25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial 252/2013 din

  • Ordinul 46/2013, Ministerul Apărării Naţionale

    pentru abrogarea prevederilor numărului curent 9 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/2012

  • Ordinul 559/2013, Ministerul Finanţelor Publice

     privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai

  • Decizia 56/2013, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

    privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 19 aprilie 2013 având drept obiect stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora, datorată de către societăţile de retransmitere prin cablu, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme, pentru perioada 2012-2014