24 Februarie, 2018

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2012

privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor

în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României decretează:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 25 aprilie 2013.
Nr. 426.