie privind numirea doamnei Cristinela Odeta Nestor în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 • Decizia nr. 185/2013, Prim-ministru

  Decizie privind numirea domnului Gheorghe Gabriel Gheorghe în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 • Ordinul nr. 427/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2. “Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 201/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 84/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii

 • Decretul nr. 357/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii

 • Legea nr. 85/2013, Parlamentul României

  Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

 • Decretul nr. 358/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

 • Legea nr. 86/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

 • Decretul nr. 359/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

 • Decizia nr. 48/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 • Decizia nr. 49/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Decizia nr. 60/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 lit. i) şi ale art. 82 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Hotărârea nr. 141/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Ordinul nr. 323/2013, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Livezile, judeţul Timiş

 • Ordinul nr. 478/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin privind desfăşurarea activităţilor în domeniul transplantului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 200/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 199/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 353/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2012 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007

 • Legea nr. 81/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decretul nr. 354/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Legea nr. 82/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat

 • Decretul nr. 355/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat

 • Legea nr. 83/2013, Parlamentul României

  Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

 • Decretul nr. 356/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

 • Decizia nr. 62/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (2) şi ale art. 94 alin. (1) lit. m), raportat la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 89/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 95/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 230 lit. v) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Ordinul nr. 378/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011

 • Legea nr. 80/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2012 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 68/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 08.04.2013, Instituţie bugetară

  anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, concurs de proiecte organizat în cadrul Programului de colaborare cu
  structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita, pe anul
  2013

 • Achiziţia publică de servicii din 08.04.2013, Instituţie bugetară

  anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Brad, Brad, judeţul Hunedoara, proiecte de interes public local

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Plopu, Plopu, judeţul Prahova, obiectul concesiunii: 10.000 mp teren păşune extravilan, în vederea construirii unei fabrici pentru procesarea şi îmbutelierea mierii de albine

 • Achiziţia publică de servicii din 08.04.2013, Instituţie bugetară

  anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, concurs de proiecte organizat în cadrul “Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita, în anul 2013″

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Leţcani, comuna Leţcani, judeţul Iaşi, obiectul concesiunii: terenuri aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 20 ha fiecare

 • Achiziţia publică de servicii din 08.04.2013, Instituţie bugetară

  anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, concurs de proiecte organizat în cadrul Programului anual de finanţare a
  activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita,
  pe anul 2013

 • Achiziţia publică de servicii din 05.04.2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Mitoc, judeţul Botoşani, obiectul concesiunii: suprafaţa de 119,91 ha de păşune, destinată păşunatului cu bovine, ovine şi caprine

 • Achiziţia publică de servicii din 08.04.2013, Instituţie bugetară

  anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, judeţul Maramureş, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2013, pentru următoarele domenii: sport, tineret şi cultură

 • Achiziţia publică de servicii din 05.04.2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Leleşti (Primăria Comunei Leleşti), judeţul Gorj, obiectul concesiunii: teren agricol (păşune) în suprafaţă de 70.000 mp, în scopul construirii unui parc de panouri fotovoltaice

 • Achiziţia publică de servicii din 05.04.2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al municipiului Deva, prin Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură, Deva, obiectul concesiunii: Ştrandul municipal Deva în suprafaţă de 15.596,90 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 08.04.2013, Instituţie bugetară

  anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, acordjă finanţare asociaţiilor, fundaţiilor şi persoanelor fizice care furnizează servicii de îngrijire social-medicală la domiciliu, pe anul 2013

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Brăneşti, Brăneşti, judeţul Dâmboviţa, obiectul concesiunii: “Terenuri intravilane-Loturi” pentru amenajări cu funcţionalităţi multiple

 • Achiziţia publică de servicii din 05.04.2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Cicăneşti, Cicăneşti, judeţul Argeş, obiectul concesiunii: terenurilor în suprafaţă de 186,9855 ha ocupată de izlazurile comunale şi a terenurilor în suprafaţă de 627,6221 ha ocupată de păşunile alpine

 • Achiziţia publică de servicii din 08.04.2013, Instituţie bugetară

  anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, acordă finanţări pentru activităţi în sprijinirea pensionarilor şi vârstnicilor sau culte religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 05.04.2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Nufăru, judeţul Tulcea, obiectul concesiunii: terenul în suprafaţă de 17.500 mp, cu destinaţia “Activităţi sportive – poligon de tir ATV-uri, motocros şi alpinism de agrement”

 • Achiziţia publică de servicii din 08.04.2013, Instituţie bugetară

  anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Vaslui, acordă finanţări din fonduri publice pentru activităţi sportive, culturale şi sociale

 • Achiziţia publică de servicii din 08.04.2013, Instituţie bugetară

  anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, acordă finanţări în anul 2013 pentru activităţi din domeniul sportiv, cultural şi religios

Monitorul Oficial, Partea I nr. 198/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Norma din 29.03.2013, Ministerul Transporturilor

  Norme privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România

 • Ordinul nr. 266/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordin privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor şi aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate

 • Hotărârea nr. 135/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 139/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011

 • Decizia nr. 182/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru eliberarea doamnei Simona-Maya Teodoroiu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 • Ordinul nr. 256/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordin pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România

 • Decizia nr. 183/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru numirea doamnei Simona-Maya Teodoroiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Ordinul nr. 272/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 • Ordinul nr. 578/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordin pentru modificarea alin. (5) al art. 5 din Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 400/2013 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 197/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 361/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

 • Legea nr. 89/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană

 • Decretul nr. 362/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană

 • Legea nr. 90/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decretul nr. 363/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 456/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România

 • Statutul din 08.04.2013, Parlamentul României

  Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, adoptat prin hotărârea adunării generale

 • Legea nr. 87/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 • Decretul nr. 360/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 • Legea nr. 88/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

Monitorul Oficial, Partea I nr. 196/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 195/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Criteriul din 02.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Criterii ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 62 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală spitalicească

 • Hotărârea nr. 42/2013, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărâre pentru aprobarea Normei “Finanţarea domeniilor prioritare” (NI-FIN-07-VI/0)

 • Norma din 28.03.2013, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Norma “Finanţarea domeniilor prioritare” (NI-FIN-07-VI/0)

 • Criteriul din 02.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Criterii ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală primară

 • Regulamentul din 02.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Regulament-cadru de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru medicina dentară

 • Criteriul din 02.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Criterii ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice

 • Criteriul din 02.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Criterii ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru medicina dentară

 • Regulamentul din 02.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Regulament-cadru de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (5) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice

 • Criteriul din 02.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Criterii ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (5) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice

 • Regulamentul din 02.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Regulament-cadru de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 62 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală spitalicească

 • Decizia nr. 80/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din Legea nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Ordinul nr. 450/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013

 • Ordinul nr. 448/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013

 • Regulamentul din 02.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Regulament-cadru de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală primară

 • Regulamentul din 02.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Regulament-cadru de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 67/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 194/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 430/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale Ministerului Finanţelor Publice în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale

 • Ordinul nr. 342/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

 • Ordinul nr. 415/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin pentru modificarea şi completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 • Ordinul nr. 3430/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind aprobarea programei pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la specializarea Navigaţie şi transport maritim

 • Actul din 05.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Democrată Turcă din România

 • Actul din 05.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România

 • Hotărârea nr. 131/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91

Monitorul Oficial, Partea I nr. 193/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 192/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 66/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 191/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 190/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 13/2013, Senatul României

  Hotărâre cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind siguranţa produselor de consum şi de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului şi a Directivei 2001/95/CE – COM (2013) 78 final

 • Hotărârea nr. 130/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor

 • Decizia nr. 163/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Ordinul nr. 765/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.417/C/2006 privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial

 • Ordinul nr. 416/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 65/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 188/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 187/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 8/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 • Decizia nr. 174/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru numirea domnului Dragoş George Bogdan în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 175/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 413/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 176/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 418/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 177/2013, Prim-ministru

  Decizie privind stabilirea atribuţiilor domnului Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 178/2013, Prim-ministru

  Decizie privind stabilirea atribuţiilor domnului Costel-Marian Dima, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Ordinul nr. 1072/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Regulamentul din 25.03.2013, Ministerul Justiţiei

  Regulament privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Hotărârea nr. 127/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanţa (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru şi Tomis Sud) şi Eforie Nord, judeţul Constanţa”

 • Ordinul nr. 111/2013, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 • Ordinul nr. 13975/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 • Actul din 03.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Forumul Democrat al Germanilor din Lugoj

 • Actul din 03.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Forumul Democrat al Germanilor Caraş-Severin Reşiţa

 • Actul din 03.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaţia Teritorială Mediaş

 • Decizia nr. 13/2013, Camera Deputaţilor

  Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 186/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 185/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 31/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 • Ordinul nr. 32/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 • Ordinul nr. 294/2013, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordin privind închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Valea Mare, judeţul Olt

 • Ordinul nr. 943/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordin pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de perfecţionare şi a programului de formare specializată în administraţia publică pentru obţinerea statutului de manager public organizate/organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi a modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii

 • Ordinul nr. 393/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 64/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 184/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 28/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordin privind modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 • Ordinul nr. 29/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordin pentru modificarea anexei nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 • Ordinul nr. 30/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordin pentru modificarea anexei nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

 • Hotărârea nr. 126/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. Petroşani, pentru anul 2013

 • Decizia nr. 7/2013, Camera de Comerţ şi Industrie a României

  Decizie privind aprobarea normelor de organizare şi funcţionare şi a procedurilor Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

 • Regulamentul din 06.03.2013, Camera de Comerţ şi Industrie a României

  Regulament privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

 • Regula din 06.03.2013, Camera de Comerţ şi Industrie a României

  Reguli de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional

 • Ordinul nr. 27/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordin pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012

Monitorul Oficial, Partea I nr. 183/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 410/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2013

 • Ordinul nr. 411/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna aprilie 2013

 • Decizia nr. 111/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale TOPAZ BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Actul din 02.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Elenă din România

 • Actul din 02.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaţia Transilvania

 • Legea nr. 59/2013, Parlamentul României

  Lege privind aderarea României la Acordul parţial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi)

 • Decretul nr. 315/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii privind aderarea României la Acordul parţial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi)

 • Rezoluţia nr. 53/2010, Consiliul Europei

  Rezoluţie de instituire a unui Acord parţial extins privind itinerarele culturale (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi)

 • Legea nr. 66/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală – INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie

 • Decretul nr. 334/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie

 • Legea nr. 68/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune

 • Decretul nr. 336/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune

 • Legea nr. 73/2013, Parlamentul României

  Lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice

 • Decretul nr. 341/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 182/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 125/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenţă socială

 • Decizia nr. 171/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 • Actul din 02.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Forumul Judeţean Sălaj

 • Legea nr. 72/2013, Parlamentul României

  Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante

 • Decretul nr. 340/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante

 • Decizia nr. 140/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

 • Decizia nr. 141/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 teza finală din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Decizia nr. 146/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (31) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Actul din 02.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Asociaţia Liga Albanezilor din România

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 63/2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 181/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 84/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 17/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordin pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2012

 • Ordinul nr. 18/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordin privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin Sistemul electroenergetic naţional

 • Actul din 01.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Poporului – Dan Diaconescu

 • Actul din 01.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Social Liberală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 180/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Actul din 01.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Filiala Asociaţia Italienilor din România ROASIT

 • Actul din 01.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Naţional Liberal

 • Actul din 01.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Naţională pentru Progresul României

 • Actul din 01.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaţia Regională “Bucovina” din Suceava şi filialele sale

 • Actul din 01.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din Vişeu de Sus

 • Actul din 01.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 179/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 122/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 123/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2013

 • Ordinul nr. 27/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordin privind modificarea şi completarea art. 2 din Normele pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2009

 • Decizia nr. 141/2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 • Ordinul nr. 395/2013, Ministerul Tineretului şi Sportului

  Ordin privind aprobarea Ghidului metodologic referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor, juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma perfomeri

 • Ghidul din 25.03.2013, Ministerul Tineretului şi Sportului

  Ghid metodologic referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor, juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale cu scopul de a forma performeri

 • Ordinul nr. 165/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

Monitorul Oficial, Partea I nr. 178/2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 188/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordin pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Actul din 01.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Polonezilor din România

 • Rectificarea din 01.04.2013, Monitorul Oficial

  Rectificare privind Hotărârea Guvernului nr. 27/2012

 • Rectificarea din 01.04.2013, Monitorul Oficial

  Rectificare privind Hotărârea Guvernului nr. 648/2009

 • Legea nr. 70/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decretul nr. 338/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Legea nr. 74/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 • Decretul nr. 342/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 • Ordinul nr. 424/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

 • Ordinul nr. 425/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă

 • Actul din 01.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

 • Actul din 01.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forţa Civică

 • Actul din 01.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaţia Sibiu

 • Actul din 01.04.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Forumul Judeţean Satu Mare


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›