20 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 și 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești” — la anexa D, după poziția nr. 956 se introduc 15 noi poziții, pozițiile nr. 957—971, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Măneciu”, secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 357 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 358, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA 

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu DragneaBucureşti, 10 aprilie 2013.
Nr.155.

Completări la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, anexa D — Sisteme de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente

 

 

SECȚIUNEA 1

Bunuri  imobile

 

Nr. crt.

 

Codul de clasificare

 

 

Denumirea bunului

 

 

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării

în folosință

 

Valoarea de inventar

 

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

957

1.9.2.2

Rețea termică apă fierbinte — Cartier Libertății Ploiești, etapa a III-a

(bloc 32A, 32B, 32C,

32D, 32E)

Cartier Libertății; nr. inv. 30814; Subunitate 99/PT: bloc 32A; Conductă preizolată DN 50 — 98 ml; DN 65 — 106 ml; DN 100 — 240 ml; DN 125 — 113 ml;

Lungime totală — 747 m

2011

154.369,35

Domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 187/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 483/2012

958

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertății; nr. inv. 53095; Subunitate 99/PT: bloc 32A; Încălzire directă cu reglaj calitativ al

sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2011

57.456,33

Domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 187/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 483/2012

959

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertății; nr. inv. 53096; Subunitate 100/PT: bloc 32B; Încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2011

57.456,33

Domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 187/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 483/2012

960

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertății; nr. inv. 53097; Subunitate 101/PT: bloc 32C; Încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2011

57.456,33

Domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 187/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 483/2012

961

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertății; nr. inv. 53098; Subunitate 102/PT: bloc 32D; Încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2011

57.456,33

Domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 187/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 483/2012

962

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertății; nr. inv. 53099; Subunitate 103/PT: bloc 32E; Încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2011

57.456,33

Domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 187/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 483/2012

963

1.9.2.2

Rețea termică apă fierbinte — Cartier Libertății Ploiești, etapa I (bloc 30A,

30B, 30C, 30D, 30E,

30F, 30G)

Cartier Libertății; nr. inv. 30815; Subunitate 101/PT: bloc 30A; Conductă preizolată DN 50 — 150 ml; DN 65 — 116 ml; DN 80 — 40 ml; Lungime totală — 306 m

2012

136.052,47

Domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 483/2012

964

1.9.2.2

Rețea termică apă fierbinte — Cartier Libertății Ploiești, etapa a II-a (bloc

30A, 30B, 30C, 30D,

30E, 30F, 30G)

Cartier Libertății; nr. inv. 30816; Subunitate 101/PT: bloc 31A; Conductă preizolată DN 50 — 130 ml; DN 65 — 140 ml; DN 80 — 70 ml Lungime totală — 340 m

2012

76.888,38

 

0

1

2

3

4

5

6

965

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertății; nr. inv. 53100; Subunitate 104/PT: bloc 30A; Încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2012

59.289,45

Domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 483/2012

966

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertății; nr. inv. 53101; Subunitate 105/PT: bloc 30B; Încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2012

59.289,45

Domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 483/2012

967

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertății; nr. inv. 53102; Subunitate 106/PT: bloc 30C; Încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2012

59.289,45

Domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 483/2012

968

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertății; nr. inv. 53103; Subunitate 107/PT: bloc 30D; Încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2012

59.289,45

Domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 483/2012

969

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertăţii; nr. inv. 53104; Subunitate 108/PT: bloc 30E; Încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2012

59.289,45

Domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 483/2012

970

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertăţii; nr. inv. 53105; Subunitate 109/PT: bloc 30F; Încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2012

59.289,45

Domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 483/2012

971

2.1.6.1.1.1

Modul termic seria P-H/DHW

Cartier Libertăţii; nr. inv. 53106; Subunitate 111/PT: bloc 30G; Încălzire directă cu reglaj calitativ al sarcinii termice; producere apă caldă menajeră în schimbător în paralel cu încălzirea în regim instantaneu

2012

59.289,48

Domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 395/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 483/2012

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Măneciu, județul Prahova

 

SECȚIUNEA 1

Bunuri  imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

 

Denumirea bunului

 

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz,

al dării în folosinţă

 

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

358

1.6.4

Clădire sediu — Serviciul public pentru situații de urgență

Comuna Măneciu, satul Cheia:

— suprafaţa construită parter: 229,39 mp;

— suprafaţa construită etaj: 141,95 mp; Teren aferent (curți construcții): 457 mp; Carte funciară nr. 20867

2012

 

 

2001

625.564,12

 

 

31.396

Domeniul public al comunei Măneciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 88/2012