19 Februarie, 2018

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2011

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare

a organismelor de evaluare a conformității

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 22 din 30 august 2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.12 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din

1 septembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 


p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VIOREL HREBENCIUC


PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


 

 

București, 26 aprilie 2013.
Nr. 136.