25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial 264/2013 din 10

 • Actul din 2012, Guvernul Romaniei

  între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperării în domeniul infrastructurii

 • Hotărârea 212/2013, Guvernul României

  pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperării în domeniul infrastructurii, semnat la Bucureşti la 26 octombrie 2012

 • Hotărârea 213/2013, Guvernul României

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărărea 214/2013, Guvernul României

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea 241/2013, Guvernul României

  privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Comercială OLTCHIM – S.A. Râmnicu Vâlcea

 • Ordinul 529/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“ (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient“, domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului“, operaţiunea 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere“
 • Ordinul 452/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“ (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient“, domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului“, operaţiunea 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere“

 • Ordinul 458/2013, Ministerul Economiei

  privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“ (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient“, domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului“, operaţiunea 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere“

 • Ordinul 567/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă“ în cadrul axei prioritare „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale“ din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Decizia 198/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  privind sancţionarea Societăţii „Ionasig Broker de Asigurare“ – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Ordinul 923/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adimistraţiei Publice

  pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă“ în cadrul axei prioritare „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale“ din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul 437/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă“ în cadrul axei prioritare „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale“ din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Actul  din 2013, Monitorul Oficial

  Listă cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Galaţi în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială