25 Februarie, 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMER
A   DEPUTAȚILOR                                      SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46

din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

 

 


p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


 

 

București, 26 aprilie 2013.
Nr. 131.