19 Ianuarie, 2018

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005

privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” — S.A.

și „Electrica Oltenia” — S.A.

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 


Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95 din 18 decembrie 2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale


filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” — S.A. și „Electrica Oltenia” — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 27 decembrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 


p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VIOREL HREBENCIUC


PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


 

 

București, 26 aprilie 2013.

Nr. 135.