25 Februarie, 2018

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

ORDIN

pentru abrogarea prevederilor numărului curent 9

din anexa nr. 1 la Instrucțiunile privind funcțiile de gestionar, constituirea de garanții, răspunderea gestionarilor, predarea- primirea gestiunilor și gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.25/2012

 

Pentru  aplicarea  dispozițiilor  art.  40  alin.  (5)  din  Legea  bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. I.
Numărul curent 9 din anexa nr. 1 la Instrucțiunile privind funcțiile de gestionar, constituirea de garanții, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor și gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.25/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 7 martie 2012, se abrogă.
Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul apărării naționale, Vasile Costea, secretar de stat

 

București, 25 aprilie 2013.
Nr. M.46.