24 Februarie, 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                            SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV

alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66 din 6 noiembrie 2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 8 noiembrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


 

 

București, 26 aprilie 2013.
Nr. 129.