25 Februarie, 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA  DEPUTAȚILOR                           SENATUL

LEGE

pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 10 din 3 august 2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 și I.3 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 5 august 2011.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 


PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

București, 26 aprilie 2013.
Nr. 125.