20 Iunie, 2018

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice

„Electrica Moldova” — S.A. și „Electrica Oltenia” — S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

 

Președintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” — S.A. și „Electrica Oltenia” — S.A. și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

 

București, 25 aprilie 2013.
Nr. 432.