18 Martie, 2018

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Național Steaua României

în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare, în semn de înaltă apreciere a contribuției deosebite în coordonarea și realizarea, cu profesionalism și consecvență, a misiunilor specifice ce revin Serviciului de Protecție și Pază,

Președintele României decretează:

Articol unic. — Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului general Pahonțu N. Lucian-Silvan, directorul Serviciului de Protecție și Pază.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

București, 29 aprilie 2013.
Nr. 435.